Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    

 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate
loading...


Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
STUDIU DE CAZ
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
PRODUSUL: TESATURI FIBRE TEXTILE

mii $

a) Investitii fixe -; total 7200

Terenuri 300 d3n2ng
Cladiri 1575
Echipamente 4500
Cheltuieli de prim dotare 450
Alte echipamente 4050
Mijloace de transport1 825

b) Fond de rulment 1465

c) Alte active curente 303

d) Surse de finantare -; total 8958

Profituri curente 303
Credit furnizori 2 5 8% 2250
Credit bancar 3 75% 9% 1090
Capital social 5315

e) Valoarea incasarilor din vanzari 1875000 x 6,25 = 11719

f) Costurile de productie in anul 8 7530

- total variabile 4192 fixe, din care: 2617 amortizare: 667
I cladiri 30 52
I echipamente 10 450
I mijloace de transport 5 165 alte costuri fixe 1950

g) Perioada de constructie 2 ani

h) Impozit pe venit 38 %

i) Dividende 4 %

j) Tabelul productiei

Anul Capacitatea utilizata ( % ) Venituri anuale Vanzari Cheltuieli expl.anuale
1 2 3 4 -10 55 % 75 % 80 % 100 % 5373 7617 9375 11719 4162 5144 5880 6863


NOTA:
1 inlocuire in anul 8
2 rambursarea creditului se face peste 5 ani in rate egale cu dobanda de 8 % pe an
3 acopera 75 % din fondul de rulment, dobanda 9 %

CREDIT FURNIZOR

Suma Dobanda Amortisment Anuitate
225018001350900450 1801441087236 450450450450450 630594558522486
0 540 2250 2790

CREDIT BANCAR

Suma Dobanda Amortisment Anuitate
1090872654436218 9878593920 218218218218218 316296277257238
0 294 1090 1384

Tabelul 10-1/1 Costul investitiilor fixe initiale

Pozitia Mii $
1. Terenuri2. pregatirea/amenajarea terenurilor3. structuri/lucrari de constructiia) cladiri/lucrari civileb) instalatii auxiliare4. active fixe5. masini si echipamente 240 6015751260 315 8104065
Cost total al investitiilor fixe initiale 6750
Tabelul 10-1/2 Costul investitiilor fixe
Valori (mii $)

Perioada Perioada de constructie(investitii fixe initiale) Punerea in functiune si expl. la intreaga capacitate (investitii de inlocuire) Total
Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. terenuri2. pregatirea/amenajareaamplasamentului3. structuri/lucrari de constructii4. active fixe5. echipamente si utilaje6. mijloace de transport 96246303241296330 144369454861944495 000000 000000 000000 000000 000000 00000825 000000 000000 000000 000000 24060157581032401650
Cost total al investitiilor 2700 4050 0 0 0 0 0 825 0 0 0 0 7575

Tabelul 10-2/1 Cheltuieli de prima dotare

Categoria Mii $
1. studii preinvestitionale2. cercetari pregatitoare3. punerea in lucru a proiectului (managementul implementarii)4. planificarea detaliata a cererii si ofertei5. supervizarea, coordonarea si receptia lucrarilor de constructii civile, echipamente si instalatii6. construirea administratiei, angajarea si calificarea personalului tehnic,administrativ si de executie7. organizarea aprovizionarii8. organizarea comertului9. constituirea legaturilor10. cheltuieli preliminare si de emisie de actiuni 18275041679045362254
Total 450

Tabelul 10-2/2 Cheltuieli initiale prealabile productiei, pe an

Mii $

Perioada Executia Perioada de functionare Total
Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chelt. prealabile prod. 270 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450

Tabelul 10-3/1 Calculul fondului de rulment

I . Volumul minimal al activelor si pasivelor curente

a) conturi debitoare: 30 zile la cheltuieli de productie minus amortizari si dobanzi 1

b) stocuri:

materia prima locala A : 30 zile materia prima locala B : 14 zile materie prima import : 100 zile piese de schimb : 180 zile lucrari in curs : 9 zile la pretul de fabricatie produse finite : 15 zile la pretul de fabricatie plus cheltuieli generale de administratie

c) incasari: 15 zile

d) conturi creditoare: 30 zile pentru materii prime si servicii publice

Nota: 1 semnifica numarul de zile pana la incasarea facturilor

II. Estimarea costurilor anuale

Costuri (mii $)
Perioada Executia Punerea in functiune Functionarea la intreaga capacitate
Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program de productie 0 0 55% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Materii prime: Materia prima locala A Materia prima locala B Materie prima importataMana de lucruServicii publiceReparatiiPiese de schimbCh .generale de fabricatie 000000000 000000000 18156602489075571861451881087 247590033812377602541971881087 264096036013208102702101881087 33001200450165010123382631881087 33001200450165010123382631881087 33001200450165010123382631881087 33001200450165010123382631881087 33001200450165010123382631881087 33001200450165010123382631881087 33001200450165010123382631881087
Total costuri de fabricatie 0 0 3978 4961 5205 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188
Ch. generale de administratieCh. cu vanzarileCh. cu distributia 000 000 375188112 375188112 375188112 375188112 375188112 375188112 375188112 375188112 375188112 375188112
Total costuri de exploatare 0 0 4653 5636 5880 6863 6863 6863 6863 6863 6863 6863
Costuri financiareAmortizare 00 00 278667 223667 167667 111667 56667 0667 0667 0667 0667 0667
Total ch. de productie 0 0 5598 6526 6714 7641 7586 7530 7530 7530 7530 7530

Tabelul 10-3/2 Calculul fondului de rulment necesar

X Y Fonduri necesare ( mii $)
Nr. Minimde zile de acoperire Viteza de rotatie Punerea in functiune Functionarea la intreaga capacitate
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. active curente:A. conturi debitoareB. stocuria. materii primemateria prima locala Amateria prima locala Bmateria prima de imp.b. piese de schimbc. lucrari in cursd. produse finite C. incasari 30--301410018091515 12--122642402424 34758023944581869387161117 429752345651126993112202125 490880424811333093131232131 57210525291001741294154274139 57210525291001741294155274136 57210525291001741294155274134 57210525291001741294155274134 57210525291001741294155274134 57210525291001741294155274134 57210525291001741294155274134
Total active curente - - 1044 1306 1501 1763 1760 1758 1758 1758 1758 1758
II. pasive curente: A. conturi creditoare 30 12 137 197 242 303 303 303 303 303 303 303
Total pasive curente - - 137 197 242 303 303 303 303 303 303 303
III. fond de rulmentA. FR netB. Cresterea FR -- -- 908- 1109202 1259149 1460201 1457-2 1455-2 14550 14550 14550 14550

Tabelul 10.4 Estimarea platilor

( mii $ )
Luna Salarii si alte venituri Materii prime de baza Alte materiale Plata taxelor si impozitelor Alte plati Total
Mai IunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrieIanuarieFebruarieMartieAprilie 1065593394158338146128176615533574754 213011857883156752932553531230106511481508 34119012650108474156197170184242 51228418976162716285296256275362 213119793268292635123107115151 42602370157563013505855107052460213022953 015
Total 5474 10945 1752 2630 1097 21885

Tabelul 10-5 Estimarea incasarilor si platilor lunare

( mii $) luna Incasari plati deficit surplus Deficit global
MaiIunie IulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrieIanuarieFebruarieMartieAprilie 1875100563081000000394560757545 42602370157563013505855107052460213022953015 23851365945-13505855107052460--- ---180-----181537804530 2385375046954515586564506960766510125831045300
Total 21885 21885 10305 10305 -

Tabelul 10-6/1 Total costuri initiale de investitii

Categoria mii $


1. costuri de investitii fixe initiale2. cheltuieli prealabile productiei3. fond de rulment (la intreaga capacitate) 67504501455
Total 8655

Tabelul 10-6/2 Total costuri de investitii

Valori (mii $)
Perioada Executie Punere in functiune Productie la capacitate totala Total
Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. costuri de investitii fixea) costuri initiale de investitii fixeb) inlocuiri2. capital existent3. cresterea fondului de rulment 2700270002700 4050405001800 0000908 0000202 0000149 0000201 0000-2 82508250-2 00000 00000 00000 00000 757567508254501455
Total 2970 4230 908 202 149 201 -2 1648 0 0 0 0 9480

Tabelul 10-7/1 Total costuri initiale

Categoria de investitii mii $
1. costuri fixe initiale ale investitiei2. capital preproductie3. cheltuieli curente (la capacitate totala) 67504501758
Total 8958

Tabelul 10-7/2 Cheltuieli totale mii $
Perioada Constructia Functionarea la intreaga capacitate Total
Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. costuri fixe ale investitieia) costuri initiale fixe de investitieb) inlocuiri2. capital initial3. cresterea fondului de rulment 2700270002700 4050405001800 00001044 0000262 0000194 0000262 0000-2 82508250-2 00000 00000 00000 00000 7575167508254501758
Total 2970 5640 1044 262 194 262 -2 823 0 0 0 0 9783

Tabelul 10-8/1 Surse de finantare

Surse de finantare mii $
1. Actionaria) Actiunib) Capital initialc) Imprumuturid) alte surse sau credite pentru aprovizionare 3188000
Total 3188
2. Colaboratoria) Actiunib) capital initialc) imprumuturid) alte surse sau credite pentru know-how 2127000
Total 2127
3. Banci sau institutii de dezvoltarea) Actiunib) Capital c) Imprumuturid) Alte forme 0000
Total 0
4. Subventiia) Imprumuturib) Subventii 00
Total 0
5. Banci comerciale 1090
6. Subscriptie publica 0
7. Credite furnizor 2250
8. Pasiv 303
Total 8958

Tabelul 10-8/2 Surse initiale de fonduri
Mii $
Perioada Punerea in functiune Functionarea la intreaga capacitate Total
Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ExcedentCapital preferentialImprumuturiCredite furnizorPasivSuventiiSubscriptie publica 3720000000 1594010912250000 000013600 00006100 00004500 00006100 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 531401091225030300
Total 3720 4935 136 61 45 61 0 0 0 0 0 0 8958

Tabelul 10-8/3 Fluxuri de trezorerie pentru Planificare financiara
Costuri (mii $)
Perioada Executie Punerea in functiune Intreaga capacitate Total valoare ramasa in ultimul an
Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program de productie 0 0 55% 75% 80% 100% 100% 100% #### 100% #### ###
A. Intrari de trez.-total 3720 4935 5410 7677 9420 11780 ##### 11719 ##### ##### ##### ### 0 113255
Resurse financ.-totalIncasari din vanzari 37200 49350 1375273 617616 45#### 6111719 0##### 011719 0##### 0##### 0##### 0### 00 8958104297
B. iesiri de trez.-total 2970 4230 6364 6510 7122 8116 ##### 9489 ##### ##### ##### ### 2805 84458
Constituire total activeCosturi exploatareServiciul datoriei-totala) dobanzi credite furnizori credite bancare negar. Credite bc. cond. imp.b)rambursaricredite furnizoricredite bancare negarant.Credite bc. in cond. imp.Impozit pe profitDividende 2970000000000000 4230000000000000 1044416294627818098066845021800212 263514489122314479066845021800212 194573083516710859066845021800212 26268637791117239066845021800212 -26863723553619066845021800212 82368630000000001592212 0#####000000000####212 0#####000000000#####212 0#####000000000#####212 0###000000000###212 2805000000000000 69786322441768355402950334122501091079582123
C. Excedent/deficit 750 705 -955 1168 2298 3664 3923 2230 ##### 3053 ##### #### 2805 D.Sold trez.cumulat 750 1455 500 1669 3968 7631 ##### 13783 ##### ##### ##### #### 28798 28798

Tabelul 10/9 Contul de profit si pierdere
Costuri(mii$)
Perioada Executie Punere in functiune Expl. la intreaga capacitate
Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program de productie 0 0 55% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1. Vanzari2. costuri de productie3. beneficii impozabile (1-2)4. impozite5. profit net (3-4)6. dividende7. beneficii nedistribuite (5-6)8. beneficii acumulate 00000000 00000000 527351071660166212-47-47 7617603515820158221213701325 9375671526600266021224483773 11719764140780407821238657638 117197585413304133212392111559 117197550418915912597212238513944 117197530418915912597212238516329 117197530418915912597212238518714 117197530418915912597212238521099 117197530418915912597212238523484
Rate financiareBeneficiu brut: vanzari (%)Profit net : vanzari (%)Profit net : cap.social (%) --- --- 2,32,32,3 15,615,622,3 21,321,337,5 26,126,157,5 26,426,458,3 26,716,636,6 26,716,636,6 26,716,636,6 26,716,636,6 26,716,636,6

Tabelul 10-10 Bilantul previzional

Valori (mii $ )
Perioada Executie Punere in functiune Expl.la intreaga capacitate
Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. active -; total 3720 8655 8123 8840 10665 13923 17175 19561 21946 24331 26716 29101
Active curente-totalSold numerarActive curenteActive fixe(net of depreciasion)Investitii fixe initiale, inlocuiri si ch. initiale prealabile prod.Pierderi 7507500297029700 145514550720072000 154450010446532653247 297516691306586558650 546839671501519751970 939376301763453045300 13313115531760386238620 15541137831758402040200 18593168351758335333530 21646198881758268526850 24698229401758201820180 27751259931758135013500
B. pasive totale -; total 3720 8655 8123 8840 10665 13923 17175 19561 21946 24331 26716 29101
Pasive curenteCredite pe termen scurt/mediuCapital socialRezerve 003700 0334153140 136267353140 197200453141325 242133653143773 30366853147638 3030531411558 3030531413944 3030531416329 3030531418714 3030531421099 3030531423484

Tabelul 10-11 Costurile de productie totale ( la intreaga capacitate 6 ani )

Categoria mii $
Materiale directe si factori de productieMana de lucru directaCheltuieli generale de fabricatie 390010121275
Costuri de fabricatie 6187
Cheltuieli de administratieCheltuieli de vanzare si distributie 375300
Costuri de exploatare 6862
Cheltuieli generale financiare (dobanzi)Amortizare 111668
Costul total de productie 7641

Tabelul 10-12 Esalonarea costurilor de productie

Costuri (mii $)
Perioada Punere in functiune Exploatare la intreaga capacitate
Anul 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program de productie 55% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Materii directeMana de lucru directaCh. generale deadministratie 17564561275 25366591275 31208101275 390010131275 390010131275 390010131275 390010131275 390010131275 390010131275 390010131275
Costuri de fabricatie 3487 4470 5205 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188
Cheltuieli de administratieCh. de vanzare si distributie 375300 375300 375300 375300 375300 375300 375300 375300 375300 375300
Costuri exploatare 4162 5145 5880 6863 6863 6863 6863 6863 6863 6863
Cheltuieli financiareAmortizari 278668 223668 167668 111668 56668 0668 0668 0668 0668 0668
Total costuri de productie 5108 6036 6715 7642 7587 7531 7531 7531 7531 7531

Tabelul 10-13 Tabelul cash-flowurilor si calcularea valorii actualizate in cazul unui proiect care nu beneficiaza de finantare externa

Valori (mii $)
Perioada Executia Punere in functiune Exploatare la intreaga capacitate Val. rama-sa in ult.an Total
Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Programul de productie 0 0 55% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
A. intrari trez.-totalincasari din vanzariB. iesiri trez.-totalch.totale investitiicosturi de exploatareimpozite si taxeC. cash-flow net(A-B)D. valoare actualiz.(15%)E. cash-flow cumulat net 002970297000-2960-2582-2970 004230423000-4230-3199-7200 52735273506990841610204134-6996 7617761753462025144022711298-4725 9375937560291495880033461663-1379 1171911719706420168630465520123277 11719117196860-268620485918268135 1171911719927782368621592244279810577 11719117198454068621592326592813842 11719117198454068621592326580717107 11719117198454068621592326570220372 11719117198454068621592326561123636 00280528050028055240 10429710429777856667563224795726441552326441

Tabelul si CF calculul valorii actualizate pentru un proiect de finantare externa

Valori (mii $)
Perioada Executia Punere in functiune Exploatare la intreaga capacitate Val. rama-sa in ult.an Total
Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Programul de productie 0 0 55% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
A.intrari trez.-totalIncasari din vanzariF. B.iesiri trez.-totalCh.totale investitiiCapitalul socialInloc.Mijl de transp.Rambursare credit furniz.Dobanzi la credite furniz.Rambursare credite banc.Dobanzi credite bancareCosturi exploatareImpozite si taxeC.cash-flow net(A-B)D.valoare actualiz.(15%) 003720372037200000000-3720-3235 001594159415940000000-1594-1205 527352735108947004501802189841620165109 7617761760358910045014421879514401582905 93759375671683600450108218595880026601322 117191171976427790045072218396862040771763 117191171975867240045036218206862041331553 1171911719927982508250000686215922440797 117191171984540000000686215923265928 117191171984540000000686215923265807 117191171984540000000686315923265702 117191171984540000000686315923265611 0028052805280500000002805524 104297104297786917510250982522505401090295632247958256075580

Analiza pe baza indicatorilor financiari

A. Indicatori de lichiditate

1. rata lichiditatii generale ( RL) = active curente/pasive curente
2. rata lichiditatii immediate (Rta) = (active curente -; stocuri)/pasive curente

B. Indicatori de solvabilitate

3. rata datoriilor (Rd) = total datorii/total active
4. rata de solvabilitate (Rs) = imprumuturi pe termen lung/capitaluri proprii
5. rata de acoperire a activelor fixe (Raaf) = active fixe nete/imprumuturi pe termen lung
6. rata de acoperire a serviciului datoriei a) inainte de impozitare (Rasdi) = EBIT/(dobanzi+rata de rambursare) b) dupa impozitare (Rasdd) = (profit net+amort.+dobanzi)/(dobanzi + rata de rambursare)

INDICA-TORI Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12
RL 0,00926 0,01941 0,01105 0,09263 0,07388 0,04384 0,05919 0,07406 0,04905 0,06412 0,05921 0,07391
RTA 0,38438 0,36558 0,51407 0,19403 0,44205 0,35918 0,44231 0,49066 0,34313 0,49066 0,63910 0,35692
RD 1,14099 1,18849 0,71882 0,71438 0,73673 0,71427 0,49076 0,47990 0,49418 0,46610 0,47646 0,40679
RS 0,09266 0,04910 0,04384 0,07388 0,00923 0,01941 0,07393 0,01106 0,07388 0,04384 0,09267 0,07406
RAAF 0,19404 0,34313 0,35918 0,44205 0,37430 0,36558 0,44212 0,51407 0,44205 0,35918 0,19410 0,49066
RASDI 0,48939 0,49420 0,71465 0,73673 1,14096 1,18849 0,73673 0,71882 0,73673 0,71427 0,71441 0,47990
RASDD 0,35918 0,44210 0,56343 0,65580 0,51705 0,58418 0,44909 0,49066 0,49073 0,47990 0,49424 0,42749loading...
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2020 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite