Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    

 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate
loading...


Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
LIMBA SI LITERATURA SLOVACA
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
z4z20zy
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

PROGRAMA PENTRU TESTAREA NATIONALA

ANUL 2005

LIMBA SI LITERATURA SLOVACA

SLOVENSKÝ JAZYK

A. HLASKOSLOVIE
Hlasky ( samohlasky, spoluhlasky, dvojhlasky). Spodobovanie. Slabika: rozdelovanie slov na slabiky. Rytmický zakon. Vybrané slova.
B. NAUKA O SLOVE
Slovo. Vecný a gramatický význam slova. Obohacovanie slovnej zasoby ( tvorenie slov, pôžicky, rozširovanie významov). Diferenciacia slovnej zasoby podla rôznych kritérii ( zakladný slovný fond, masa slovnika, neologizmy, archaizmy, synonyma, antonyma, homonyma, viacvýznamové slova atd.)
C. MORFOLÓGIA
Slovné druhy: ohybné ( podstatné mena, pridavné mena, zamena, cislovky, slovesa), neohybné ( prislovky, predložky, spojky, castice, citoslovcia). Gramatické kategórie slovných druhov ( podla ucebných osnov).
D. SYNTAX
Jednoducha a zložena veta. Vetné cleny. Súvetie : priradovacie a podradovacie. Druhy viet v podradovacom a priradovacom súveti.Spojovacie výrazy. Slovosled, vetosled a interpunkcia.

Požiadavky:
- spoznat jednotlivé uvedené kategórie javov
- aplikovat vedomosti v slovach, kratkych vetach,
- uviest priklady : slova, kratke vety, zostavit kratke texty, v ktorých sa vyskytne požadovaný jav,
- morfologický rozbor slovných druhov a prislušných kategórii na zaklade východiskového textu,
- tvorenie viet s danými slovnými druhmi,
- urcit prisudky, spojovacie výrazy, segmentacia súvetia na vety, urcit druhy viet, graficky znazornit vetu, súvetie a oznacit vztahy medzi vetnými clenmi / vetami,
- urcit syntaktickú funkciu oznacených slov,
- aplikovat vedomosti zo syntaxe vo vetach, tvorit jednoduché vety a súvetia.
LITERARNE CLANKY

5. rocnik : Petko ( Rudo Móric), Medicina ( Janko Jesenský), Syn môj milený (Ludo Ondrejov Pod starou slivkou ( Pavol Bujtar), Cakanka (Ludmila Podjavorinska), Bajky:
Tulipan a fialka, Pes a vlci.
6. rocnik: Sitniansky vatrar ( Jozef Horak), Na chlieb ( Jozef Gregor Tajovský), Branko (
Samo Chalupka), Katarina -; ludova balada, Uhliarovci dostali hosta (J.C.
Hronský), Velkou lyžicou ( Martin Kukucin).
7. rocnik: Martin ( Andrej Sladkovic), Prvé hodinky ( Jozef Gregor Tajovský), Išli hudci horou (ludova balada), Doktor (Janko Jesenský), Smrt Janošikova (Jan Botto),
Zuzanka Hraškovie ( P.O.Hviezdoslav).
8. rocnik : Mor ho! (Samo Chalupka), Tapakovci (Božena Slancikova Timrava), Statky -; zmatky (J.G.Tajovský), Aneta (Pavol Bujtar), Rysava jalovica (Martin Kukucin),
Marina (Andrej Sladkovic), Matka (Martin Razus).

POJMY Z LITERARNEJ TEÓRIE

Literarne dielo. Epika. Lyrika. Bajka, óda, elégia, poéma. Poviedka,crta,novela,roman.Ludova slovesnost, rozpravka, piesen.
Literarny sujet. Fazy sujetu. Literarna postava.
Umelecké prostriedky a postupy: epiteton, personifikacia, metafora, hyperbola, opis, rozpravanie, dialóg, monológ.
Prvky verša : verš, sloha, rým, rytmus (trochej, jamb).

SLOHOVÉ CVICENIA

Reprodukcia obsahu. Zostavenie osnovy z hlavných myšlienok.
Reprodukcia sujetu s urcenim jednotlivých faz. Charakteristika postavy.
Premena priamej reci na nepriamu. Praktické pisomnosti.Požiadavky:

- urobit rozbor a interpretovat texty rôzneho typu, vystihnút obsah a význam celého textu,
- interpretovat zname basnické prostriedky,
- identifikovat niektoré umelecké prostriedky použité v danom texte ( epiteton, metafora, hyperbola atd.),
- identifikovat charakteristické crty osoby ( osôb) z daného úryvku,
- súvislo vyjadrit svoje myšlienky,
- identifikovat štruktúru literarneho diela.

ŠTUDIJNA LITERATÚRA

Ucebnice podla ktorých sa vyucovalo v 5. -; 8. rocniku.

Skúška spôsobilosti zo slovesnkého jazyka a literatúry je povinna pre absolventov zakladných osemrocných škôl s vyucovacim jazykom slovenským.Skúška je pisomna a obsahuje otazky z literarnych textov a z jazyka. Praca je ohodnotena bodmi od 10 do 100. Otazky sú vypracované na zaklade súvislého textu na danú tému a v danom rozsahu, požadujú identifikovanie rôznych slovných druhov (ako napriklad: Podciarknite v danom úryvku pridavné mena ženského rodu ) atd. Cas na vypracovanie : 2 hodiny.loading...
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2020 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite