Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    
 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate
loading...


Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
REGULI PENTRU CONTROLUL POLUARII CU SUBSTANTE NOCIVE IN VRAC
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

REGULA 1 c4b24bu
DEFINITII. (In sensul acestei anexe)

1) Nava cisterna pentru produse chimice ? inseamna o nava construita sau adaptata in scopul principal de a transporta o incarcatura de substante lichide nocive in vrac si include "petrolierele" (definite in anexa I) atunci cand transporta o incarcatura completa sau partiala de substante lichide nocive in vrac.

2) Balast curat ? inseamna balastul dintr-un tanc in care de la ultima data la care a fost folosit pentru a transporta o incarcatura (substante din categoriile A, B, C, D) a fost curatat temeinic, reziduurile rezultate au fost descarcate, iar tancul a fost golit in conformitate cu prevederile pertinente din aceasta anexa.

3) Balast separat ? inseamna apa de balast introdusa intr-un tanc destinat permanent pentru transportul de balast sau marfuri altele decat hidrocarburi sau substante lichide nocive in sensul diferitelor definitii din anexele la aceasta conventie si care este complet separat de instalatia de incarcare a marfii si a combustibilului lichid.

4) Uscatul cel mai apropiat ? linia de baza de la uscatul cel mai apropiat, care serveste la determinarea marii teritoriale a teritoriului respectiv in conformitate cu dreptul international.
(Pentru Australia se au in vedere o serie de coordonate precizate unite de o linie care pleaca dintr-un punct al coastei).

5) Substante lichide - sunt acelea care au o presiune a vaporilor ce nu depaseste
2,8/Kgf/cm2 la temperatura de 37,8° a 40 PSI LA 100°F i.

6) Substanta lichida nociva - inseamna orice substanta la care se refera Apendicele II ale acestei anexe sau clasificata provizoriu pe baza prevederilor regulii 3(4) in categoria A, B,
C, D.

7) Zona speciala ? inseamna zona maritima in care pentru motive tehnice recunoscute privind situatia sa oceanografica si ecologica si caracterul deosebit al traficului sau este necesara adoptarea de metode obligatorii, speciale, pentru prevenirea poluarii marii cu substante lichide nocive.
Zonele speciale sunt: a) Marea Baltica b) Marea Neagra c) Zona Antarctica.
8) Zona Marii Baltice = Marea Baltica delimitata de paralela lui Shaw in Skagerrak
a57° 44,8' N i la care se adauga golful Botnic si golful Finlandei.

9) Zona Marii Negre = Marea Neagra limitata spre Marea Mediterana de paralela 41° N.

9 A) Zona Antarctica ? Zona Maritima situata la sud de paralela 60° S.

10) Codul international pentru produse chimice in vrac ? inseamna Codul international pentru constructia si echipamentul navelor care transporta produse chimice periculoase in vrac adoptat de MEPC prin rezolutia 19 (22), asa cum poate fi amendat de Organizatie cu conditia conformitatii cu articolul 16 MARPOL.

11) "Codul pentru produse chimice in vrac" ? inseamna codul pentru constructia si echipamentul navelor care transporta produse chimice periculoase in vrac adoptat de MEPC 20(22) cu conditia conformitatii cu articolul 16 MARPOL

12) "Nava construita" ? inseamna o nava a carei chila a fost pusa sau este intr-un stadiu similar de constructie. O nava transformata in nava cisterna pentru produse chimice, indiferent de data constructiei se va considera ca o nava cisterna pentru produse chimice la data la care a inceput transformarea.
Aceasta prevedere nu se aplica pentru navele care indeplinesc conditiile urmatoare: a) nava este construita inainte de 01-07-86 b) nava este autorizata conform Codului pentru produse chimice in vrac si transporta numai acele produse stabilite prin Cod ca fiind substante periculoase
(numai din punctul de vedere al poluarii. )

13) "Stadiu similar de constructie" ? inseamna stadiul in care: a) incepe constructia ce se poate identifica cu o nava specifica. b) a inceput asamblarea acelei nave, incluzand cel putin 50 tone sau 1% din masa estimata a intregului material de structura (se alege cifra cea mai mica).

14) Data de aniversare ? inseamna ziua si luna fiecarui an care corespunde cu data de expirare a certificatului international de prevenire a poluarii pentru transportul substantelor lichide nocive in vrac a CIPPTSLNV=IPPCCNLSB i

REGULA 2
APLICARE

1) Exceptand unele prevederi exprese, anexa II se va aplica tuturor navelor care transporta
SLNV.

2) In cazul in care o nava cisterna transporta produse supuse prevederilor A1 se vor aplica si cerintele acestei anexe (A1)

3) Regula 13 din A2 se aplica numai navelor care transporta substante care in scopul controlului descarcarii sunt clasificate in categoriile A, B, C.

4) Pentru navele construite inainte de 01-07-86 prevederile regulii 5 se vor aplica dupa
01-01-88.

5) Administratia permite montarea la bordul navei a oricaror instalatii, aparate, dispozitive daca acestea au aceeasi eficienta ca acelea prevazute in anexa. Aceasta imputernicire nu se extinde la faptul de a inlocui ca echivalente prescriptiile regulii din A2 privind conceptia si constructia cu metode de exploatare avand ca scop controlul descarcarilor
S.L.N.V.

6) Administratia care a facut uz de permisiunea din paragraful 5 va informa Organizatia care va difuza partilor detaliile respective.

7) a) In cazul in care un amendament la A2, la Codul international pentru substante chimice in vrac si Codul pentru produse chimice in vrac implica modificari de structura sau echipament, Administratia poate modifica sau amana pentru o perioada specificata la navele construite inainte de data intrarii in vigoare a respectivelor amendamente daca aplicarea imediata este nerationala sau nerealizabila. O astfel de scutire se va stabili tinandu-se seama de fiecare substanta luandu-se in considerare "Liniile directoare elaborate de Organizatie" (Lista de substante din A2, codul I.B.C. si Codul I.B.C.H aprobate de MEPC 31).

8) Administratia care a acordat scutirile de aplicare conform paragrafelor (7 a)), va depune apoi Organizatiei un raport cu detalii despre navele implicate, marfurile, activitatea de comert pentru fiecare nava implicata si justificarea scutirii pentru a fi difuzate partilor.

REGULA 3
CLASIFICAREA SI LISTA SUBSTANTELOR NOCIVE

1) Pentru aplicarea regulilor acestei anexe, S.L.N. sunt impartite in patru categorii: a) Categoria A: S.L.N. care daca sunt descarcate in mare in cursul operatiilor de curatire a tancurilor sau de balastare ar prezenta un risc grav pentru resursele marine sau sanatatea omului sau ar cauza daune importante pitorescului locului sau altor utilizari legitime ale marii si in consecinta justifica aplicarea de masuri riguroase contra poluarii.
aPotrivit Apendicelui 1 al A2 aceste substante sunt bioacumulate si susceptibile de a prezenta un pericol pentru sanatatea omului sau viata acvatica, sau care sunt foarte toxice pentru viata acvatica (exprimate printr-un risc de gradul 4, definit de un TLm mai mic de 1 ppm). La aceasta categorie se adauga si substantele cu toxicitate moderata pentru viata acvatica (exprimate printr-un risc de gradul 3, definit de un
TLm cuprins intre 1 si 10 ppm., cand se acorda o importanta deosebita unor factori suplimentari de risc sau unor caracteristici speciale ale acestor substante.i b) Categoria B: S.L.N. care daca sunt descarcate in mare in cursul operatiunilor de curatire a tancurilor sau de debalastare ar prezenta un risc pentru resursele marine sau sanatatea omului sau ar cauza daune pitorescului locului sau altor utilizari legitime ale marii si in consecinta justifica aplicarea de masuri speciale contra poluarii.
aConform apendicelui 1 al A2 substantele de categoria B sunt substante bioacumulate cu o perioada scurta de persistenta (maximum o saptamana) sau care sunt moderat toxice pentru viata acvatica (exprimate printr-un risc de gradul 3, definit de un TLM cuprins intre 1 si 10 ppm. Apartin acestei categorii si anumite substante usor toxice pentru viata acvatica exprimate printr-un risc de gradul 2, definit de un TLM cuprind
intre 10 si 100 ppm) cand se acorda o importanta deosebita unor factori suplimentari de risc sau unor caracteristici speciale ale acestor substante. c) Categoria C: S.L.N. care daca sunt descarcate in mare in cursul operatiunilor de curatire a tancurilor sau de debalastare ar prezenta un risc minor pentru resursele marine sau sanatatea omului sau ar cauza daune neinsemnate pitorescului locurilor sau altor utilizari legitime ale marii si in consecinta, necesita anumite precautii in ceea ce priveste conditiile de exploatare.
aConform apendicelui 1 al A2 substantele de categoria C sunt substante care sunt usor toxice pentru viata acvatica aexprimate printr-un risc de gradul 2, definit de un
TLm cuprins intre 10 si 100 ppmi apartin acestor categorii si substante practic netoxice pentru viata acvatica aexprimate printr-un risc de gradul 1 definit de un
TLM cuprins intre 100 SI 1000 ppmi cand se acorda o importanta deosebita unor factori suplimentari sub aspectul riscului sau unor caracteristici speciale ale acestor substantei. d) Categoria D: S.L.N. care daca sunt descarcate in mare in cursul operatiilor de curatire a tancurilor ar prezenta un risc perceptibil pentru resursele marine sau sanatatea omului sau ar cauza daune minime pitorescului locului sau altor utilizari legitime ale marii si in consecinta, necesita anumite precautii in ceea ce priveste conditiile de exploatare apotrivit apendicelui 1 al A2 aceste substante sunt practic netoxice pentru viata acvatica aexprimate printr-un risc de gradul 1 definit de un TLM cuprins intre 100 si 1000 ppmi sau care formeaza depuneri pe fundul marii cu un consum biochimic de Oxigen a C.B.O.i sau care sunt foarte periculoase pentru sanatatea omului, cu un L.D.50 mai mic de 5 mg/kg sau produc o reducere moderata a pitorescului peisajului din cauza persistentei, a mirosului sau a caracteristicilor toxice sau iritante, susceptibile a stingheri folosirea plajelor sau care sunt moderat periculoase pentru sanatatea omului cu un L.D.50 cuprins intre
5 mg/kg si 50 mg/kg si care produc o reducere usoara a pitorescului peisajului.

2) Directivele pentru clasificarea SLN din apendicele 1 al A2 sunt prezentate in paragraful 1 al acestei reguli.

3) Pentru SLNV din categoriile A, B, C, D se face referire in Apendicele II al A2 care face trimitere la "Codul international pentru produse chimice in vrac", in coloana categoria de poluare din capitolele 17 si 18.

4) Pentru substantele neclasificate in categoriile definite de paragraful 1 si nici evaluate dupa regula 4 (1), guvernele partilor la conventie interesate trebuie sa cada de acord asupra unei evaluari provizorii pentru operatia intentionata pe baza directivelor paragrafului (2). Pana se ajunge la un acord deplin, substanta se va transporta in conditiile cele mai riguroase. Cel mai tarziu de 90 de zile dupa primul transport
Administratia va instiinta Organizatia cu date referitoare la substanta si evaluarea provizorie in scopul difuzarii acestora la toate partile interesate. Guvernul fiecarei parti in termen de 90 de zile va comunica Organizatiei dispozitiile privind clasificarea substantei.

REGULA 4
ALTE SUBSTANTE LICHIDE

1) Sunt substantele la care se face referire in Apendicele III din A2 si care nu se incadreaza
in categoriile A, B, C, D (definite in regula 3 (1) ) deoarece se considera ca nu prezinta nici un risc pentru sanatatea omului, resursele marine, pitorescului locurilor, sau alte utilizari legitime atunci cand sunt deversate in mare in timpul curatirii tancurilor sau ca debalastare.

2) Descarcarea apei de santina, de balast sau alte reziduuri si amestecuri de substante la care se face referire in Apendicele III al A2 nu este supusa nici unei prevederi din A2.

3) Descarcarea in mare a balastului curat sau separat nu este supusa nici unei prevederi din aceasta anexa.

REGULA 5
DESCARCAREA SUBSTANTELOR LICHIDE NOCIVE (SLN)

SUBSTANTE DIN CATEGORIILE A, B, C IN AFARA ZONELOR SPECIALE
SI SUBSTANTE DIN CATEGORIA D IN TOATE ZONELE.

Sub rezerva prevederilor paragrafului (14) ale acestei reguli si de regula 6 din aceasta anexa.

1) Este interzisa descarcarea in mare a substantelor din categoria A (regula 3 (1) (a) ) sau a celor clasificate provizoriu in acesta categorie sau a apei de balast, apei din spalare sau a altor reziduuri sau amestecuri care contin astfel de substante. Reziduurile rezultate dupa eventuala spalare a tancurilor se vor descarca intr-o instalatie de colectare pana cand concentratia in efluent va fi mai mica de 0,1% din masa si pana cand tancul se goleste.
In cazul fosforului alb sau galben concentratia reziduala va fi mai mica de 0,01 % din masa. Orice cantitate de apa adaugata ulterior se va descarca in mare cu indeplinirea simultana a urmatoarelor conditii: a) nava este in mars cu viteza de 7 noduri, sau 4 noduri daca este remorcata (fara propulsie). b) Descarcarea se face sub linia de plutire cu evitarea prizelor de apa. c) Descarcarea se face dincolo de 12 m.m. de uscatul cel mai apropiat iar adancimea va fi mai mare de 25 m.

2) Este interzisa descarcarea in mare a substantelor de categoria B asa cum sunt definite de regula 3 (1) b) din A2 sau a celor clasificate provizoriu in aceasta categorie, sau a apei de balast, spalare sau a altor reziduuri sau amestecuri cu aceste substante, exceptand cazurile cand sunt indeplinite simultan conditiile: a) Nava este in mars cu viteza mai mare de 7 noduri, sau 4 noduri daca este fara propulsie (remorcata). b) Metodele si dispozitivele folosite la descarcare sunt aprobate de Administratie, se bazeaza pe norme elaborate de Organizatie care asigura o concentratie in debitul de descarcare a efluentului mai mica de l ppm. c) Cantitatea maxima de marfa descarcata in conditiile impuse de aliniatul "b" nu trebuie sa depaseasca 1m3 sau 1/3000 din capacitatea tancului (se admite valoarea cea mai mare). d) Descarcarea se face sub linia de plutire cu evitarea prizelor de apa de mare. e) Descarcarea se efectueaza la cel putin 12 m.m. de uscat iar adancimea va fi mai mare de 25 m.

3) Este interzisa descarcarea in mare a substantelor de categoria "C" adefinita de regula3(1)c) i sau a celor clasificate provizoriu in aceasta categorie precum si a apei de balast, apei de spalare sau amestecurilor cu aceste substante cu exceptia indeplinirii simultane a urmatoarelor conditii: a) Nava este in mars cu o viteza mai mare de 7 Nd, iar daca este fara propulsie viteza va fi mai mare de 4 Nd. b) Metodele si dispozitivele folosite pentru descarcare sunt aprobate de Administratie si au fost elaborate pe baza normelor impuse de Organizatie. Se va asigura o concentratie si un debit astfel incat in siajul navei concentratia de substanta sa nu depaseasca 10 ppm. c) Cantitatea maxima de substanta deversata nu depaseste cantitatea aprobata
(procesul se desfasoara in conformitate cu exigentele aliniatului "b" ) de 3 m3 sau
1/1000 din capacitatea tancului (se ia valoarea cea mai mare). d) Descarcarea se efectueaza sub linia de plutire evitandu-se prizele de apa de mare. e) Distanta minima fata de tarm va fi de 12 m.m. la o adancime minima de 25 m.

4) Este interzisa descarcarea in mare a substantelor de categoria "D" adefinite de regula
3(1)d)i sau a celor clasificate provizoriu ca atare, ori a apei de balast, apei de spalare a tancurilor ori a altor reziduuri sau amestecuri, cu exceptia indeplinirii simultane a urmatoarelor conditii: a) Nava este in mars cu o viteza de cel putin 7 Nd, sau 4 Nd daca nu are o propulsie proprie. b) Concentratia amestecurilor este mai mica de 1/10 in apa. c) Descarcare se face la mai mult de 12 m.m. fata de uscat.

5) Pentru indepartarea reziduurilor din tancuri se pot folosi metode de ventilatie aprobate de Administratie, bazate pe norme elaborate de Organizatie. Apa introdusa ulterior in tancuri nu va face obiectul prevederilor paragrafelor 1, 2, 3, 4 ale acestei reguli.

6) Este interzisa descarcarea in mare a substantelor care nu au fost clasificate provizoriu sau evaluate (regula 4 (1) precum si a apei de balast, ape de spalare, amestecuri cu aceste substante.

SUBSTANTE DIN CATEGORIILE A, B, C IN ZONE SPECIALE
(SUB REZERVA PREVEDERILOR PARAGRAFULUI (14) AL ACESTEI REGULI)

7) Este interzisa descarcarea in mare a substantelor de Categoria A (definite de regula
3 (1) sau a celor clasificate provizoriu in categoria A, precum si apa de balast, apa de spalare, amestecuri cu aceste substante. Daca trebuie spalate tancurile, reziduurile rezultate vor fi descarcate intr-o instalatie de colectare pe care statele riverane la zona speciala trebuie sa le prevada (in conformitate cu regula 7) pana cand efluentul golit la o astfel de instalatie are concentratie mai mica de 0,05% din masa, cu exceptia fosforului alb sau galben pentru care concentratia reziduala trebuie sa fie mai mica de 0,05% din masa. Orice cantitate de apa adaugata ulterior in tanc se poate descarca in mare cand sunt indeplinite simultan conditiile urmatoare: a) Nava este in mars cu viteza minima de 7 Nd, sau 4 Nd daca nu are propulsie. b) Descarcarea se face sub linia de plutire cu evitarea prizelor de apa de mare. c) Nava se afla la o distanta de cel putin 12 m.m. de tarm iar adancimea este mai mare de 25 m.

8) Este interzisa descarcarea in mare a substantelor de categoria B (definite de regula 3(1)b) ca si acelor clasificate provizoriu in aceasta categorie precum si a apei de balast, apei de spalare tancuri sau a amestecurilor cu aceste substante, cu exceptia cand sunt
indeplinite simultan conditiile: a) tancul a fost spalat dupa metoda aprobata de Administratie in conformitate cu normele elaborate de Organizatie, iar apa de spalare a fost livrata instalatiei de colectare. b) Nava este in mars cu viteza mai mare de 7 Nd, sau mai mare de 4 Nd daca nu are propulsie. c) Metodele si dispozitivele pentru descarcare si spalare (aprobate de Administratie in conformitate cu exigentele Organizatiei vor asigura un debit de descarcare astfel incat concentratia in siajul navei sa nu depaseasca 1 ppm. d) Descarcarea se face sub linia de plutire cu evitarea prizelor de apa de mare. e) Distanta minima fata de tarm a navei va fi mai mare de 12 m.m. iar adancimea va fi mai mare de 25 m.

9) Este interzisa descarcarea in mare a substantelor de categoria "C" (definite de regula
3 (1) c) sau a celor clasificate provizoriu in aceasta grupa, a apei de spalare, balastului sau amestecurilor cu aceste substante, cu exceptia situatiei cand se indeplinesc simultan urmatoarele conditii: a) Nava este in mars cu viteza de 7 Nd, sau 4 Nd cand nu dispune de propulsie. b) Metodele si dispozitivele folosite pentru descarcare sunt aprobate de Administratie si bazate pe normele elaborate de Organizatie astfel incat concentratia de substanta in siajul navei sa nu depaseasca 1 ppm. c) Cantitatea maxima de substanta descarcata in conformitate cu prevederile aliniatului
"b" nu depaseste 1 m3 sau 1/3000 din capacitatea tancului, (se ia valoarea cea mai mare). d) Descarcarea se face sub linia de plutire evitandu-se prizele de apa de mare. e) Descarcarea se face la distanta minima de 12 m.m. fata de tarm iar adancimea apei sa fie mai mare de 25 m.

10) Pentru indepartarea reziduurilor de marfa din tancuri se pot folosi metode de ventilare aprobate de Administratie, care vor fi elaborate pe baza normelor Organizatiei. Orice cantitate de apa introdusa ulterior va fi considerata curata si nu va face obiectul paragrafelor 7), 8) si 9).

11) Se interzice descarcarea in mare a substantelor neclasificate, clasificate provizoriu sau evaluate dupa regula 4 (1), a apei de balast, a apei de spalare sau amestecurilor cu aceste substante.

12) Regula nu interzice pastrarea la bord a reziduurilor substantelor din categoria B si C si deversarea acestora in afara zonelor speciale in conformitate cu paragrafele 2 si 3.

13) a) Guvernele partilor la conventie, riverane unei zone speciale vor stabili de comun acord o data la care vor indeplini cerintele regulii 7 (1) si de la care cerintele paragrafului 7),
8), 9), 10) din aceeasi regula vor intra in vigoare pentru zona speciala respectiva si vor informa despre acest acord cu sase luni inainte Organizatia care va notifica tuturor partilor. b) daca data intrarii in vigoare a prezentei Conventii este anterioara datei stabilite
(aliniatul "a"), cerintele paragrafelor 1), 2), 3) se vor aplica in perioada interimara.

14) In zona Antarctica este interzisa orice descarcare in mare a SLN sau amestecurilor SLN.

REGULA 5 A
INSTALATII DE POMPARE, TUBULATURI SI DESCARCARE

1) Fiecare nava construita dupa 01-07-86 va fi prevazuta cu instalatii de pompare si tubulaturi, care in conditii favorabile prin testare vor dovedi ca in instalatie (inclusiv vecinatatea sorbului) nu ramane o cantitate de substanta mai mare de 0,1 m3 a substante din categoria Ai.
2) a) sub rezerva aliniatului "b" al acestui paragraf pentru navele construite inainte de
01-07-86, destinate transportului de substante de categoria B, cantitatea remanenta de substanta va fi mai mica de 0,3 m3. b) pentru navele care nu sunt in conformitate cu cerintele aliniatului "a" ade la 02-10-94i se prevede ca cerinta minima dotarea cu instalatii de pompare si tubulaturi care prin testare, inclusiv evaluarea reziduului de suprafata, sa dovedeasca (pentru substante din categoria B) ca in tanc si tubulatura aferenta cantitatea reziduala este mai mica de 1 m3 sau 1/3000 din capacitate (se ia cifra cea mai mare)
Fiecare nava construita dupa 01-07-86 va fi dotata cu instalatii si tubulaturi de marfa care prin testare se asigura ca marfa reziduala este apentru substante din categoria Ci
intr-o cantitate mai mica de 0,3 m3'

3) a) sub rezerva aliniatului "b" pentru navele construite inainte de 01-07-86 cantitatea reziduala de marfa in tubulaturi si vecinatatea sorbului va fi mai mica de 0,9 m3. b) daca navele la care se refera aliniatul "a" nu sunt in conformitate cu cerintele aliniatului "a", vor indeplini cerinta minima (pana la 02-10-94) cu instalatii de pompare care sa asigure ca volumul de marfa reziduala (tubulaturi, reziduul de suprafata) nu va fi mai mare de 3 m3 sau 1/1000 din capacitatea tancului (se ia cifra cea mai mare).

4) Conditiile de pompare aparagrafele 1), 2), 3), 4) din aceasta regulai sunt aprobate de
Administratie si elaborate pe baza cerintelor Organizatiei. Testele de eficienta a pomparii vor folosi apa ca mediu de testare si vor fi aprobate de Administratie avand in vedere normele elaborate de Organizatie. Cantitatile de reziduuri de pe suprafata tancului
aparagrafele 2) b) si 4) b)i se determina pe baza normelor organizatiei aRezolutia MEPC
18) 2)i.

5) a) Pentru navele construite inainte de 01-07-86, sub rezerva aliniatului "b" din acest paragraf nu se aplica prevederile paragrafelor 2) si 4) daca sunt angajate in voiaje limitate, stabilite de Administratie intre:
I. Porturi (terminale) ale unui stat parte la Conventie
II. Porturi (terminale) ale statelor parti la Conventie b) Cerintele aliniatului "a" se vor aplica navelor construite inainte de 01-07-86 daca:
I. amestecurile de substante din categoriile B sau C se vor prespala dupa proceduri aprobate de Administratie pe baza normelor elaborate de
Organizatie iar apa rezultata se preda la instalatia de colectare.
II. apa din spalarile ulterioare sau de balast se va preda la instalatiile de colectare sau se va descarca in mare in conformitate cu celelalte prevederi ale Anexei 2.
III. instalatiile de colectare din posturile sau terminalele mentionate mai sus sunt aprobate pentru scopul precizat de prezentul paragraf.
IV. pentru navele care fac voiaje intre porturi sau terminale ale partilor, Administratia va comunica Organizatiei pentru difuzare derogarile aprobate si luarea masurilor daca sunt necesare.
V. Certificatul cerut de aceasta anexa va avea specificat faptul ca nava este angajata numai in voiaje limitate.

6) In cazul navelor astfel construite, in timpul exploatarii nu este necesara balastarea tancurilor de marfa iar spalarea este impusa numai in cazul reparatiilor sau pentru andocare. Administratia va permite scutiri ale prevederilor din paragrafele 1), 2), 3) si 4) din aceasta regula numai daca toate conditiile sunt indeplinite: a) Proiectul, constructia si echipamentul navei sunt aprobate de Administratie (se tine cont de destinatia navei). b) Efluentul provenit din spalare se descarca intr-o instalatie de colectare atestata de
Administratie. c) Certificatul cerut conform acestei anexe indica:
I. fiecare tanc de marfa este destinat pentru o singura substanta.
II. particularitatile derogarii. d) Nava detine un manual de exploatare aprobat de Administratie e) Pentru navele angajate intre state parti la Conventie particularitatile derogarii vor fi comunicate Organizatiei pentru informarea partilor.

REGULA 6EXCEPTII

Regula 5 din aceasta anexa nu se aplica:

a) in cazul in care pentru salvarea navei sau a vietilor oamenilor pe mare descarcarea
SLN este permisa. b) Deversarea SLN este permisa in cazul avariilor navei sau a echipamentului:
I. Cu conditia sa fi fost luate toate masurile de precautie, dupa producerea avariei
in scopul reducerii deversarii.
II. Cu exceptia cazului in care armatorul sau comandantul au actionat intentionat sau neglijent ceea ce a facut posibila deversarea. c) descarcarea in marea a SLN sau amestecurilor este aprobata de Administratie in scopul combaterii incidentelor de poluare specifice pentru a reduce efectul de poluare. O astfel de actiune trebuie aprobata de guvern.

REGULA 7
INSTALATII DE COLECTARE SI INSTALATII DE DESCARCARE A MARFURILOR
IN TERMINALE

1) Guvernele partilor la Conventie iau masuri pentru dotarea porturilor terminalelor sau santierelor de reparatii cu instalatii de colectare: a) porturile si terminalele de incarcare-descarcare SLN vor fi dotate cu instalatii corespunzatoare de colectare a reziduurilor (amestecurilor) fara a produce intarzieri anormale navelor. b) Santierele (porturile) de reparatii pentru navele care transporta S.L.N. vor avea instalatii corespunzatoare pentru colectarea reziduurilor, amestecurilor, etc.

2) Tipurile de instalatii de colectare prevazute in paragraful de mai sus vor fi stabilite de guvern care va informa Organizatia.

3) Guvernul se obliga ca terminalele pentru descarcarea marfii sa fie prevazute cu instalatii care sa permita golirea tancurilor, iar marfa din instalatii si furtune sa nu se scurga
inapoi in nava.

4) Fiecare parte va face cunoscut Organizatiei informatii despre orice situatie cand se presupune ca cerintele paragrafelor 1 si 3 nu sunt indeplinite corespunzator.

REGULA 8
MASURI DE CONTROL aREZOLUTIA MEPC 18 (22)i

1) a) Inspectorii pentru verificarea acestei reguli vor fi autorizati de Guvern si vor realiza
Controlul in conformitate cu procedurile de control elaborate de Organizatie
aRezolutia A 787 (19)i b) Comandantul navelor care transporta SLN se va asigura ca prevederile regulilor 5 si 8 sunt respectate si ca Jurnalul de inregistrare a marfii este completat in conformitate cu regula 9. c) Derogarea mentionata in 2) b), 5) b) 6) c), 7) c) din regula 8 poate fi acordata numai de guvernul partii primitoare. Derogarea va fi mentionata in Jurnalul de inregistrare a marfii si va fi confirmata de inspectoratul autorizat de Guvern.

SUBSTANTE DE CATEGORIA "A" IN TOATE ZONELE

2) Pentru substantele de categoria A se aplica urmatoarele prevederi: a) tancurile descarcate conform aliniatului b) se vor spala conform cerintelor paragrafului 3) sau 4) inainte ca nava sa paraseasca portul de descarcare. b) la cerere, guvernul poate da derogare afata de aliniatul a) i daca:
I. tancul descarcat va fi incarcat cu aceeasi substanta anu se va balasta sau spalai;
II. tancul nu va fi balastat si spalat pe mare iar prevederile paragrafului 3) si 4) sunt respectate in alt post acare confirma in scris ca are o instalatie de colectare adecvatai
III. reziduurile de marfa vor fi indepartate prin ventilare printr-o metoda aprobata de Administratie pe baza normelor Organizatiei.

3) Pentru spalari adupa 2) a)i, efluentul rezultat se va descarca la instalatia de colectare pana la concentratia aprobe luate de inspectori specificata in regulile 5 (1) sau 5 (7). Apa va continua sa fie descarcata pana la golire. Operatiile se vor mentiona de inspector in
"Jurnalul de inregistrare a marfii".

4) In situatiile cand nu se poate masura concentratia in efluent in timp util, se poate accepta o metoda echivalenta celei descrise in paragraful 3) in conditiile: a) tancul sa fie prespalat dupa metoda Administratiei; b) inspectorul a 1) a)i certifica in Jurnalul de inregistrare a marfii.
I. tancurile si instalatiile au fost golite;
II. prespalarea s-a facut dupa metoda Administratiei;
III. apa rezultata din aceasta prespalare a fost descarcata si tancul este gol.

SUBSTANTE DIN CATEGORIA "B" SI "C" IN AFARA ZONELOR SPECIALE

5) Pentru substantele B si C se vor aplica urmatoarele prevederi: a) Un tanc descarcat conform aliniatului b) se va prespala inainte de plecarea din port atunci cand:
I. substanta descarcata, descrisa de normele Organizatiei, da nastere unei cantitati de reziduuri ce depaseste cantitatea maxima aregula 5 (2), 5(3)i;
II. descarcarea nu este efectuata in conformitate cu conditiile de pompare aprobate de Administratie conform regulii 5 A (5), daca nu sunt acceptate alte masuri de inspector a1 (a)i
Metoda de prespalare va fi aprobata iar apa rezultata va fi descarcata la instalatiile de colectare. b) Cand comandantul o cere, guvernul partii primitoare poate scuti nava de prevederile aliniatului a), daca:
I. tancul se va incarca cu aceeasi substanta sau cu altele compatibile, nu se va spala sau balasta;
II. tancul nu va fi balastat sau spalat pe mare si este prespalat dupa metoda aprobata, iar apa rezultata este descarcata in alt port daca exista o confirmare scrisa despre existenta unei instalatii adecvate de colectare.
III. Reziduurile de marfa vor fi indepartate printr-o metoda de ventilare apropiata.

SUBSTANTE DIN CATEGORIA "B" IN ZONE SPECIALE

6) Pentru substantele de categoria "B", in zonele speciale se prevede: a) tancul care se descarca dupa a) si c) va fi prespalat dupa o metoda aprobata iar apa rezultata va fi predata la instalatia de colectare (in portul de descarcare) b) cerintele "a" nu se aplica daca:
I. substanta este descrisa de normele Organizatiei ca dand nastere unei cantitati reduse de reziduuri care nu depaseste cantitatea maxima admisa la descarcare in mare aregula 5 (2)i iar reziduurile sunt retinute pentru a fi ulterior descarcate in mare in afara zonei speciale.
II. Descarcarea este efectuata conform specificatiilor regulii aA (5)i sau daca nu corespunde cerintelor sunt luate masuri echivalente acceptate de inspector pentru a indeparta reziduurile in cantitatile specificate de regula 5 A: c) guvernul partii primitoare, la cererea comandantului, poate scuti nava de cerintele aliniatului "a" cand:
I. tancul va fi incarcat cu aceeasi substanta sau cu altele compatibile, nu va fi balastat si nu va fi spalat inainte de incarcare
II. tancul nu va fi balastat si spalat pe mare ci este numai prespalat dupa metoda aprobata de Administratie (normele Organizatiei) iar apa este descarcata intr-o instalatie de colectare din alt post confirmat in scris
III. reziduurile pot fi indepartate printr-o metoda aprobata de ventilare.

SUBSTANTE DIN CATEGORIA "C" IN ZONELE SPECIALE

7) Pentru substantele din categoria "C" se impun urmatoarele cerinte: a) tancul descarcat va fi prespalat a"a" si "b"i inainte ca nava sa paraseasca portul:
I. substanta este descrisa ca dand nastere unei cantitati de reziduuri ce depaseste rigorile regulii 5 (a)
II. descarcarea nu este efectuata in conformitate cu regula 5 A (5) cu exceptia cazului cand au fost luate masuri acceptate de inspector a(1) a)i pentru
indepartarea reziduurilor in cantitatile prevazute de regula 5 A.
Metoda de prespalare va fi aprobata de Administratie iar apa rezultata va fi descarcata la instalatia de colectare. b) Cerintele aliniatului a) nu se aplica daca sunt indeplinite integral conditiile:
I. substanta descrisa ca dand nastere unei cantitati de reziduuri ce nu depaseste cantitatea maxima ce se poate descarca in mare a regula 5 (3) i si reziduurile sunt retinute la bord pentru descarcarea ulterioara ( in afara zonelor speciale) in conformitate cu regula 5 (3).
II. Descarcarea se efectueaza in conformitate cu conditiile de pompare aprobate
aregula 5 A (5)i sau in cazul cand nu sunt aprobate conditiile de pompare se iau alte masuri aprobate de inspector pentru indepartarea reziduurilor ain conditiile specificate in regula 5 Ai. c) Guvernul partii primitoare, la cerere, poate scuti nava de cerintele aliniatului "a"
in cazul:
I. reincarcarii cu aceeasi substanta sau alta compatibila, daca tancul nu va fi spalat sau balastat.
II. Tancul descarcat nu va fi spalat sau balastat pe mare dar va fi prespalat dupa metoda aprobata, iar apoi va fi colectata de o instalatie din alt port daca existenta acesteia este confirmata in scris adisponibila, adecvata, etc.i.
III. Reziduurile pot fi indepartate printr-o metoda de ventilare aprobata.

SUBSTANTE DIN CATEGORIA "D" IN TOATE ZONELE

8) Pentru substantele din categoria D tancul descarcat va fi spalat si apa predata la instalatia de colectare, sau reziduurile vor fi diluate si descarcate in mare aregula 5 (4)i.

DESCARCAREA DINTR-UN TANC DE REZIDUURI

9) Reziduurile retinute la bord intr-un tanc de reziduuri (inclusiv cele din santinele CP) care contin substante din categoria A si B in interiorul zonelor speciale, vor fi descarcate
intr-o instalatie de colectare aregula 5 1), 7), 8)i

REGULA 9
JURNALUL DE INREGISTRARE A MARFII aJIMi
(CARGO RECORD BOOK- CRB)

1) Navele incadrate in aceasta anexa vor fi dotate cu C.R.B. (J.I.M) in forma specificata de apendicele IV (C.R.B. poate face parte sau nu din jurnalul de bord special).

2) C.R.B. se completeaza pentru fiecare tanc cu ocazia operatiunilor cu S.L.N:
I. incarcarea marfii
II. transfer intern de marfa
III. descarcarea marfii
IV. curatirea tancurilor
V. balastarea tancurilor
VI. descarcarea balastului din tancurile de marfa
VII. evacuarea reziduurilor la instalatiile de colectare
VIII. operatiuni de evacuare prin ventilare.

3) Pentru descarcarile mentionate in articolul 8 al Conventiei si regula 6 din A2, a carei
SLN intentionata sau accidentala, se vor face mentiuni in C.R.B aratand cauzele si
imprejurarile descarcarii.

4) Inspectorii care supravegheaza operatiunile sau inspecteaza nava vor face mentiune in
C.R.B.

5) Operatiunile descrise in 2. si 3. vor fi inregistrate in detaliu, in timp real in C.R.B.
Mentiunile vor fi semnate de ofiterii responsabili si fiecare pagina de comandant.
Mentiunile se fac in limba oficiala a statului de pavilion, pentru navele care detin
CIPPTSLNV (IPPCLVLSB) prezent in regula 12A, si in limba engleza sau franceza. In caz de litigiu vor avea prioritate inscrisurile in limba oficiala.

6) C.R.B. (J.I.M) va fi pastrat intr-un loc accesibil inspectiilor, timp de trei ani de la data ultimei mentiuni.

7) Autoritatea competenta poate inspecta C.R.B. la bordul oricarei nave unde se aplica A2 daca se afla in posturile sale si poate face copii, certificate de comandant, copii care pot fi probe in actiuni judiciare.

REGULA 10
VIZITE

1) Navele care transporta SLNV vor fi supuse urmatoarelor categorii de vizite: a) Vizita initiala (inainte ca nava sa intre in exploatare sau ca certificatul cerut de regula 11 sa fie eliberat) care cuprinde o inspectie completa a structurii, echipamentelor, instalatiilor, armaturilor, amenajarilor si materialelor utilizate in masura in care sunt cerute de anexa si corespund cerintelor anexei; b) Vizita de reinnoire la intervale precizate de Administratie (nu mai mult de 5 ani) cu exceptia cazurilor precizate in paragrafele 2, 5, 6, 7 din Regula 12, avand aceleasi obiective ca si vizita initiala. c) Vizita intermediara (trei luni inainte sau dupa cea de-a doua aniversare, sau in decurs de trei luni inainte sau dupa cea de-a treia aniversare ? care tine loc uneia dintre vizitele specificate in paragraful l d). ). Aceasta vizita are ca scop inspectia echipamentelor, pompelor si instalatiilor aferente, si sunt mentionate in certificat(Regula 11). d) Vizita anuala (trei luni inainte sau dupa fiecare aniversare a certificatului) ? inspectia generala a structurii echipamentului, instalatiilor, armaturilor, amenajarilor ? care trebuie sa satisfaca cerintele paragrafului 3; vizitele se mentioneaza in certificat
(Regula 11). e) Vizita suplimentara (generala sau partiala) se efectueaza dupa o reparatie impusa de paragraful 3, sau de o reinnoire importanta, si in urma careia se asigura ca nava
indeplineste cerintele anexei.

2) a) Vizitele sunt efectuate de functionari ai Administratiei sau de inspectori ai unor organizatii recunoscute de Administratie; b) Administratia care numeste inspectori sau recunoaste organizatii trebuie sa-i
imputerniceasca pentru:
I ? solicitarea de reparatii;
II ? efectuarea de vizite (solicitate de autoritati competente). Administratia va informa Organizatia de responsabilitatile specifice si conditiile autoritatii acordate inspectorilor si organizatiilor pentru a fi difuzate partilor. c) In cazul in care starea navei sau echipamentelor este necorespunzatoare si nava nu este apta sa iasa in mare fara a prezenta un pericol excesiv pentru mediu, inspectorul
(organizatia) va impune masuri de remediere si va informa Administratia.
Certificatul se retrage daca nu se fac remedierile (se informeaza Administratia).
Cand nava se afla in portul altei parti la Conventie, autoritatile statului portuar vor fi informate, guvernul va acorda sprijin inspectoratului (organizatiei). Cat timp prezinta un pericol excesiv, nava nu va putea parasi portul. d) In fiecare caz Administratia va garanta efectuarea completa a vizitei, angajandu-se sa ia toate masurile pentru a indeplini aceasta obligatie.

3) a) Pentru ca sa poata iesi in mare fara a prezenta un pericol excesiv pentru mediul marin, starea ei si a echipamentelor vor fi mentinute corespunzator prevederilor prezentei conventii. b) Dupa orice tip de vizita sunt interzise modificarile in structura, echipamente fara aprobarea Administratiei (cu exceptia inlocuirii echipamentelor). c) Dupa fiecare accident sau descoperirea unui defect care afecteaza considerabil eficienta sau integritatea navei, comandantul va informa in scris Administratia
(organizatia, inspectoratul) raspunzatoare de eliberarea certificatului care va initia cercetari si eventual va stabili o noua vizita. In cazul in care nava se va afla in portul altei parti, raportul se va adresa autoritatilor statului portuar (inspectorul sau organizatia se va convinge de efectuarea raportului).

REGULA 11
ELIBERAREA SAU VIZAREA CERTIFICATULUI

1) Certificatul International de prevenire a poluarii pentru substantele lichide nocive in vrac
(CIPPSLNV = IPPCCNLSB) se elibereaza dupa vizita de reinnoire (regula 10) pentru navele care transporta astfel de substante si face voiaje intre porturile partilor la Conventie.

2) Certificatul va fi eliberat sau vizat de Administratie sau persoane ori organizatii autorizate
in acest sens pentru care Administratia isi asuma responsabilitatea. a) La cererea Administratiei sau vizat de Administratie sau persoanele ori organizatiile autorizate in acest sens pentru care Administratia isi asuma responsabilitatea. b) Copiile certificatului si raportului vor fi transmise Administratiei. Certificatul elaborat
in aceste conditii va fi insotit de o declaratie care va arata ca are aceeasi valoare ca si certificatul eliberat in conditiile paragrafului 1. c) CIPPSLNV nu poate fi eliberat unei nave care apartine unui stat care nu este parte la conventie.

3) CIPPSLNV va fi redactat in limba oficiala a statului de pavilion in forma prezentata in apendicele V al anexei si va fi dublat in engleza sau in franceza.

4) Indiferent de orice alte prevederi ale amendamentelor la aceasta anexa a MEPC 39(29), orice CIPPSLNV in curs de valabilitate va ramane valabil pana la data expirarii sale
(Rezumatul de fata al Anexei 2 cuprinde si amendamentele rezolutiei MEPC 39(29)).

REGULA 12
DURATA SI VALABILITATEA CERTIFICATULUI

1) CIPPSLNV este eliberat pentru o perioada specificata de Administratie care nu va depasi
5 ani. a) In cazul in care vizita de reinnoire are loc in decurs de 3 luni inainte de data expirarii certificatului, noul certificat va putea fi valabil pentru maxim 5 ani de la data vizitei de reinnoire pana la data expirarii certificatului existent. b) In cazul in care vizita de innoire se incheie dupa data expirarii certificatului, noul certificat c) va fi valabil maximum 5 ani de la data expirarii certificatului existent. d) In cazul in care vizita de innoire se incheie cu mai mult de trei luni inainte de data e) expirarii, valabilitatea noului certificat va incepe de la data vizitei pe o durata de maximum 5 ani.
2) Pentru certificatele eliberate pe o perioada mai mica de 5 ani, Administratia poate extinde valabilitatea dupa data expirarii pana la perioada maxima (1) cu conditia ca vizitele specificate in paragrafele l. c). si l. d). din regula 10 sa fie executate corespunzator.

3) Daca dupa vizita de innoire nu se poate elibera un certificat nou (inainte de data expirarii)
Administratia poate viza certificatul existent prelungindu-i valabilitatea pentru o perioada ce nu va depasi 5 luni de la data expirarii.

4) Pentru navele aflate in porturi in care nu pot vizitate iar certificatul expira, Administratia extinde valabilitatea acestuia pentru a-i permite navei sa termine voiajul spre portul unde poate fi vizitata dar aceasta perioada nu va depasi 3 luni iar nava in interiorul acestei perioade nu are dreptul sa paraseasca postul. Valabilitatea certificatului elaborat dupa vizita nu va depasi 5 ani de la data expirarii certificatului existent (inainte de prelungire).

5) Pentru navele angajate in voiaje scurte prelungirea nu va depasi o luna.

6) In conditii speciale, apreciate in Administratie, certificatul nou nu va fi datat de la data expirarii, ci de la data incheierii vizitei de reinnoire, dar tot pentru o perioada de maximum 5 ani.

7) In situatia in care vizitele anuale sau intermediare au loc inainte de perioada specificata
in regula 10: a) data de aniversare va fi modificata prin vizare (dar nu mai mult de trei luni de la data vizitei); b) urmatoarele vizite anuale sau intermediare vor avea ca referinta data de aniversare modificata; c) data de expirare poate ramane neschimbata cu conditia ca intervalele maxime dintre vizitele anuale sau intermediare sa nu fie depasite (regula 10).

8) Valabilitatea certificatului se poate pierde daca: a) vizitele pertinente nu sunt incheiate conform regulei 10(1) b) certificatul nu este vizat conform conditiilor paragrafului 1) c) si 1) d) din regula 10. c) nava se transfera la un alt pavilion (se elibereaza un certificat nou dupa exigentele regulii 10, paragrafele 4) a) si 4) b). In cazul transferului intre parti se vor transmite si copii ale certificatului si rapoartelor vizitelor pertinente.

REGULA 12 A
INSPECTAREA SI CERTIFICAREA NAVELOR CISTERNA PENTRU PRODUSE CHIMICE

Navele cisterna pentru produse chimice, inspectate si certificate de statele parti la conventie (in conformitate cu "Codul International pentru produse chimice in vrac" sau "Codul pentru produse chimice in vrac", fara a tine seama de prevederile regulilor 10, 11, 12 se vor considera ca indeplinind aceste prevederi, iar certificatele eliberate vor avea acelasi valoare ca certificatul eliberat conform regulii 11.

REGULA 13
CERINTE PENTRU REDUCEREA LA MINIMUM A POLUARII ACCIDENTALE

1) Descarcarea necontrolata a substantelor de categoria A, B si C va fi redusa la minim prin masurile de conceptie, constructie si dotare cu echipament specific.

2) Navele cisterna care au fost construite dupa 1986 (01-07) vor corespunde cerintelor
"Codului International pentru produse chimice in vrac".

3) Navele cisterna construite inainte de 01-07-86 trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte: a) Urmatoarele nave vor corespunde cerintelor "Codului pentru produse chimice"(1.7.2.)
I. navele cu constructie incheiat dupa 02-11-73 (angajate in voiaje spre posturile statelor parti.
II. nave construite dupa 01-07-83 angajate in voiaje intre posturile statului de pavilion. b) urmatoarele nave cisterna pentru produse chimice vor corespunde "Codului pentru produse chimice in vrac":
I. navele care au contract de constructie incheiat inainte de 02-11-73 angajate
in voiaje spre posturile altor state parti;
II. nave construite inainte de 01-07-83 angajate in voiaje intre posturile statului de pavilion.

4) Pentru celelalte nave care transporta SCNV din categoria A, B si C, Administratia va stabili masuri corespunzatoare pe baza instructiunilor elaborate de Organizatie pentru a asigura respectarea prevederilor paragrafului 1).

REGULA 14
TRANSPORTUL SI DESCARCAREA SUBSTANTELOR SIMILARE HIDROCARBURILOR

SLN din categoria C si D ? care potrivit Organizatiei sunt similare hidrocarburilor pot fi transportate de un petrolier, fara a tine seama de precedentul altor reguli ale anexei, asa cum acesta este definit de anexa 1, numai daca sunt indeplinite simultan conditiile: a) nava este in conformitate cu prevederile anexei 1 b) nava detine un CIPPH (IOPPC) si suplimentul B al acestuia care confirma ca poate transporta substante similare hidrocarburilor (include si o lista de substante permise la transport) c) nava corespunde cerintelor de stabilitate in caz de avarie pentru navele de tip 3 (in cazul substantelor de categoria C) cuprinse in:
I. Codul international pentru produse chimice in vrac (nave construite dupa 01-07-86)
II. Codul pentru produse chimice in vrac (regula 13) (pentru nave construite inainte de
01-07-86) d) Echipamentul de masurare a continutului de hidrocarburi este aprobat de Administratie pentru a fi folosit si in cazul substantelor simulare hidrocarburilor

REGULA 15
CONTROLUL NORMELOR DE EXPLOATARE DE CATRE STATUL PORTUAR
(REZOLUTIA A. 787 (19) )

1) Nava aflata in porturile altei parti poate fi supusa inspectiilor de catre functionarii autorizati atunci cand se constata ca comandantul sau echipajul nu este familiarizat cu metodele de prevenire a poluarii cu SLN.

2) In situatiile expuse in paragraful 1), partea semnatara, pana la remedierea situatiei conform acestei anexe, va opri plecarea navei din port.

3) In cazul acestei reguli se aplica procedurile articolului 5 al Conventiei MARPOL 73/78.

Prevederile prezentei reguli nu pot fi interpretate in sensul limitarii drepturilor si obligatiilor unei parti care fac controlul normelor de exploatare.loading...

Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2020 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite