Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    
 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate
Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
PREZENTAREA SOCIETATII “AGECOM “S.A.
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

2.1 Istoricul SC “AGECOM” SA

Prin hotarirea Comitetlui Executiv al Sfatului Popular al regiunii Baia Mare,in anul 1952 s-a infintat “Intreprinderea regionala de constructii locale “ cu sediul in Baia Mare. s4v8ve
In anul 1964, avea in subordine doua santiere de constructii in localitatile Sighet si Baia Borsa.In afara deacestea, trustul avea in subordine si un deposit central dotat cu linie de garaj CFR, silozuri pentru ciment si magazii de materiale.
Pe langa trust functionaScoala profesionala de ucenici de constructii cu sediul in Baia Mare. In 1967, s-a dat in functiune in Baia Mare Poligonul de prefabricate.
In anul 1968 in cadrul trustului, au fost constituite: hala deb reparatii auto, atelierul de confectii metalice, ateliere de productie industriala, atelierul de plase sudate in cadrul Poligonului de prefabricate, camine de nefamilisti si ocantina de 300 locuri.
Prin aplicarea Decretului 377/1979, s-a infiintat ‘Intreprinderea judeteana de transport local’, care a preluat de la trust o parte din mijloacele de transport auto cu personalul aferent.
Capacitatea deproductie industriala a trustului, a fost marita prin punerea in functiune anoi obiective:
-Hale de confectii metalice;
-Poligonul de prefabricate din beton, 65000 mc/an;
-Statia de betone Baia Mare s.a.
Din 1984, prin aplicarea decretului 92/1984 a devenit “Trustul antepriza generala de constructii -;montaj Maramures”, avand in subordine:
-doua anteprize cu sediul in Baia Mare, una de constructii si una de instalatiicu brigazile aferente;
-doua brigazi de constructii cu sediile in Sighet, Viseu, Borsa;
-statia de utilaj transport Baia Mare;
-sectia de productie industriala;
-Depozit central;
-Sectorul Cazare Cantina.
La 19 februarie 1991, SC”AGECOM “ SA, a fost inmatriculata la Camera de Comert si Industrie, in Registrul Comertului cu numarul J 24172/1991 cu un capital de 16.619,9 mii lei, actualizat ca urmare aaplicarii HG 500/1994, respective un numar de 664.798 actiuni nominative a 25.000 lei fiecare.
Capitalul social era repartizat astfel:
-70% FPS, respective 11.633,9 mil lei;
-30 %FPP Banat Crisana, respective 4.986 mil lei.
Conform stutului sau, SC “AGACOM” SA, efectueaza acte de comert in ramura constructiilor, activitati de industrializare a costructiilor prin baza de productii proprii. De asemenea, unitatea opereaza si in alte domenii:alimentatie publica cazare.
2.2 Denumirea societatii. Forma juridica. Sediul.
Denumirea societatii este : “Societatea Comerciala Antepriza Generala de Constructii si Montaj”, prescurtat S.C. “AGECOM “ S.A. si functioneaza sub aceasta firma. In orice act, scrisoare sau publicatie, emanannd de la societate pe langa denumire si numarul de ordine Registrul Comertului, trebuie sa se arate si forma juridical, sediul societatii si capitalul social subscris si varsat efectiv, conform ultimului bilantaprobat.
S.C. “AGECOM” S. A. este persoana juridica romana,avand forma juridical de societate pe actiuni. Societatea se constituie, se organizeaza si isi desfasoara activitayeapotrivit legislatiei din Romania si in conformitate cu prevederile contractului de societate si ale statutului propriu.
Societatea are sediul in Baia Mare, strada UNIVERSITATII 23 A, judetul Maramures.
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Camera de Comert si industrie si publicata in Monitorul Oficial.
2.3 Scopul si obiectul de activitate
Scopul societatii este :
-realizarea si comercializarea de constructii si instalatii “la cheie” (locuinte, lucrari publice, obiective industriale sau cu alta destinatie, etc. ) ;
-prestari de servicii in constructii;
-betoane, mortare, prefabricate din beton ;
-confectii metalice;
-intretinerea, repararea si exploatarea masinilor, instalatiilor si utilajelor specifice ;
-transporturi marfa;
-contractarea, depozitarea si comercializarea materialelor specifice;
-activitati sociale, camine, locuinte, cantine;
-servicii de proiectare si informatica pentru constructii si alte activitati.
Conform statutului, obiectul de activitate al societatii este :
1)Contractarea si ofertarea de lucrari de constructii si vanzarea acestora catre personae fizice si juridice.
2)Proiectarea si executarea de lucrari de constructii civile, industriale si agricole, lucrari de cai de comunicatie si lucrari edilitare.
AGGECOM SA
ORGANIGRAMA 2000
A.G.A.


Consiliu de administratie

Director generalOficiu juridic

Directot tehnic Director economic

Protectia muncii
Apararea civila

Inchideri de mine Asigurarea si Controlul Calitatii- A.C.Q.- Laborator Biroul Resurse umane Serv. Fin. Contab. Trezorerie Serv. Resurse Tehnice Administrativ Oficiul de calcul Serv. Aprovizionare Desfacere Control financiar

DIVIZIA
Constructii-Instalatii
DIVIZIA
Mec. Prod.Ind. DIVIZIA MIXTA
Tg. Lapus BIROU
Productie
Derulare
Contracte Sector
Social

3)Prestari servicii in domeniul constructiilor.
4)Producerea si comercializarea de betoane, prefabricate din beton, caramizi si a altor materiale spefice constructiilor.
5)Producerea si comercializarea confectiilor metalice.
6)Contractarea depozitelor si comercializarea materiilor prime si a materialelor specifice constructiilor.
7)Exploatarea, intretinerea si repararea masinilor, instalatiilor si utilajelor din dotare.
8)Transporturi auto -; marfa.
9)Determinari fizico -; chimice si mecanice in laboratoarele proprii.
10)Realizarea de activitati sociale : camine de nefamilisti, locuinte din fonduri proprii.
11)Servicii de alimentatie publica prin cantina si bufetele din incinta proprie.

Obiectul principal de activitate : - lucrari de constructii de cladiri.

Activitatile pot fi grupate pe domenii de activitate dupa cum urmeaza : I. Constructii -; montaj ;
II. Industrie ;
III.Deservire, prestatii si inchirieri utilaje de constructii, mijloace de transport auto si feroviar ;
IV.Informatica, incercari de laborator , service auto;
V.Lucrari de expertizare, comercializare de materiale, servicii social gospodaresti, etc.
2.4.Organizare societatii. Organigrama
Structura organizatorica a societatii a fost conceputa si realizata de Adunarea Generala a Actionarilor, pornind de la traditia si experienta organizatorica cumulata pe parcursul a 47 ani de activitate, din care 40 de ani inainte de organizarea ca societate comerciala. Ea se adapteaza noilor conditii de mediu social economic creat dupa 1989.
Asigura pe langa utilizarea cunostintelor si aptitudinilor de specialitate si unitate decizionala si de actiune necesara desfasusarii unei activitati economice eficiente.
La dimensionarea structurii organizatorice s-a avut in vedere urmatoarea grupare a activitatilor :
2.4.1. la structura functionala :
-studiul pietii, relatia cu piata, pregatirea si adaptarea la cerintele pietii ;
-stabilirea relatiilor juridice : comenzi, contracte, asocieri;
-conducerea sistemului calitatii lucrarilor, produselor si serviciilor ;
-gestiunea capitalului ;
-aprovizionarea ;
-dezvoltarea si modernizarea proceselor tehnologice ;
-evidenta, analiza rezultatelor tehnice si economice ;
-pregatirea personalului ;
-valorificarea (decontarea) lucrarilor, produselor si serviciilor.
2.4.2. la structura de productie :
-pregatirea contractelor, comenzilor, produselor si serviciilor;
-executarea contractelor, comenzilor, produselor si serviciilor ;
-exploatarea, intretinerea si repararea mijloacelor fixe ;
-recrutarea, selectarea si organizarea fortei de munca ;
-asigurarea calitatii lucrarilor, produselor si serviciilor

Structura functionala

1.Compartimentul -;Productie.Derulare contracte
- Intocmeste si actualizeaza “Proiectul general de organizare “a executiei lucrarilor de constructii montaj.
-Verifica , corecteaza si dupa caz aproba proiectul de organizare a executiei lucrarilor de constructii-montaj, eleborat de santiere.
-Verifica, corecteaza si dupa caz aproba:
-programele de productie saptamanale, lunare;
-necesarul de resurse ( saptamanal sau lunar)
-Dispune masuri de remediere a lucrarilor in perioada de garantie.Propune masuri de recuperare a cheltuielilor de refacere de la cei vinovati
Organizeaza sisteme informationale pentru programarea, urmarirea si conducerea productiei. Intocmeste sinteze si rapoarte periodice, etc.
-Asigura intocmirea operativa a evaluarilor, calculatiilor de pret pentru produse, lucrari sau servicii
-Asigura intocmirea si prezentarea ofertelor in concordanta cu cerintele inveastitorilor si cu politica economica a societatii.
-Participa la licitatii, organizeaza si tine la zi evidente privind licitaatiile publice, ofertele depuse , rezultatele obtinute
-Analizeaza documentatia de executie propusa de beneficiary sub aspect cantitativ si calitativ
-Redacteaza proiecte de contract cu toate componentele necesare unei relatii contractuale, legale, complete
-Emite ordine de executie interne catre executantii interni dupa perfectarea contractelor
-La terminarea lucrarilor preia lucrarea in evidenta urmaririi lucrarilor in perioada de garantie

2.Compartimentul -; Protectia muncii.Aparare civila .
-Supravegeaza sistemul de instrire profesionala a salariatilor in scopul asigurarrii securitatii muncii
-Verifica modul de asigurare a conditiilor de securitate a muncii
-Corecteaza accidentele produse sau starile periculoase,dispune de masuri de remedere si dupa caz de tragere la raspundere a celor vinovati
-Controleaza modul de asugurare a masurilor de paza cotra incendiilor in sectii, santiere si la punctele de lucru.Cerceteaza evenimente soldate cu pagube materiale in urma incendiilor, propune masuri de recuperare sau de sanctionare.

3.Compartimentul- Resurse tehnice.Administrativ

-Propune masuri si supravegheaza indeplinirea masurilor avin ca obiect evidenta, gestiunea, intetinerea, reparatiile si exploatarea mijloacelor fixe din patrimonial societatii
-Organizeaza evidenta documentelor tehnice care au stat la baza procurarii sau construirii mijloacelor fize
-Supravegheaza consumurile energetice: apa, gaz, etc.
-Asigura relatii contractuale cu furnizorii de resurse
-Propune masuri de valorificare a mijloacelor fixe sau activelor disponibile, organizeaza publicitatea, intocmeste documentele de licitatie, redacteaza contractile de vinzare, inchiriere.
-Raspunde de utilizarea si gospodarirea imobilelor, instalatiilor aferente si a dotarilor administrative gospodaresti

4.Compartimentul Finante-Contabilitate.Trezorerie

-Intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli
-Propune si controleaza aplicarea masurilor de prevenire a unor cheltuieli neeconomicoase, neoportune si de prevenire a imobilizarilor financiare
-Urmareste si intervine pentru desfasurarea ritmica a operatiilor de decontare cu furnizorii, creditorii si beneficiarii de lucrari, produse, servicii
-Primeste , analizeaza si se ingrijeste de inregistrarea in evidenta societatii a tuturor documentelor privind activitatea financiara
-Intocmeste si sustine in fata cenzorilor si a organelor Ministerului de Finante,Bilantul, Contabil trimestrial si annual, etc.
-Organizeaza si tine la zi contabilitatea valorilor patrimoniale ale societatii.
-Intocmeste lunar balanta de verificare, urmareste concordanta dintre conturile sintetice si cele analitice
-Participa la analiza rezultatelor economico-financiare.
-Participa la inventarierea patrimoniului
-Intocmeste si transmite dari de seama statistice, etc.

5.Compatimentul informatica

-Asigura indeplinirea masurilor de extindere a utilizarii tehnicii de calcul si de crestere a eficientei utilizarii ei
-Analizeaza si propune achizitionarea de tehnica de calcul de prograne, creearea de retele de calculatoare, organizarea de baze de date.
-Acorda asistenta tehnica utilizatorilor interni ai tehnicii de calcul
-Elaboreaza lucrari pentru compartimente sau subunitati insufficient dotate, etc.

6.Compartimentul juridic

-Asigura asistenta juridical administratiei si personalului
-Verifica si avizeaza pentru legalitate actel prezentate pentru viza: contracte economice,de munca, decizii, regulamanete.
-Pregateste si reprezinta in fata instantei judecatoresti apararea intereselor societatii si a salariatilor.
-Face propuneri de asigurare a materialelor documentare in domeniul juridic, propuneri pentru informarea salariatilor a sistemului de legi si regulamentwe care reglementeaza relatiile in zona econbomica in care societatea economica activeaza

7.Compartimentul Resure Umane

-Asigura indeplinirea masurilor stabilite de catre administratie in domeniul recrutarii, selectarii, formarii si salarizarii personalului.
-Raspunde de aplicarea corecta a legislatiei si reglementarilor interne la stabilirea drepturilor de personal, spor de vechime, sporuri pentru conditii speciale de munca, concedii, etc.
-Tine evidenta personalului si a tuturor informatiilor despre personal
-Elaboreaza studii, anchete, observatii privind nevoile personalului, influenta asupra rezultatelor .
-Elaboreaza studii, anchete, observatii privind necesarul de personal pe profesii si grade de pregatire.
-Gestioneaza contractile de finantare a pregatirii fortei de munca.
-Raspunde de aplicarea corecta a retelei de salarizare.
-Propune regulamente de salarizare pe categorii de personal pe grupe profesionale.
-Studiaza piata muncii etc,

8.Control financiar

-Verifica, cerceteaza, sistematizeaza informatiile referitoare la modul de indeplinire a sarcinilor stabilite-Intocmeste rapoarte de verificare si control , rapoarte pe care le prezinta directorului general.
-Verifica, controleaza, analizeaza si propune masuri pentru imbunatatirea structurii organizatorixce a sarcinilor stabilite pe grupe profesionale sau personae.
-Executa controale si verificari pe tematici permanente sau speciale din dispozitia sau acordul directorului general, etc.

Studiul privind recrutarea si folosirea resurselor umane

Structura de productie

1.Santierele de constructii si instalatii sunt principalii executanti ai lucrarilor angajate de societate pe baza de contracte de antrepriza.
-Fiecare din santiere are urmatoarele atributii:
-culege, sistematizeaza si studiaza informatii despre exigentele beneficiarilor referitoare la lucrarile de constructii si instalatii.
-culege informatii despre materiale, echipamente, tehnica de executie, metoda de munca si de organizare utilizate de alti constructori
-intretine, repara si exploataza mijloacele fixe incredintate pentru realizarea obiectului activitatii.
-recruteza, selecteaza, formeaza si organizeaza forta de munca necesara realizarii obiectului de activitate
-raspunde de reralizarea contractelor incredintate spre executie.Raspunderea santierului incepe din momentul primirii ordinului de executie si se incheie odata cu predarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
-asigura anamblul de masuri necesare asigurarii calitatii totale,etc.

2.Intreprinderea de Productie Industiriala, Utilaje si Transport

-este subunitatea mecanicului sef al societatii si are ca obiect de activitate executia lucrarilor de mecanizare , efectuarea transporturilor tehnologice si de uz general, prepararea mijloacelor tehnice de productie aflate in gestiune, producerea de constructii metalice, electromecanice, piese de schimb.scule, dispozitive, etc.
-culege, sistematizeaza si utilizeaza informatii despre nevoile beneficiarilor interni si externi in domeniul mecanizarii, transportului, dotarii cu scule .
-intetine, repara si exploateaza mijloacele fixe.
-raspunde de realizarea contractelor incredintate spre executie
-intocmeste si prezinta beneficiarilor documente de urmarirea a realizarii prestatiilor , de consemanre a calitatii acestora, de calculare a valorii de decontare.
-asigura ansamblul de masuri necesare asigurarii calitatii totale pe toata perioada executarii contactului etc.

3.Fabrica de Materiale de Constructii.Sectia de Betoane si Agregate.Sectia de Confectii si Armaturi.

Au ca obiect de activitate producerea pentru consumul santierelor de constructii si instalatii si comercializarea in numele societatii , de materiale si prefabricate de constructii.
-culege, sistematizeaza informatii despre nevoile interne ale utilizatorilor interni sau externi
-raspunde de realizarea comenzilor si contractelor incredintate in executie.
-intocmeste si prezinta beneficiarilor (clientilor) pentru acceptarea documetelor tehnice si economice de urmarire a realizarii contractelor de consemnare a calitatii produselor de decontare, etc.

4.Sectorul social

-administreaza fondul de locuinte proprietatea societatii, caminele de nefamilisti, cantina, si clubul.

5.Depozitul Cental

-primeste , receptioneaza, manipuleaza , depoziteza si pastreaza materialele, echipamentele, prefabricatele comandate de Directia Aprovizionare.
-organizeaza si tine la zi evidenta valorilor materiale din gestiune
-asigura controlul calitatii materialelor intrate.
-intocmeste documete legale de predare-primire a materialelor.
-transmite Directiei Aprovizionare receptiile sau refuzurile, documente de constatare in caz de abateri, etc.
Conducerea colectiva a firmei este in general asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie, Comitetul Director (de directie) si de Comisia de Cenzori.

1.Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.)
Este orgasnul supreme de conducere al firmei care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala .Adunarea Generala a Actionarilor are urmatoarele atributii principale:
-aproba structura organizatorica a societatii;
-alege, revoca si stabileste salariile membrilor consiliului de administratie si a comisiei de cenzori
-alege diectorul general si adjuctii acestuia, le stabileste salariul si ii revoca;
-stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si a comisiei de cenzori
-aproba si modifica programele de activitate si bugetul firmei
-stabileste nivelul de salarizare al personalului angajat;
-examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi si aproba repartizarea beneficiilor intre actionari ;
-hotareste cu privire la infintarea si desfintarea de subunitati
-hotareste cu privire la dezvoltarea firmei, etc.
Adunarea generala a actionarilor in sesiunea ordinara se convoaca de presedintele Consiliului de Administratie Annual, pentru examinarea bilantului si contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate.
Adunarea Generala a Actionarilor extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social cu mai mult de 10 % in 2 ani consecutive.

2.Consiliul de Administratie.
S.C.”Agecom” S.A. este administrata de un Consiliu de Adminisaratie, numit de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioade de 4 ani.Numarul de administratori se stabileste de catre Adunarea Generala a Actinarilor” in raport cu volumul si specificul activitatii societatii comerciale.Consiliul de Administratie se intruneste de cite ori este necesar si deciziile se iau in majoritate absoluta de voturi a membrilor prezenti.El este prezidat de presedinte sau de unul din administratori.Presedintele indeplineste si functia de director general sau director in calitate care conduce si Comitetul de Directie, asigurind conducerea curenta a firmei.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de CA pe baza si in limitele imputernicirilor date de Adunarea Generala a Actionarilor.
Presedintele si ceilalti membri ai CA , directorul si adjunctii acestuia respund pentru prejudiciilwe rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale sau de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii.
Atributiile Consiliului de Administratie sunt:
-angajeaza si concediaza personal si stabileste drepturile si obligatiile acestuia
-stabileste atributiile si responsabilitatile personalului
-stabileste strategia si tactica firmei
-aproba incheierea sau rezilierea unor contracte;
-supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor raportul annual cu privire la activitatea economico-financiara.

3.Comitetul Director(de Directie)
Consiliul de Administatie poate delega o parte din atrbutiile sale unui comitet director, compus din menbrii alesi din Consiliul de Administratie.

2.5.Dotarea agentului economic
S.C. “AGECOM “S.A. dispune de o dotare cantitativ corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii cu tehnologii de executie uzuale, atit pentru lucrari de constructii cit si pentru activitatea industriala sau deservire cu utilaje de cosntructii si mijloace de transport .
Mijloacele fixe participa in procesul de productie consumindu-se treptat, productiv si neproductiv, material si valoric, fara a-si schimba forma naturala. Valoarea lor trece asupra produsului care se creeaza in mod treptat pe masura uzurii lor.
Mijloacele fixe din dotarea S.C. “AGECOM” S.A. sunt grupate astfel:
-Grupa I “Cladiri”
Acestea sunt necesare pentru creearea conditiilor de desfasurare a unor activitati direct productive sau auxiliare cum sunt:sedii, santiere, ateliere si hale de productie, nagazii de materiale si piese de schimb, depozite, garaje, baraci, camine, cantina, blocuri de locuinte, laborator.
-Grupa II “Cosntructii speciale”
Din aceasta grupa fact parte :calea ferata, constructie spalatorie, etc./
-Grupa III “Masini , utilaje si instalatii de lucru “
Acestea participa nemijlocit in productie, determinind capacitatea de proditie a societatii.Din aceasta grupa fac parte toate felurile de masini si utilaje de cosntructii care prelucreaza mecanic materialele si semi-fabricatele, precum si cele care monteaza si asambleaza piesele si elementele de constructii.Se include in adceasta grupa:excavatoare,buldozere,betoniere,vibrator MOT inglobat 058,vibrator cofrag, masini de tencuit, masini de finisat, pardoseli, agrgat pompare mortar, tipare, schela autoridicatoare, cofrag CP-100, cofrag metallic , masini de taiat industriale, grinzi metalice extensibile, etc.
-Grupa IV “Aparate si instalatii de masura, control si reglare”
Acestea au o podere mai redusa si sunt folosite pentru controlul calitatii lucrarilor .
-Grupa V “Mijloace de transport”
Cu ajutorul mijloacelor de transport se asigura deplasarea unor volume importante de materiale, semifabricate si prefabricate.
Pentru transportul pe verticala se folosesc diferite mijloace in functie de natura, tonajul, gabaritul incarcaturii, inaltimea de ridicare, durata lucrarii pe un amplasament, etc, se folosesc macarale turn, macarale pe pneuri, macarale universale, elevatoare, aparate de ridicat -; tractat.
Transporturile pe orizontalr se pot efectua cu mijloace auto si pe cale ferata. Unitatea dispune de tractoare, autotractoare cu sa, autoremorchere, autoturisme, locomotiva, vagoane pentru transport agregatesi vagoane pentru transport ciment, autobetoniere, etc.Transportul inclinat se realizeaza cu transportoare cu role, funiculare.
Starea generala a mijloacelor fixe din dotare este in general satisfacatoare pentru cladiri si constructii speciale , ca urmare a faptului ca masinile, utilajele si echipamentele aferente activitatii de constructii-montaj , industrie cit si de deservire cu utilaje si mijloace de transport au avut un grad de uzura fizic si moral mai avansat, a avut loc o innoire concomitent cu o diversificare a dotarii cu mijloace fixe in ultimii ani.

2.6.Prezentarea unitatii de documentare din perspectiva resurselor umane

Firma de constructii S.C.”AGECOM” S.A. dispune de personal competent si calificat atit in ceea ce priveste activitatea de baza, constructii-montaj, cit si pentru activitatea specifica TESA , ingineri, proiectanti, economisti, cu o vasta experienta in domeniu si cu realizari pe masura.
Personalul intreprinderii se imparte in personal productive si personal functional.
In sens larg, personalul productive este cel fara de care produsul sau serviciul nu va ajunge la beneficiar sau client.Acesta include pe oricine are raspundere directa pentru produsul finit sau pentru serviciu de la directoerul general, la cel mai de jos lucrator operativ sau de birou.
Personalul functional este cel a carui contributie este indirecta . Ei sfatuiesc sau ajuta personalul de linie, indeosebi managerii de productie.
Departamentele functionale ale intreprinderii pot include pe cele de personal juridic, contabilitate, calculatoare, instruire, etc. Fiecare raspunde de acordarea asistentei specializate catre personalul productive.
Personalul din S.A.”AGECOM” S.A. este impartit pe urmatoarele functii:
A. Muncitori -;necalifcati
-calificati
B. Functii de conducere si executie:
1.Functii de executie : a) cu pregatire liceala sau post-liceala b) sef de formatie : maistrii, subingineri, ingineri c) functii de executie: subingineri d) ingineri, ecnomisti,juristi si similari
2.Functii de conducere: sef sectie, sef serviciu, sef birou
Societatea dispune de un numar de 570 angajati cu urmatoarea distributie:
-director general …………………………1
-director economic……….………………1
-director ethnic………….………………..1
-consilier juridic………….………………2
-personal de conducere…………………..4
-personal de executie si deservire ………58
-muncitori direct productivi……………440
-maistri…………………………………..23
-muncitori direct productivi………….….40

Tabelul 1 Structura salariatilor pe virste si sexe
Compartim. Sexe Structura salariatilor pe virste
De activitate
18 20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 Total
1.Divizia constructii M
F 19
- 43
2 34
7 21
3 13
3 22
2 19
- 4
- 1
- 187
17
2.Divizia mecanizare prod. Industriala M

F 7
16
- 21
1 24
3 21
20 23
4 10
- 14
- 1
- 137
28
3.Divizia Tg. Lapus M
F 14
- 8
1 17
3 6
2 30
2 12
- 10
- 5
- - 102
8
4.Depozite
M
F - 1
- 1
1 2
- 2
1 - 1
- - - 7
2
5.Sediu sector social M
F 4
- 6
5 5
5 6
10 9
8 11
3 5
6 2
- 2
- 50
37
Total personal M
F 44
- 74
8 78
17 55
18 81
34 68
9 45
6 25
- 4
- 478
92
44 82 55 77 115 77 51 25 4

Tabelul 2. Structura salariatilor pe domenii de activitate si vechimea in intreprindere


Compartimente
De activitate Vechime ani Total
0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 >30
1.Divizia constructii 70 37 21 20 24 22 5 159
2.Div. mecanica prod. Industriala 26 28 30 29 28 18 6 165
3.Div.Tg.Lapus 18 26 15 16 18 15 2 110
4.Depozite 2 2 1 2 2 - - 9
5.Sediul sector social 9 13 9 21 17 14 4 87
Total personal 125 106 76 88 89 69 17 570

Efectivele de personal sunt tinere, virsta medie se situeaza in jur de 34 ani, categoriile cele mai tinere sunt muncitorii (33 ani ), inginerii (35 ani), functionarii (38 ani). Categoriile cele mai varstine sunt maistrii (44 ani) si restul personalului cu functii de conducere (44 ani).
In perioada de virf SC AGECOM SA recurge la personal angajat temporar (in medie 50 muncitori /an ) in vederea unor lucrari urgente ( aprox. 2 luni /an ).
In ceea ce priveste pregairea profesionala 69% din personal au nivel gimnazila 18 % nivel de pregatire liceal si 9 % nicel superior.

Atributiile, competentele si responsabilitatile biroului de resurse umane.

-asigura necesarul de personal pe meserii, functii si specialitati pentru productia curenta conform solicitarilor;
-califica, recalifica, policalifica si specializeaza cu forte proprii si prin colaborare necesarul de personal;
-redistribuie personalul in functie de solicitari;
-transmite disponibilul la Agentia Judeteana de Ocupare si Foermasre Profesionala si solicita personal in domeniile deficitare;
-organizeaza ocuparea posturilor prin concursuri in functie de capacitate, aptitudini si experienta;
-efectueaza lucrari privind evidenta si micsorarea personalului, completeaza cartea de munca si elibereaza legitimatii;
-raspunde de programele sau cursurile organizate de societate pentru personalul angajat care se deruleaza in cadrul unitatii;
-raspunde de primirea spre angajare a absolventilor, conform numarului de locuri disponibile si a meseriilor deficitare;
-dupa caz raspunde de indrumarea practicilor elevilor, ucenicilor si a calificarii la locul de munca;
-asigura si raspunde de aplicarea stricta a prevederilor legale privind sistemul de salarizare;
-urmareste si raspunde de aplicarea stricta a prevederilor legale privind sitemul de salarizare;
-urmareste dimensionarea numarului mediu de personal la cerintele productiei
-incadreaza personal competent pentru intretinerea si repararea utilajelor si a instalatiilor cu grad ridicat de percol in exploatare

Organul sindical al S.C. “AGECOM” S.A. are urmatoarele drepturi:
-partile contractuale recunosc libera exercitare a dreptului sindical conform conventiilor internatonale si libertatea de opinie a fiecarui salariat. Exercitarea dreptului sindical este reglementata de dispozitiile legii sindicale nr. 54/1991 precum si de prevederile contractului colectiv de munca;
-patronul se obliga sa adopte o pozitie importanta fata de organizatia sindicala si de reprezentantii acesteia in unitate;
-sindicatul este organul reprezentativ official al salariatilor, membri de sindicat in fata personalului si aceasta recunoaste sindicatul ca organiztie democratica si factor de progress;
-sindicatele au ca principal obiectiv urmarirea aplicarii legislatiei munciii si prevederilor contractului colectiv de munca in interiorul unitatii;
-in vederea exercitarii dreptului sindical, unirea va asigura gratuity baza materiala necesara functionarii sindicatului in cadrul si in afara programului de lucru:spatiu, mobilier, precum si altele cum sunt: telefon, accesul la mijloacele de comunicatie, multiplicare;
-baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatii, va putea fi folosita fara plata si pentru actiunile organizate de sindicat;
-patronul se obliga sa asigure organizatiilor sindicale acesul la documentele necesare pentru negocierea contractului colectiv de munca precum si celor pentru constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale, asigurarii si protectiei sociale;
-reprezentanti sindicatelor au dreptul la protectie conform legii;
-persoanele cu functii in conducerea sindicatului salarizate de organizatia sindicala isi pastreaza toate drepturile pe care le-au avut in calitate de angajat al unitatii, la revenirea acestora la locul de munca si salariul corespunzator pe care l-ar fi avut daca desfasura o activitate neintrerupta. De asemenea pe perioada salarizarii la sindicat acestia pot participa la beneficiile unitatii precum si la alte drepturi prevazute de lege, iar pe locurile de munca nu pot fi angajate alte personae, decit cu caracter temporar;-in situatia declansarii unor conflicte de munca inclusive a grevei, potrivit legii, sindicatul si conducerea unitatii au obligatia ca pe durata acestora, sa protejeze patrimonial unitatii si sa asigure functionarea neintrerupta a utilajelor si a instalatiilor tehnologice a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru sanatatea oamenilor sau ar putea cauza pagube;
-conducerea societatii va asigura prin personalul angajat la “Calculul salarii” retinerea cotizatiei de sindicat si virarea in contul afferent, fara pretentii materiale;
-in limitele legii , unitatea poate spnsoriza sindicatul S.C.”AGECOM” S.A. pentru actiuni umanitare
Statutul organului sindical prevede:
1.Realizarea unitatii si fortei de actiune a membrilor pentru punera in valoare si apararea securitatii, drepturilor si intereselor legitime respectind diversitatea de interese.
2.Respectarea, promovarea si apararea intereselor profesionale, social-economice, cultural-sportive ale membrilor sai.
3.Participa la elaborarea si avizarea Regulamentelor organizatorice interne si a Contractului colectiv de munca
4.Imbunatateste conditiile de munca si viata a membrilor de sindicat.
5.Garanteaza si apara democratia sociala, libertatea de opinie si actiune a membrilor sai.
6.Participa la miscarea sindicala internationala, stabileste relatii cu organizatii profesionale si sindicale nationale si internationale.

2.7 Beneficiarii S.C. “AGECOM” S.A.

Constructii civile: Trust Miron, Moda Grup, Banca Agricola, Socom Progresul, U.P. Flotatia Centrala, U.P. Sasar
Constructii energetice: Renel Uzina veche,F.R.E. Satu Mare
Cladiri pt. Invatamant si cultura: Episcopia Ortodoxa, Ministerul Culturii, Inspectoratul Scolar Maramures
Reparatii: S.C. Proberco S.A., Universitatea Baia Mare
Caldiri pt. Agreement: Romsilva
Constructii rutiere, drumuri si poduri : Primaria Satulung

Referitor la ponderea activitatilor in totalul cifrei de afaceri, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:
-lucrari de constructii-montaj si instalatii 68%
-lucrari induastriale pentru activitatea de constructii-montaj si terti 21 %
-transport deservire cu utilaje de constructii si alte prestatii 9%
-alte activitati (sector social gospoderesc, informatica, etc ) 2%
Mentionam faptul ca aceste ponderi au variat de la an la an, dar fara diferente semnificative.
Realizarile aferente unui an calendaristic sunt caracteristice activitatii de constructii; ele sunt mai reduse in trimestrul I si mai mari in trimestrul II si III.

Piata interna

In perioada actuala a economiei nationale, plata lucrarilor de conastructii si prestatii in cosntructii este in extindere.In municipiul Baia Mare au existat si exista unitati care opereaza in domeniu, avind potential material si uman mai ridicat sau mai scazut, intre acestea situindu-se si SC “AGECOM” SA . Intre societati se genereza relatii de concureta. Dintre societatile care actioneaza pe aceeasi piata cu SC “AGECOM” SA -; constituind principalii concurenti ai societatii, dar cu cifre de afaceri mai mici -; amintim : SC COMAR SA,SC INMAR SA, SC AMISA, SC TRAMAR SA, SC CONREP SA Viseu si alte SRL-uri a caror pondere si influenta este mai mica in raport cu cele amintite anterior.
Lupta pentru supravietuirea pe piata constructiilor din Baia Mare dupa 1991 a fost foarte grea , SC “AGECOM “ SA avind de concurat cu celelate societati.Participantii pe piata provin de la firmele traditionale, care actualmente au pondere mare la cifra de afaceri, profit, numar de angajati in cadrul grupei de societati comerciale din domeniul constructiilor.
Firmele concurente- s-a constatat la licitatii -;practica un regim de preturi apropiate cu cel al SC “AGECOM” SA la principalele categorii de lucrari.

Multe din firmele private fara baza materiala si fara personal sisi adjudeca la licitatii lucrari, oferind preturi nereale si alte argumente care in final compromit termenele si costurile dorite de investitori.
Astfel, firma participa la licitatii de lucrari noi care prezinta interes economic pentru ea, avand in vedere pentru viitor contractarea de noi lucrari pentru pregatirea unei documentatii tehnico-economice de specialitate, prin care asigura o executie optima a lucrarilor dein toate punctele de vedere: prêt, timp, calitatea executiei.
Piata determina pretul, cantitatea si calitatea produsului.Oferta SC “AGECOM” SA este in functie de numarul producatorilor, cererea in functie de nevoi, satisfactii si fidelitate, iar valoarea in functie de utilitate, gust si raritate.
Clientii
Pozitia de monopol a societatii, ofera garantii in constructii. Cei mai importanti clienti in vinzarea de materiale sunt : “DD DOR CONSTRUCT “ SRL, “INDUSTIAL COM “ SA , SC “ELCO” SA, SC “AUXILIAR” SRL si oserie de personae fizice.Toate aceste firme sunt interesate prin obiectul lor de activitate in cumpararea de betoane, mortare, armaturi, prefabricate, confectii metalice, timplarie de orice fel, etc.Ce-a de-a doua categorie de clienti sunt cei platitori de chirie . Acestia sunt in numar mare, datorita faptului ca societatea dispune de immobile amplasate in zona orasului Baia Mare.
Aceste spatii, societatea le inchiriaza prin licitatii.Alti clienti sunt cei pentru care unitatea presteaza servicii cu mijloacele de transport sau cei platitori de chirie.

Promovarea produselor

Se apreciaza ca beneficiarii lucrarilor de constructii sunt atrasi de aceasta societate, datorita in primului rand calitatii prestatiei.In conditiile actuale ale economiei de piata, in care este greu sa tii pasul cu evolutia preturilor la materiale si materii prime de constructii si in conditiile in care activitatea de constructii-montaj se poate desfasura in conditii optime numai in sezonul de vara (15 martie -; 15 noiembrie ), se impune un accent deosebit pe calitate, siguranta, durabilitatea constructiilor.
Calitatea, in conceptia Oficiului International de Standardizare a Constructiilor, este definite ca orice propietate sau caracteristica de functionare a unui produs, a carui evaluare permite sa se determine daca produsul respective raspunde cerintelor carora este destinat.
Siguranta este legata de calitate, si se exprima prin probabilitatea de a spravietui fara aparitia avariilor.
Durabilitatea e definite prin intervale de timp in care constructia isi pastreaza calitatiile necesare functionarii normale.
Asigurarea calitatii reprezinta actiuni sistematice necesare pentru a forma convingerea clientilor ca un produs sau o constructie va functiona corespunsator in timpul utilizarii.
Conceptul de verificare a calitatii a aparut in S.U.A. ca un sitem nou si complex, necesar a fi introdus si aplicat in activitatea intreprinderilor de constructii inca din deceniul al III-a al acestui secol, are urmatoarele componente:
-componenta intrinseca, care se refera la performantele ce privesc modul de utilizare a constructiilor ( rezistenta mecanica a materialelor, dimensiunile geometrice ale elementelor de constructii )
-performantele functionale ce privesc utilizarea produsului
-durabilitatea ( intervine factorul de timp);
-siguranta structurala;
-factorii senzoriali care participa direct la asigurarea confortului

La S.C. “AGECOM” S.A., controlul calitatii se face pe baza de lucrari la lucrarile de constructii, iar pentru produsele prefabricate se face controlul pe flux.
Sistemul calitatii la acesta societate se compune din:
-reglementari tehnice care stabilesc conditiile de calitate cerute constructiilor;
-certificarea produselor folosite in procesul de productie
Se interzice folosirea produselor fara certificat de calitate.Societatea dispune de un laborator de incercari fizico-mecanice pentru urmatoarele profile;
1.Materiale componente ale betoanelor si mortarelor
2.Incercari pe beton simplu si armat in stare proaspata sau intarit
3.Mortare pentru zidarii si tencuieli
4.Incercari fizico-mecanice pentru armaturi de rezistenta otel-beton, plase sudate si imbinari sudate din otel
5.Incercari nedistructive pe betoane intarite
-se lucreaza cu proiecte vizate de verificatorii de proiecte, atestati care nu sunt angajatii societatii
-la nivel de societate exista compartimentul de control al calitatii executiei constructiilor.
Societatea “AGECOM” S.A. are atestati un numar de 10 angajati responsabili tehnici cu executia.
In perioada executiei se face controlul tehnologic de catre seful de echipa , maistru.La realizarea acestui control se folosesc instructiuni tehnice, instrumente si dispozitive de control:
-receptia lucrarilor pe faze de executie se face de catrwe sefii de lot, receptia constituind certificarea realizarii acestora in conformitate cu documentatia.Toate aceste receptii pe faze sunt cuprinse in cartea tehnica a costructiei, care se preda investitorului odata cu receptia la terminarea lucrarilor.
-receptia la terminarea lucrarilor
-receptia finala dupa perioada de garantie


loading...
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2018 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
loading...