Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    
 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate
Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
TABEL CRONOLOGIC - Gheorghe Asachi
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

y7t15td
1788 Se na=te la 1 martie, la Her\a, in Moldova de Sus, Gheorghe Asachi.
1795 Leon Asachievici, tatal sau, barbat inva\at , se stabile=te la
Lwow (Lemberg). Aici Gh. Asachi i=i incepe studiile in limbile polona, latina =i germana .
1804 Absolve=te cursurile de filologie, filosofie =i construc\ii civile ale
Universita\ii din Lwow, ob\in`nd =i gradul de doctor in filosofie .
1805 Merge la Viena nu numai din motive de sanatate, dar =i pentru a-=i continua studiul inaltelor matematici, sub direc\ia celebrului astronom Burg . P`na la 1812 studiaza la Viena matematica =i pictura. Efectueaza o calatorie la Roma, unde s-a aplecat la studiul arheologiei =i al limbei italiene , in care a publicat mai multe lucrari, intre ele =i Sonetul, fapt dupa care Societatea literarrie din Roma l-a admis drept membru extraordinar . Sn acest rastimp mai viziteaza =i ora=ele Vene\ia, Padova, Terarra, Bologna,
Floren\a.
1812 Revine la Ia=i la sfatul generalului Miollis, care avea sa treaca din
Rusia (impreuna cu armata lui Napoleon) intru a restatornici imperiul antic al Daciei .
1813 Sn februarie este numit referendar la Departamentul afacerilor externe. Sn noiembrie infiin\eaza, pe l`nga =coala domneasca din
Ia=i, clasa de inginerie hotarnica in limba rom`na. Sn acest scop el a compus un curs de matematica, =i anume aritmetica, algebra
=i geometria, care mai in urma fura =i tiparite .
1816 La 27 decembrie are loc reprezenta\ia pastoralei Mirtil =i Hloe in limba rom`na.
1817 Organizeaza pe cheltuiala sa un teatru de societate in salonul hatmanului Costachi Ghica. Cortina principala s-a pictat dupa un model adus de la Roma. Ea il infa\i=a pe Apolon cu muzele care intindea m`na Moldovei spre a o ridica. Copiii boierilor Ghica,
Sturza reprezentara mai multe piese in limbile rom`na =i franceza .

1818 Sn iunie are loc examenul public al elevilor clasei de inginerie,
infiin\ata =i condusa de Gh. Asachi.
1820 Face o calatorie in Transilvania, de unde aduce patru inva\atori cu scopul de a reorganiza inva\am`ntul in seminarul de la Socola.
1821 Se refugiaza impreuna cu familia in Basarabia. Volumul, intitulat
Bordeiul indienesc, in traducerea tatalui sau din Bernardin de
Sainte-Pierre, se deschide cu un sonet, care ulterior va fi numit
La introducerea limbii na\ionale in publica inva\atura.
1822 Cu prilejul instaurarii noii domnii pam`ntene da publicita\ii sub forma de foaie volanta oda La moldoveni, la restatornicirea domnilor pam`nteni Gh. Asachi este numit de catre Ioan Sandu
Sturza agent diplomatic al Moldovei la Viena, func\ie pe care o va onora p`na la inceputul lui 1827.
1828 Sn ziua de 23 ianuarie se deschide =coala elementara de la Trei Ierarhi, care va fi completata in decursul aceluia=i an cu ciclul gimnazial.
1829 Cu incepere de la 1 iunie se editeaza Albina rom`neasca.
Sn curgerea anilor 1829-1831 Gh. Asachi s-a ocupat la Bucure=ti
=i la Petersburg, ca secretar al Comitetului ad-hoc, de redac\ia constitu\iei politice a Moldovei, cunoscute sub numele de
Regulamentul organic, care a reintrodus in \ara guvernul reprezentativ =i care in mare parte a servit de baza la facerea
Conven\iei din 7 (19) august 1858 .
1830 Sn perioada dintre 13 mai =i 21 noiembrie Gh. Asachi face parte din delega\ia care a mers sa supuna sanc\iuni imparate=ti la
Petersburg proiectul Regulamentului organic. Albina rom`neasca a dat publicita\ii fragmente din interesantul sau jurnal de calatorie
in numerele 61-94, sub titlul Extract din jurnalul unui calator moldovean.
1831 Este numit in func\ia de director al Arhivelor Statului din Ia=i, unde se ocupa cu culegerea documentelor vechi privitoare la drepturile \arii .
1832 Snfiin\eaza tipo-litografia Institutul Albinei.
Vede lumina tiparului primul volum din lucrarea lui I. Kaidanov
Istoria Imperiii Rosiene. Cel de-al doilea volum va aparea in anul urmator.1833 Litografiaza =i difuzeaza tabloul istoric +tefan cel Mare a Moldovei cuv`nteaza al sau testament politicesc, la anul 1504.
Se deschide cea dint`i =coala de fete din Moldova infiin\ata de Gh.
Asachi.
1835 la 16 iunie are loc solemnitatea inaugurarii Academiei Mihailene pentru care Gh. Asachi a luptat neobosit.
1836 Apar volumele lui de versuri: Poezii =i Fabule alese, precum =i manualul sau de matematica.
Sn colaborare cu +tefan Catargiu =i Vasile Alecsandri, tatal poetului, la 15 noiembrie infiin\eaza Conservatorul filarmonic dramatic din Ia=i.
1837 Sn ziua de 23 februarie are loc primul spectacol al Conservatorului filarmonic dramatic, cu drama Lapeirus =i comedia Vaduva vicleana, prelucrare de Asachi dupa Kotzebue. Tot in acest timp alcatuie=te
=i cunoscutul Prolog.
La 14 martie vede lumina tiparului suplimentul literar al Albinei rom`ne=ti Alauta rom`neasca.
Editeaza drama Laperius. Compune drama Petru Rare= care este jucata pentru int`ia oara la 8 aprilie de catre elevii Conservatorului.
Publica manualul sau de algebra. Compune, pentru serbarea militara din 8 noiembrie, data in casele hatmanului Bal=, medita\ia
Privigherea osta=ului moldovean, pe care o editeaza sub forma de foaie volanta.
1838 La 20 februarie are loc primul spectacol de opera reprezentat in limba rom`na, cu Norma de Bellini, interpretat de catre elevii
Conservatorului din Ia=i. Editeaza manualul de geometrie elementara. Tot acum incepe =i tiparirea atlasului sau geografic.
1839 Din aceasta vreme incepe editarea Foii sate=ti. Tipare=te drama
Fiul pierdut =i comedia Pedagogul, prelucrari dupa Kotzebue.
Litografiaza =i difuzeaza tabloul istoric Alexandru I, domn al
Moldovei, lu`nd coroana =i mantia din m`na solilor, imparatului
Ioan Paleolog.
1840 Sncepe tiparirea gazetei de popularizare a =tiin\ei Icoana lumii.
Litografiaza =i difuzeaza tabloul Z`na Dochia =i Traian, dupa zicerile moldo-rom`nilor.

1841 Publica revista Spicuitorul moldo-rom`n, in paginile careia vede lumina tiparului prima sa nuvela istorica Ruxanda Doamna.
1842 Sn colaborare cu mai mul\i profesori ie=eni, incepe publicarea dic\ionarului enciclopedic Lexicon de conversa\ie, din care a aparut numai o fascicola.
1844 Editeaza volumul Fabule versuite.
1845 Publica memoriul Expozi\ia starii inva\aturilor publice in Moldova, de la a lor restatornicire, 1828, p`na la anul 1843. Deasemenea litografiaza =i difuzeaza tabloul istoric Lupta moldovenilor cu cavalerii crucieri.
1849 S=i da demisia din posturile de referendar al =colilor =i de arhivist al statului. Grigore Ghica, care ii accepta demisionarea, ii apreciaza vajnicele slujbe facute statului intr-un =ir de ani necurma\i . Func\iile pe care le va onora de aici incolo vor fi de o importan\a inferioara celor de altadata.
1850 La 9 ianuarie Gh. Asachi rebotezeaza numele revistei Albina rom`neasca
in Gazeta de Moldavia. Editeaza pastorala Mirtil =i Hloe.
1851 Litografiaza =i difuzeaza tabloul istoric Batalia de la Baia.
1853 Tipare=te drama Petru Rare=, partea I.
1854 Aduna poeziile publicate, in afara de fabule, in volumul Culegere de poezii.
1856 La 24 ianuarie este reprezentata pe scena Teatrului Na\ional din
Ia=i piesa |iganii, ulterior tiparita.
1859 Editeaza volumul Nouvelles historiques, care reprezinta o traducere
in limba franceza a nuvelelor tiparite p`na la acea data in
Almanahurile de inva\atura =i petrecere.
1861 Tipare=te poezia Poetul, dedicata lui Vasile Alecsandri.
1863 Apare a doua edi\ie a Culegerii de poezii, dramele istorice Elena
Drago= de Moldavi, Turnul Butului, Voichi\a de Romanie =i Petru
Rare=, partea I =i a II-a. S=i tipare=te biografia.
1867 Vede lumina tiparului volumul Nuvele istorice.
1869 La 12 noiembrie inima celui care a fost marele carturar Gh. Asachi
inceteaza sa mai bata, voca\ia =i contribu\ia lui impresionante pentru na\iune fiind apreciate de contemporani =i de posteritate la justa lor valoare.

Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2019 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite