Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    
 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate
loading...


Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

Cuvant inainte

Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele fizice cat si juridice. Dupa trasaturile de fond si forma, impozitele se impart in impozite directe si impozite indirecte. u6m11mu
Impozitele indirecte se percep cu prilejul vanzarii unor bunuri si prestarii de servicii, importului si exportului etc. Printre cele mai importante impozite indirecte este taxa pe valoarea adaugata.
Taxa pe valoarea adaugata a fost introdusa in Romania prin Ordonanta de Guvern nr. 3/1992, aprobata prin Legea nr.130 din decembrie 1992, si fiind un impozit platit atat de persoanele fizice cat si juridice a capatat o importanta foarte mare. De aceea cunoasterea caracteristicilor acestui impozit este necesara, platitorul trebuie sa cunoasca atat cota acestui impozit dar si operatiunile pentru care se plateste TVA si pe cele exonerate de la plata.
Lucrarea de fata isi propune sa prezinte cadrul legal al aplicarii taxei pe valoarea adaugata si principalele operatii contabile in legatura cu aprovizionarea si relatiile cu cilientii ale unei societati comercile ce isi desfasoara activitatea in Romania, operatii care presupun aplicarea taxei pe valoarea adaugata, cititorul avand posibilitatea sa studieze modul de aplicare, calculare si inregistrare in principalele documente contabile ( Jurnalul de Vanzari, Jurnalul de Cumparari, Decontul privind taxa pe valoara adaugata)

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

I. NOTIUNI GENERALE

Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat. Regulile referitoare la taxa pe valoarea adaugata sunt stabilite de legea nr. 354/2002 din Monitorul Oficial 371 din 1 iunie 2002.
In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata intra operatiunile care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
· sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de servicii efectuata cu plata sau o operatiune asimilata acestora;
· sa fie efectuate de persoane impozabile,
Prin persoana impozabila se intelege orice persoana, indiferent de statutul sau juridic, care efectueaza de o maniera independenta activitati economice, oricare ar fi scopul si rezultatul acestor activitati.
Institutiile publice nu sunt considerate persoane impozabile pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, culturale, sportive, de ordine publica, de aparare si siguranta statului, pe care le desfasoara in calitate de autoritati publice, chiar daca pentru desfasurarea acestor activitati percep taxe, redevente, cotizatii sau onorarii.
Activitatile economice sunt activitatile producatorilor, comerciantilor, prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si cele ale profesiunilor libere sau asimilate. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri.
Institutiile publice nu sunt considerate persoane impozabile pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, culturale, sportive, de ordine publica, de aparare si siguranta statului, pe care le desfasoara in calitate de autoritati publice, chiar daca pentru desfasurarea acestor activitati percep taxe, redevente, cotizatii sau onorarii.
Bunurile la care se aplica taxa pe valoare adaugata sunt :
ü bunurile mobile corporale, cum sunt: materiile prime, materialele, obiectele de inventar, mijloacele fixe care pot fi detasate;
ü bunurile imobile, cum sunt: locuintele, constructiile industriale, comerciale, agricole sau cele destinate pentru alte activitati, terenurile agricole, terenurile pentru constructii si cele adiacente constructiilor, inclusiv cele aferente localitatilor urbane sau rurale pe care sunt amplasate constructii sau alte amenajari;
ü bunurile de natura mobila care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate sau fara a antrena deteriorarea imobilelor insesi sau care devin bunuri imobiliare prin destinatie;
ü energia electrica si termica, gazele, agentul frigorific.
Prin livrare de bunuri se intelege transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor detinute de proprietar catre beneficiar, direct sau prin persoanele care actioneaza in numele acestora .
Livrarile de bunuri se refera la:
Ø vanzarea de bunuri cu plata in rate;
Ø trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri;
Ø transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite.
Ø preluarea de catre persoane impozabile a bunurilor achizitionate sau fabricate de catre acestea pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. Se excepteaza de la aceste prevederi bunurile acordate in mod gratuit, in limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege.
Deasemenea taxa pe valoare adaugata se aplica si prestarilor de servicii, care sunt considerate a fi :
· orice munca fizica sau intelectuala;
· lucrari de constructii-montaj;
· transport de persoane si marfuri;
· servicii de posta si telecomunicatii, de transmisiuni radio si TV
· inchirierea, arendarea si concesionarea de bunuri mobile sau imobile;
· operatiuni de intermediere sau de comision;
· reparatii de orice natura;
· cesiuni si concesiuni ale drepturilor de autor, brevete, licente, marci de fabrica si de comert, titluri de participare si alte drepturi similare;
· servicii de publicitate;
· operatiuni bancare, financiare, de asigurare si/sau reasigurare;
· punerea la dispozitie de personal;
· mandatarea;
· asigurarea sau cedarea unei clientele, exclusivitatea asupra unei vanzari sau cumparari
· angajamentul de a nu exercita o activitate economica sau un drept dintre cesiuni si concesiuni ale drepturilor de autor, brevete, licente, marci de fabrica si de comert, titluri de participare si alte drepturi similare;
· amenajarea de spatii de parcare, de depozitare si de camping;
· activitatile hoteliere si de alimentatie publica;
· asigurarea accesului la retelele de comunicatii si a posibilitatii de utilizare a acestora;
· prestatiile consilierilor, inginerilor, avocatilor, notarilor publici, executorilor judecatoresti, auditorilor, expertilor contabili, birourilor de studii si alte prestatii similare, precum si prelucrarea de date si furnizarea de informatii;
· operatiuni de leasing.
In sfera taxei pe valoarea adaugata intra bunurile introduse in tara direct sau prin intermediari autorizati de catre orice persoana fizica sau juridica, in conditiile prevazute de Regulamentul Vamal.
Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se plateste de catre: v persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, pentru operatiuni taxabile; v titularii operatiunilor de import de bunuri efectuat direct, prin comisionari sau terte persoane juridice care actioneaza in numele si din ordinul titularului operatiunii de import, indiferent daca sunt sau nu inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata la organele fiscale, cu exceptia importurilor scutite v persoanele fizice, pentru bunurile introduse in tara potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora; v persoanele juridice sau persoanele fizice cu sediul ori cu domiciliul stabil in Romania, beneficiare ale prestarilor de servicii
In situatia in care persoana care realizeaza operatiuni taxabile nu are sediul sau domiciliul stabil in Romania, aceasta este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, care se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform prevederilor legii 354/2002 privind taxa pe valoarea adaugata.
Se exonereaza de la plata taxei pe valoarea adaugata livrarile de bunuri cat si prestarile de servicii care sunt efectuate de organizatii si unitati de interes national, mentionate de lege:
· spitalizarea, ingrijirile medicale, inclusiv veterinare, si operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, inclusiv serviciile funerare prestate de unitatile sanitare
· prestarile de servicii efectuate in cadrul profesiunii lor de catre tehnicienii dentari, precum si livrarea de proteze dentare efectuata de catre stomatologi si de catre tehnicienii dentari
· prestarile de ingrijire si supraveghere la domiciliu a persoanelor, efectuate de personal specializat cu exercitarea profesiunilor medicale si paramedicale;
· livrarile de organe, de sange si de lapte uman;
· activitatea de invatamant desfasurata de unitatile autorizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si care sunt cuprinse in sistemul national de invatamant
· prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de asistenta si protectia sociala, efectuate de institutiile publice, institutiile de interes public sau de alte organisme recunoscute ca avand caracter social;
· prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de protectia copiilor si tinerilor, efectuate de institutiile publice, institutiile de interes public sau de alte organisme recunoscute ca avand caracter social;
· serviciile ce au stransa legatura cu practicarea sportului sau a educatiei fizice prestate de organizatii fara scop patrimonial in beneficiul persoanelor care practica sportul sau educatia fizica;
· realizarea si difuzarea programelor de radio si televiziune, cu exceptia celor de publicitate;
· vanzarea de filme sau licente de filme destinate difuzarii prin televiziune, cu exceptia celor de publicitate;
· transportul bolnavilor sau ranitilor cu vehicule special amenajate si autorizate in acest sens.
· activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare pentru realizarea programelor, subprogramelor, proiectelor si temelor componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica
· livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate de producatorii agricoli individuali;
· gestiunea fondurilor comune de plasament si a fondurilor comune de creanta efectuate de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Intreprinzatorii Privati - S.A., Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A., Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A., precum si de alte organisme constituite in acest scop;
· operatiuni bancare si financiare: acordarea de credite, inclusiv acordarea de imprumuturi de asociatii/actionarii societatilor comerciale in vederea asigurarii resurselor financiare ale societatii, precum si acordarea de imprumuturi de catre orice persoana fizica sau juridica; operatiunile specifice efectuate de Banca Nationala a Romaniei ( nu sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata achizitiile de aur, argint, alte metale si pietre pretioase, efectuate de Banca Nationala a Romaniei de la persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata); operatiunile de investitii financiare, de intermediere financiara, de valori mobiliare si instrumente financiare derivate, precum si alte instrumente financiare; intermedierea in plasamentul de valori mobiliare si oferirea de servicii legate de acesta;
· operatiunile de asigurare si de reasigurare, precum si prestarile de servicii aferente acestor operatiuni efectuate de intermediarii in operatiuni de asigurare;
· activitatile de organizare si exploatare a jocurilor de noroc, efectuate de Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. si contribuabilii autorizati de Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc;
· livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate cu detinuti de unitatile din sistemul penitenciar;
· lucrarile de constructii, amenajari, reparatii si intretinere executate pentru monumente comemorative ale combatantilor, eroilor, victimelor de razboi si ale Revolutiei din decembrie 1989, precum si pentru muzee, case memoriale, monumente istorice si de arhitectura;
· incasarile din taxele de intrare la castele, muzee, targuri si expozitii, gradini zoologice si botanice, biblioteci, precum si operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului pe spectacole;
· editarea, tiparirea si/sau vanzarea de manuale scolare si/sau de carti, exclusiv activitatea de publicitate;
· livrarile de proteze de orice fel, accesorii ale acestora, precum si de produse ortopedice;
· transportul fluvial al localnicilor in Delta Dunarii si pe relatiile Orsova-Moldova Noua, Braila-Harsova, Galati-Grindu;
· valorificarea obiectelor si vesmintelor de cult, tiparirea cartilor de cult, teologice sau cu continut bisericesc, necesare practicarii cultului, precum si a celor asimilate obiectelor de cult
· transferul dreptului de proprietate al bunurilor catre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, ca efect al darii in plata pentru stingerea obligatiei de plata a debitorului
· bunurile importate destinate comercializarii in regim duty-free, precum si prin magazinele pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora;
· bunurile introduse in tara de calatori sau de alte persoane fizice cu domiciliul in tara ori in strainatate, in conditiile si in limitele stabilite prin hotarare a Guvernului, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice;
· reparatiile si transformarile la nave si aeronave romanesti in strainatate, precum si carburantii si alte bunuri, aprovizionate din strainatate, destinate utilizarii pe nave si/sau aeronave;
· importul de bunuri a caror livrare este scutita de taxa pe valoarea adaugata in interiorul tarii.
· licente de filme si programe, drepturi de transmisie, abonamente la agentii de stiri externe si altele de aceasta natura, destinate activitatii de radio si televiziune;
· importul de bunuri primite in mod gratuit cu titlu de ajutoare sau donatii destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura si importurile de bunuri finantate direct din imprumuturi nerambursabile, acordate Romaniei de organisme internationale, de guverne straine si/sau de organizatii nonprofit si de caritate
· importul urmatoarelor bunuri: mostrele fara valoare comerciala, materialele publicitare si de documentare, bunurile de origine romana, bunurile straine care, potrivit legii, devin proprietatea statului, bunurile reparate in strainatate sau bunurile care le inlocuiesc pe cele necorespunzatoare calitativ, returnate partenerilor externi in perioada de garantie, bunurile care se inapoiaza in tara ca urmare a unei expedieri eronate, echipamentele pentru protectia mediului stabilite prin hotarare a Guvernului.
· exportul de bunuri, transportul si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, precum si bunurile comercializate prin magazinele duty-free;
· transportul international de persoane in si din strainatate, precum si prestarile de servicii legate direct de acesta;
· transportul de marfa si de persoane, in si din porturile si aeroporturile din Romania, cu nave si aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate;
· trecerea mijloacelor de transport de marfuri si de calatori cu mijloace de transport fluvial specializate, intre Romania si statele vecine;
· transportul, prestarile de servicii accesorii transportului, precum si alte prestari de servicii aferente marfurilor din import
· livrarile de bunuri destinate utilizarii pe nave si aeronave sau incorporarii in nave si aeronave, care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri;
· prestarile de servicii efectuate in aeroporturi aferente aeronavelor in trafic international, precum si prestarile de servicii efectuate in porturi aferente navelor de comert maritim si pe fluvii internationale;
· reparatiile la mijloacele de transport contractate cu beneficiari din strainatate;
· alte prestari de servicii efectuate de persoane impozabile cu sediul in Romania, contractate cu beneficiari din strainatate
· prestarile de servicii pentru navele aflate in proprietatea companiilor de navigatie care isi desfasoara activitatea in regimul special maritim sau operate de acestea, precum si livrarile de nave in intregul lor catre aceste companii;
· livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si a personalului acestora, pe baza de reciprocitate; livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora;
· bunurile cumparate din expozitiile organizate in Romania, precum si din reteaua comerciala, expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatorul care nu are domiciliul sau sediul in Romania;
· livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice;
· constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios;
· livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere, realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine,
· livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni";
Faptul generator (obligatia) al taxei pe valoarea adaugata ia nastere in momentul efectuarii livrarii de bunuri si/sau in momentul prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute de prezenta lege.
Pentru operatiunile prevazute mai jos faptul generator al taxei pe valoarea adaugata ia nastere la:
ü data inregistrarii declaratiei vamale, in cazul bunurilor plasate in regim de import;
ü data primirii facturii externe pentru serviciile contractate de persoane impozabile din Romania cu prestatori cu sediul sau domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania
ü data platii prestatorului extern, in cazul platilor efectuate fara factura pentru serviciile contractate de persoane impozabile din Romania cu prestatori cu sediul sau domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania;
ü data la care bunurile aflate intr-un regim vamal suspensiv sunt plasate in regim de import;
ü data stabilirii debitului pe baza de factura pentru prestarile de servicii care dau loc la decontari sau plati succesive, acestea fiind considerate ca au fost efectuate in momentul expirarii perioadelor aferente acestor decontari sau plati;
ü data emiterii documentelor in care se consemneaza preluarea de catre persoane impozabile a unor bunuri achizitionate sau fabricate de catre acestea pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestea sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
ü termenele de plata a ratelor prevazute in contracte pentru operatiunile de leasing.
Exigibilitatea este dreptul organului fiscal de a pretinde platitorului de taxa pe valoarea adaugata, la o anumita data, plata taxei datorate bugetului de stat. Exigibilitatea ia nastere concomitent cu faptul generator.
Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata este anticipata faptului generator atunci cand: a) factura fiscala este emisa inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor; b) contravaloarea bunurilor sau a serviciilor se incaseaza inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor; c) se incaseaza avansuri, cu exceptia avansurilor acordate pentru: plata importurilor si a datoriei vamale stabilite potrivit legii;
2. realizarea productiei destinate exportului;
3. efectuarea de plati in contul clientului;
4. livrari de bunuri si prestari de servicii scutite de taxa pe valoarea adaugata.
Baza de calcul sau baza de impozitare reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
Baza de impozitare reprezinta elementul principal care ajuta la calculul taxei pe valoarea adaugata si este determinata de : a) preturile negociate intre vanzator si cumparator b)tarifele negociate pentru prestari de servicii c) comisionul pentru operatiunile de intermediere d) preturile de piata sau in lipsa acestora costurile bunurilor e) valoarea in vama la care se adauga taxa vamala, alte taxe si accizele datorate pentru bunurile si serviciile din import.
Nu se cuprind in baza de impozitare: rabaturile, remizele si alte reduceri de pret acordate de furnizor direct clientilor in vederea stimularii vanzarilor; penalizarile si sumele reprezentand daune stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva; dobanzile percepute pentru plati cu intarziere; ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti fara facturare.
In Romania cota standard a taxei pe valoarea adaugata este de 19% si se aplica operatiunilor impozabile, cu exceptia celor scutite de taxa pe valoarea adaugata.
Cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila este cea in vigoare la data la care ia nastere faptul generator al taxei pe valoarea adaugata.
Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza prin aplicarea cotei standard asupra bazei de impozitare determinate in conditiile stabilite de lege.
Persoanele impozabile care realizeaza operatiuni taxabile si/sau operatiuni scutite cu drept de deducere au urmatoarele obligatii:
· Cu privire la inregistrarea la organele fiscale: a) la inceperea activitatii, precum si in cazurile si in conditiile stabilite prin prezenta lege, persoanele impozabile sunt obligate sa se inregistreze ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, urmand procedurile privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe; b) sa solicite organului fiscal scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in caz de incetare a activitatii, in termen de 15 zile de la data actului legal in care se consemneaza situatia respectiva.
· Cu privire la intocmirea documentelor: a) sa consemneze livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii in facturi fiscale sau in alte documente legal aprobate si sa completeze in mod obligatoriu urmatoarele date: denumirea, adresa si codul fiscal ale furnizorului/prestatorului si, dupa caz, ale beneficiarului, data emiterii, denumirea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate, cantitatile, dupa caz, pretul unitar, valoarea bunurilor/serviciilor fara taxa pe valoarea adaugata, suma taxei pe valoarea adaugata. Pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii cu valoarea taxei pe valoarea adaugata mai mare de 50 milioane lei inclusiv, la aceste documente se anexeaza si copia de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata; b) persoanele impozabile platitoare de taxa pe valoarea adaugata sunt obligate sa solicite de la furnizori/prestatori facturi fiscale ori documente legal aprobate si sa verifice intocmirea corecta a acestora, iar pentru operatiunile cu o valoare a taxei pe valoarea adaugata mai mare de 50 milioane lei sunt obligate sa solicite si copia de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorului/prestatorului. c) persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata nu au obligatia sa emita facturi fiscale in cazul urmatoarelor operatiuni:
1. transport cu taximetre, precum si transport de persoane pe baza de bilete de calatorie si abonamente;
2. vanzari de bunuri si/sau prestari de servicii consemnate in documente specifice aprobate prin acte normative in vigoare;
3. vanzari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru populatie pe baza de documente fara nominalizari privind cumparatorul. La cererea cumparatorilor, furnizorii/prestatorii pot sa emita facturi fiscale pe care vor inscrie: suma incasata, numarul si data documentului prin care s-a efectuat plata de catre beneficiar; d) importatorii sunt obligati sa intocmeasca declaratia vamala de import, direct sau prin reprezentanti autorizati, sa determine baza de impozitare pentru bunurile importate potrivit art. 19 si sa calculeze taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat.
· Cu privire la evidenta operatiunilor: a) sa tina evidenta contabila potrivit legii, astfel incat sa poata determina baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate, precum si cea deductibila aferenta intrarilor; b) sa asigure conditiile necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea informatiilor si conducerea evidentelor prevazute de reglementarile in domeniul taxei pe valoarea adaugata; c) sa intocmeasca si sa depuna lunar la organul fiscal, pana la data de 25 a lunii urmatoare inclusiv, decontul privind taxa pe valoarea adaugata, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice; d) sa furnizeze organelor fiscale toate justificarile necesare in vederea stabilirii operatiunilor realizate atat la sediul principal, cat si la subunitati; e) sa contabilizeze distinct veniturile si cheltuielile rezultate din operatiunile asocierilor in participatiune. Drepturile si obligatiile legale privind taxa pe valoarea adaugata revin asociatului care contabilizeaza veniturile si cheltuielile potrivit contractului incheiat intre parti.
· Cu privire la plata taxei pe valoarea adaugata: a) sa achite taxa pe valoarea adaugata datorata, potrivit decontului intocmit lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare inclusiv; b) sa achite taxa pe valoarea adaugata, aferenta bunurilor plasate in regim de import, la organul vamal, cu exceptia operatiunilor de import scutite de taxa pe valoarea adaugata; c)sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor de leasing, corespunzator sumelor si termenelor de plata prevazute in contractele incheiate cu locatori/finantatori din strainatate. d)sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta serviciilor contractate cu prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania
Datoriile comerciale create in cadrul relatiilor de decontare cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri materiale, lucrari si servicii se delimiteaza patrimonial sub forma furnizorilor, efectelor de platit si avansurilor acordate furnizorilor.
In raport cu obiectul si sensul operatiilor de decontare se efectueaza urmatoarele tipuri de inregistrari: a) Aprovizionarea cu stocuri de la furnizori pe baza facturii si notei de receptie si constatare de diferente
· % 401
3… = furnizori conturi de stocuri si productie in curs de executie 4426
TVA-deductibila
· % 401
60.. = furnizori cheltuieli cu materii prime si materiale si marfuri 4426
TVA-deductibila
In ambele cazuri inregistrarea se face la pretul de cumparare plus cheltuielile de transport- aprovizionare ( pentru stocuri ), alte cheltuieli accesorii si TVA platita b) Lucrarile si serviciile primite de la furnizori pe baza facturii se inregistreaza
· % = 401
60.. si 61.. furnizori cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti 4426
TVA deductibila
Inregistrarile se fac la pretul de facturare( conturile de cheltuieli) si TVA platita c) in cazul in care pentru lucrarile si serviciile receptionate pana la inchiderea exercitiului nu s-au primit facturile la valoarea estimata, se face inregistrarea
· % = 408
60.. si 61.. furnizori de facturi cheltuieli cu serviciile executate de terti nesosite 4428
TVA neexigibila
La deschiderea exercitiului urmator, inregistrarea se storneaza in negru, urmand a se efectua inregistrarea la valoarea inscrisa in factura.
Tipuri de inregistrari mai semnificative privind decontarile cu clientii a)vanzarea pe credit comercial a produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale si marfurilor, precum si facturarea lucrarilor executate si serviciilor prestate, la preturile de vanzare plus TVA colectata
411 = % clienti 70… venituri din vanzari de produse , marfuri , prestari de servicii
4427
TVA colectata
b) scoaterea din patrimoniu a clientilor insolvabili
654 = % pierderi din creante 416 clienti incerti
4427
TVA colectata c) reactivarea clientilor scosi din evidenta
411 = % clienti 416 clienti incerti
4427
TVA colectata

Functiile conturilor de TVA intalnite in diverse operatii atat cu furnizorii cat si cu clientii sunt urmatoarele:

Contul 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de plata la bugetul statului.
Este un cont de pasiv.
Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

DEBIT 4423 TVA DE PLATA CREDIT
- platile efectuate catre bugetul statului reprezentand taxa pe valoarea adaugata (512..)- taxa pe valoarea adaugata de recuperat, compensata (4424) -diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adaugata colectata mai mare si taxa pe valoarea adaugata deductibila (4426)- diferente din lichidarea datoriilor ( 658)

Contul 4424” Taxa pe valoarea adaugata de recuperat”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.
Este un cont de activ.
Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

DEBIT 4424 TVA DE RECUPERAT CREDIT
- diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adaugata mai mica si taxa pe valoarea adaugata mai mare (4426) - taxa pe valoarea adaugata incasata da la bugetul statului in baza cererii de rambursare sau taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata in perioadele urmatoare cu taxa pe valoarea adaugata de plata (512.., 4423)- diferentele din lichidarea creantelor (658)
Contul 4426” Taxa pe valoarea adaugata deductubila”Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise de furnizori pentru bunurile, serviciile, si lucrarile achizitionate, deductibila din punct de vedere fiscalEste un cont de activ .La sfarsitul lunii nu prezinta sold.Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:
DEBIT 4426 TVA DEDUCTIBILA CREDIT
- taxa pe valoarea adaugata deductibila, inscrisa in facturile furnizorilor (401)- taxa pe valoarea adaugata deductibila achtata prin banca sau din avansuri de trezorerie ( 512, 461)-taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor sosite, devenita deductibila ( 4428) - taxa pe valoarea adaugata deductibila compensata cu taxa pe valoarea adaugata colectata( 4427)-sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata deductibila ce depasesc taxa pe valoarea adaugata colectata ce urmeaza a se incasa de la bugetul statului (4424)-prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila, devenita nedeductibila (635)

Contul 4427 “ Taxa pe valoarea adaugata colectata”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate de unitate bugetului de stat, reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de marfuri si bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari.
Este un cont de pasiv .
La sfarsitul lunii nu prezinta sold .
Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

DEBIT 4427 TVA COLECTATA CREDIT
- taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului statului (4423)- sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata colectata compensata cu taxa pe valoarea adaugata deductibila (4426)- sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta clientilor insolvabili scosi din activ (411) - taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise catre clienti sau alte documente legale reprezentand vanzarile de marfuri si bunuri, prestari de servicii si executari de lucrari (411, 461, 531, 421)- taxa pe valoarea adaugata aferanta lipsurilor imputate (421, 461)- taxa pe valoarea adaugata neexigibila, devenita exigibila in cursul lunii (4428)- taxa pe valoarea adaugta aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lpsurior peste normele legale neimputabile, precum si cea aferenta bunurilor si servicilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura (635)

Contul 4428 “ Taxa pe valoarea adaugata neexigibila”


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata neexigibila rezultata din vanzarile si cumpararile de bunuri, servicii, lucrari efectuate cu plata in rate, precum si cea inclusa in pretul de vanzare cu amanuntul la unitatile comerciale ce tin evidenta la acest pret.
Este un cont bifunctional.
Soldul contului reprezinta tax ape valoarea adaugata neexigibila.
Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

DEBIT 4428 TVA NEDEDUCTIBILA CREDIT
- taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor cu plata in rate (401)- taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor nesosite (401)- taxa pe valoarea adaugata aferenta marfurilor vandute din unitatile comerciale cu amanuntul ( 371)- taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de bunuri, servicii prestate, lucrari executate cu plata in rate, devenita exigibila in cursul lunii (4427) - taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari cu plata in rate (411)- taxa pe valoare adaugata aferenta marfurilor intrate in gestiune, in situatia in care evidenta marfurilorse tine la pret cu amanuntul (371)- taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii, executarilor de lucrari pentru care nu s-au intocmit facturi (411)- taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor cu plata in rate, precum si cea aferenta facturilor nesosite, devenita deductibila ( 4426)

II. STUDIU DE CAZ

Aplicatie practica la societatea comerciala CDI-ACCOUNTING SRL, societate cu capital integral privat constituita in anul 2001, avand un capital social subscris si varsat de 2 000 000 lei,si doi asociati inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1179/2001, avand codul fiscal R13686831.
Societatea comerciala Cdi-Accounting ara ca obiect de activitate prestarea de servicii contabile catre alte firme cu activitati comerciale sau prestatoare de servicii, si consultanta in domeniul financiar-contabil.
In luna septembrie anul 2002 societatea comerciala a efectuat cumparari de servicii si preduse dupa cum sunt evidentiate in facturile de cumparare (aflate in anexa 1) dupa cum urmeaza:
· materiale F-2731076 valoare totala de 317000
· tamplarie pvc F9510539 valoare totala de 11305000
· placa R.B.,profil UW,polistiren F -4520210 valoare totala de 579266
· materiale instalatii sanitare F -2731051 valoare totala de 774500
· servicii Romtelecom F -2180206 valoare totala de 1555000
· ciment, var, ipsos F -1698452 valoare totala de 275000
· serviciu de telefonie mobila F -019319165 valoare totala de 1920943
· top hartie F 6254303 valoare totala de 155000
· marfuri F -4295762 P3 valoare totala de 390800
· top hartie F -6254256 valoare totala de 155000
· cartus HP compatibil negru F -5274882 valoare totala de 732869
· piese auto F 2464879 valoare totala de 515000
Pe baza acestor facturi societatea a intocmit Jurnalul de Cumparari.

In luna septembrie anul 2001 societatea comerciala a inregistrat efectuarea de prestari de servicii de contabilitate pentru luna august 2002, intocmind facturi de vanzare ( aflate in anexa 2) dupa cum urmeaza:
· F -9936989 valoare totala 5900853
· F -9936988 valoare totala 1785000
· F - 9936991 valoare totala 5903709
· F -9936948 valoare totala 1982124
· F - 9936949 valoare totala 2378548
· F -9936990 valoare totala 3000000
· F - 9936987 valoare totala 1969569
· F -9936950 valoare totala 4919757
· F -9936945 valoare totala 5912455
· F -9936944 valoare totala 985142
· F -9936946 valoare totala 3941637
· F -9936947 valoare totala 2572197
· F -9936940 valoare totala 5928877
· F -9936941 valoare totala 5900853
· F -9936942 valoare totala 1570000
· F -9936943 valoare totala 3940566
· F -9203679 valoare totala 357000
· F -9203680 valoare totala 1428000
· F -9203677 valoare totala 1386945
· F -9203678 valoare totala 476000
· F -9203676 valoare totala 1386945
· F -9203675 valoare totala 750000
· F -9203674 valoare totala 2773890
· F -9203673 valoare totala 1300000
· F -9203672 valoare totala 357000
· F -9203671 valoare totala 800000
· F -9203670 valoare totala 238000

Pe baza sumelor din facturile fiscale s-au facut urmatoarele inregistrari contabile

1.Inregistrarea in contabilitate a cumpararilor de marfuri, servicii, imobilizari
401 Furnizori 18675376 P + C
4426 TVA deductibila 2981783 A + D
212 Mijloace fixe 11305000 A + D
3014 Piese auto 515000 A + D
371 Marfuri 390800 A + D
3011 Materiale consumabile 1042869 A + D
626 Cheltuieli postale si taxe de comunicatii 3475943 A + D


% = 401 18675376
4426 2981783
212 11305000
3014 515000
371 390800
3011 1042869
626 3475943

2. Inregistrarea in contabilitate a prestarilor de servicii contabile:
4111 Clienti 69845067 A + D
4427 TVA colectata 11151733 P + C
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 58693334 P + C

4111 = % 69845067
4427 11151733
704 58693334

3. Inchiderea conturilor de TVA
4426 TVA deductibila 2981783 A - C
4427 TVA colectata 11151733 P - D
4423 TVA de plata 8169950 P + C

4427 = % 11151733
4426 2981783
4423 8469950

Pe baza sumelor din facturile fiscale si din jurnalele de vanzare si cumparare, au fost intocmite fisele analitice ale conturilor de TVA si s-a completat “Decontul privind taxa pe valoarea adaugata”
In contabilitate conturile de TVA sunt evidentiate astfel:

D 4426 C
2981783 2981783
RD 2981783 RC 2981783
TD 2981783 TC 2981783
SFD 0 SFC 0

D 4427 C
11151733 11151733
RD 11151733 RC 11151733
TD 11151733 TC 11151733
SFD 0 SFC 0

D 4423 C
2981783 11151733
RD 2981783 RC 11151733
TD 2981783 TC 11151733
SFC 8169950

Concluzii si puncte de vedere

In conditiile trecerii la economia de piata a trebuit sa se renunte la impozitul pe circulatia marfurilor, si sa se introduca un impozit care sa perfectioneze sistemul fiscal si sa corespunda economiei de piata si cerintelor standardelor europene.
Implementarea taxei pe valoarea adaugata necesita o buna cunoastere a mecanismului functionarii ei, si mai ales pentru agentii economici trebuie asigurata o tehnica de calcul si formularele necesare.
Taxa pe valoarea adaugata se aplica pe intreg circuitul economic, de la producator pana la utilizatorul final al produselor si serviciilor.
Conceperea si functionalitatea ei ineconomie a avut in vedere si posibilitatea limitarii evaziunii fiscale, in sensul ca neplata ei in fazele anterioare, duce la sporirea taxei in fazele ulterioare ale circuitului economic, determinandu-I pe agentii economici sa verifice daca furnizorul bunurilor cumparate a calculat corect partea de taxa ce ii revenea.
Platitorii de taxa pe valoarea adaugata sunt pasibili de amenzi contraventiionale in cazul in care nu isi indeplinesc obligatiile privind depunerea documentelor la organele fiscale, tin eronat evidenta contabila sau nu isi platesc taxa pe valoarea adaugata datorata la buget.loading...

Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2019 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite