Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    
 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate
Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR SI DE CERTIFICARE A BILANTULUI CONTABIL - model
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

n3j14jb

Incheiat astazi ................ la .............................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ....................., str. ......................................... nr. ........................., bloc ............, scara ..........., etaj ........., apartament ........, judet/sector ......................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului .............................................., sub nr. ..................... din .................................., cod fiscal nr. ..................................... din ................................., avand contul nr. ..............................................., deschis la ................................................, reprezentata de ..........................., cu functia de .............................., in calitate de prestator, pe de o parte, si sau
1.1. D*) ............................................................................., domiciliat in ............................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judet ................................, nascut la data de (ziua, luna, anul) ......................................... in (localitatea) ..................................................... sector/judet ...................................................., fiul lui .................................................... si al ..................................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ................... nr. ......................., eliberat de ................................, cod numeric personal ......................................................................, in calitate de prestator, pe de o parte, si
1.2. S.C. ......................................................................................................S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ........................, str. ................................................ nr. ..............., bloc .........., scara ..........., etaj ........., apartament .........., judet/sector ......................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................................................, sub nr. ................... din .........................................., cod fiscal nr. ................................. din ............................., avand contul nr. .................................................., deschis la ............................................., reprezentata de ............................., cu functia de .........................., in calitate de beneficiar, pe de alta parte, sau
1.2. Asociatia/Fundatia ........................................................................................................................, cu sediul in (localitatea) ............................................, str. .................................... nr. ................., bloc ......, scara ........, etaj ........, apartament ........, sector/judet ................................................., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. .............................................. din ..................................., a Tribunalului .............................., codul fiscal nr. ............................. din ........................, avand contul nr. ......................, deschis la ............................., reprezentata de ........................., cu functia de ............................., in calitate de beneficiar, pe de alta parte, sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia ..............................................................................................................., cu sediul in (localitatea) ............................................., str. ............................. nr. .........., bloc ..........., scara ........, etaj ........, apartament ........., sector/judet ................................................, posesoarea autorizatiei nr. ................. din .................., eliberata de Primaria ............................, codul fiscal nr. ....................................... din ............................, avand contul nr. ...................................., deschis la ......................................., reprezentata de ........................................................., cu functia de .............................................................................., in calitate de beneficiar, pe de alta parte, sau
1.2. (numele si prenumele) ............................................ cu sediul in (localitatea) ..............................., str. ................................................ nr. ........... bloc ......, scara ........, etaj ......., apartament ........, sector/judet ..................................., posesorul autorizatiei nr. ....................................................... din ................................, eliberata de Primaria ..........................., codul fiscal nr. ........................ din ................................, avand contul nr. ................................... deschis la ................................ persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente, in calitate de beneficiar, pe de alta parte, sau
1.2. D .......................................................................... domiciliat in ...................................................., str. .................................................. nr. ........, bloc ....., scara ......., etaj ........, apartament ........, sector/judet ..........................., nascut la data de (ziua, luna, anul) .............................................. in (localitatea) ............................., sector/judet ............................., fiul lui ................................... si al ............................, posesorul buletinului/cartii de identitate seria .......... numarul ......................., eliberat de ............................... la data de ......................., cod numeric personal ......................, in calitate de beneficiar, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de audit financiar si de certificare a bilantului contabil in baza Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, aprobata prin Legea nr. 42/1995, modificata ulterior, cu respectarea urmatoarelor clauze:___________________
*) Se mai inscrie, in plus, mentiunea: "... inscrisa in Tabloul Corpului Expertilor si Contabililor Autorizati din Romania cu certificat/carnet de membru nr. ......./.......... (se anexeaza in xerocopie certificatul/carnetul de membru si chitanta de plata a cotizatiei anuale).

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul, in calitate de auditor, se obliga sa procedeze la examinarea profesionala sistematica a activitatilor financiar-contabile si la exprimarea unor opinii responsabile asupra fidelitatii imaginii date de conturile anuale ale societatii (bilant, cont de profit si pierdere inclusiv anexe).
2.2. In scopul ameliorarii calitatii si urmaririi informatiilor financiar-contabile, auditul se va aplica in cursul anului, la principaleIe sase conturi ale activitatii unitatii patrimoniale, si anume: a) cumpararile; b) vanzarile; c) imobilizarile; d) stocurile; e) trezoreria; f) fluxul de numerar.
2.3. Opiniile auditorului*) cu privire la conturile anuale vor fi prezentate in "Raportul de audit" si se vor sprijini pe rezultatele activitatii desfasurate in cursul anului, prezentate in anexe, din care nu pot lipsi referiri concrete cu privire la: a) operatiile legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social sau al patrimoniului propriu al regiei; b) inventarierea patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor acesteia, precum si cuprinderea rezultatului inventarierii in bilantul anual; c) organizarea gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentelor analitice si sintetice a elementelor patrimoniale; d) tinerea la zi a contabilitatii; e) preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica; f) intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale; g) evaluarea patrimoniului in conformitate cu reglementarile legale in vigoare; h) intocmirea contului de profit si pierdere pe baza datelor din contabilitatea perioadei de raportare; i) stabilirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a profitului net si punctul de vedere referitor la destinatia acestuia, propuse de consiliul de administratie (administratorul societatii); j) situatia creditelor si a altor imprumuturi ale unitatii patrimoniale si garantarea acestora; k) propuneri de masuri, pentru a fi avute in vedere de consiliul de administratie (administrator) sau de adunarea generala a asociatilor ori a actionarilor.
2.4. Rezervele, precum si refuzul de certificare a conturilor vor fi, in prealabil, notificate conducerii societatii, cu aratarea motivelor si a marimii impactului asupra conturilor, cu mentionarea explicatiilor si/sau observatiilor primite.
___________________
*) Opiniile auditorului pot fi prezentate in rapoarte intermediare pe fiecare ciclu - in cursul anului.

III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Prestatorul se obliga: a) sa asigure deplina confidentialitate tuturor lucrarilor; b) sa predea raportul in termen de .......................... de la incheierea prezentului contract.
3.2. Beneficiarul se obliga: a) sa plateasca prestatorului un onorariu de (in cifre si litere) .............................................. in numerar/prin virament bancar in contul indicat la cap. I din prezentul contract, pe baza de stat de plata/factura fiscala; b) sa asigure conditiile necesare pentru realizarea lucrarilor si prestatiilor si sa puna la dispozitia prestatorului toate informatiile si documentele necesare.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Lucrarile de audit financiar si de certificare a bilantului contabil se vor executa de:*)
4.2. Prezentul contract s-a. incheiat in ...........exemplare, .din care un exemplar ramane la beneficiar, un exemplar la prestator, iar un exemplar se depune la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala .................... .

PRESTATOR

BENEFICIAR

_______________
*) In cazurile in care lucrarea se executa de o societate de expertiza, se inscriu toti expertii care participa la ea cu: numele si prenumele, domiciliul, telefonul si profesia, pentru fiecare.


Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2019 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite