Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    

 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate
loading...


Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Executarea efectiva a sanctiunilor
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
A. Executarea pedepsei la locul de munca b9n19ns
Aceasta modalitate de individualizare a executarii pedepsei se aplica in cazul pedepselor cu inchisoarea, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
I. Conditii referitoare la infractiune:
1) Pedeapsa aplicata sa fie inchisoarea de cel mult 5 ani. Daca e vorba de o pe-deapsa aplicata pentru concurs de infractiuni aceasta sa nu depaseasca 3 ani.
2) Sa nu fie vorba de infractiuni intentionate al caror maxim special depaseste 15 ani sau de infractiunile de viol, vatamare corporala grava, tortura sau lovituri sau vatamari cauzatoare de moarte, adica cele exceptate de la beneficiul acordarii sus-pendarii sub supraveghere.
Si in cazul acestei modalitati exista o prevedere speciala. Astfel, se poate dispu-ne acest tip de executare a pedepsei si in cazul furtului de la art. 209 (3), cod penal, daca pedeapsa aplicata in concret nu depaseste 2 ani.
II. Conditii referitoare la infractor:
1) Infractorul sa nu fi fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, afara de cazul in care condamnarea se inscrie printre cele prevazute in art. 38, cod penal.
2) Instanta sa aprecieze ca reeducarea se poate realiza si fara privare de libertate.
3) Condamnatul sa aiba acceptul unei unitati economice privind executarea pe-depsei in cadrul acesteia.
Regimul executarii pedepsei la locul de munca
Revocarea executarii pedepsei la locul de munca poate fi dispusa obligatoriu sau facultativ.
Este obligatorie in doua situatii:
- Atunci cand, in timpul executarii pedepsei la locul de munca, condamnatul savarseste o noua infractiune intentionata.
- Atunci cand, in timpul executarii pedepsei, condamnatul isi pierde in intregime capacitatea de munca.
In urma acestei revocari se dispune suspendarea conditionata a executarii pedep-sei.
Este facultativa in doua situatii:
- Atunci cand condamnatul savarseste, in timpul executarii pedepsei, o infrac-tiune din culpa.
- Atunci cand conduita condamnatului este necorespunzatoare in timpul execu-tarii pedepsei,adica se sustrage de la prestarea muncii, isi executa in mod necorespunzator obligatiile la locul de munca sau nu respecta masurile de supraveghere sau obligatiile impuse pe durata executarii pedepsei.
Spre deosebire de suspendare, in cazul revocarii executarii pedepsei la locul de munca nu se aplica cumulul aritmetic, ci se aplica, dupa caz, tratamentul prevazut de lege pentru recidiva sau pluralitate intermediara (cumulul juridic). Indiferent de tipul revocarii, obligatorie sau facultativa, pedeapsa se executa prin privare de libertate.
Anularea executarii pedepsei la locul de munca se dispune atunci cand, in timpul executarii, se constata ca cel condamnat mai savarsise o infractiune anterior dispunerii executarii la locul de munca. Anularea se dispune daca nu sunt intrunite conditiile prevazute de art. 867, cod penal pentru dispunerea executarii la locul de munca. In caz de anulare, pedeapsa rezultanta se va calcula potrivit regulilor de la concurs, recidiva sau pluralitate intermediara.
Incetarea executarii pedepsei la locul de munca
Se dipune daca sunt indeplinite conditiile:
1) Condamnatul a executat cel putin 2/3 din durata pedepsei.
2) Inculpatul sa fi fost disciplinat, staruitor in munca si sa fi dat dovezi temeini-ce de indreptare.
In urma indeplinirii acestor conditii instanta dispune incetarea executarii pedepsei la locul de munca. Pedeapsa se va considera in intregime executata daca in intervalul de timp dintre incetarea executarii si implinirea duratei pedepsei condamnatul nu savarseste o noua infractiune. Daca, totusi, inculpatul savarseste o alta infractiune, se va revoca incetarea si, dupa caz, se va revoca obligatoriu sau facultativ si executarea pedepsei la locul de munca (vor fi incidente regulile de la cumulul juridic).
Executarea pedepsei la locul de munca nu are ca efect reabilitarea de drept.
Inlocuirea raspunderii penale
Este reglementata in art. 90, cod penal si urmatoarele si are ca efect aplicarea unei sanctiuni administrative. Aceasta institutie nu a fost niciodata aplicata, deoare-ce ea vine in concurenta cu art. 181, cod penal, conditiile de aplicare fiind asema-natoare. In aceasta situatie, instantele de judecata prefera sa aplice prevederile art. 181, cod penal.

B. Executarea pedepsei intr-o inchisoare militara
Potrivit art. 62, cod penal se dispune daca sunt indeplinite conditiile:
1) Pedeapsa aplicata nu depaseste 2 ani inchisoare.
2) Condamnatul este militar in termen. In principiu, calitatea de militar trebuie sa existe atat la data comiterii infractiunii, cat si la data inceperii executarii pedep-sei. Totusi, se poate dispune acest tip de executare si atunci cand persoana in cauza a devenit militar in termen dupa savarsirea infractiunii.
3) Acest mod de executare sa fie prevazut expres de lege sau sa fie apreciat ca necesar de catre instanta in raport de persoana si conduita faptuitorului.
Regimul de executare
Pe perioada executarii, stagiul militar al condamnatului este suspendat. Dupa incheierea executarii pedepsei acesta isi va relua stagiul militar.
In situatia in care condamnatul devine inapt pentru efectuarea stagiului militar in timpul executarii pedepsei cu inchisoarea militara, el va fi liberat conditionat. Daca si-a provocat in mod intentionat afectiunea, executarea pedepsei se va face intr-un penitenciar de drept comun.
Reducerea duratei pedepsei
Aceasta se poate dispune daca sunt indeplinite conditiile:
1) Militarul a executat cel putin jumatate din durata pedepsei.
2) Militarul a dat dovezi temeinice de indreptare.
Reducerea se face cu o treime din partea ramasa neexecutata. Aceasta reducere poate depasi o treime, putand ajunge chiar si pana la inlaturarea restului ramas ne-executat atunci cand militarul s-a remarcat in mod deosebit in cadrul unor actiuni executate.
Efectele executarii pedepsei intr-o inchisoare militara:
La expirarea duratei pedepsei condamnatul este reabilitat de drept, daca in acest interval nu a savarsit o alta infractiune. Acest efect se produce atat in situatia in care intreaga pedeapsa a fost executata in inchisoarea militara cat si in situatia in care condamnatul a fost eliberat conditionat sau a beneficiat de reducerea pedepsei.
In cazul liberarii conditionate, reabilitarea de drept nu intervine la momentul punerii in libertate, ci la data cand se implineste durata pedepsei, asa cum a fost ea stabilita de catre instanta sau asa cum a fost redusa.
Daca in timpul executarii pedepsei savarseste o noua infractiune, instanta va proceda la contopirea pedepsei pentru noua infractiune cu restul ramas neexecutat din prima pedeapsa potrivit regulilor de la recidiva sau pluralitate intermediara (cumul juridic). Pedeapsa rezultanta se va executa intr-un loc de detinere de drept comun.

C. Executarea pedepsei intr-un penitenciar
Regimul de executare al pedepselor in regim de detentie este reglementat de Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, completata cu prevederile Codului penal si al Codului de procedura penala.

Liberarea conditionata
Este o modalitate de individualizare administrativa a executarii pedepsei inchi-sorii, constand in executarea pedepsei in regim de libertate din momentul in care sunt indeplinite conditiile legale.
Liberarea conditionata are un caracter facultativ, ea fiind dispusa de catre in-stanta competenta a locului unde se afla penitenciarul in care se executa pedeapsa.Procedura acordarii liberarii conditionate
Cererea poate fi introdusa de catre condamnat si adresata instantei, care, tinand cont si de referatul Comisiei de propuneri din cadrul penitenciarului, decide fie acordarea liberarii conditionate, fie respingerea cererii. De asemenea, este posibil ca instanta sa fie sesizata de catre Comisia de propunere din penitenciar, atunci cand aceasta considera ca sunt indeplinite conditiile acordarii liberarii conditionate. In nici unul din cazuri, instanta nu e obligata sa dispuna liberarea conditionata.
Conditiile liberarii conditionate:
1) Condamnatul sa fie staruitor in munca.
2) Condamnatul sa fie disciplinat. Aceasta se apreciaza in functie de respectarea regulilor de ordine interioara a penitenciarului.
3) Condamnatul sa dea dovezi temeinice de indreptare.
4) Sa fie executata o fractiune din pedeapsa aplicata.
Aceasta fractiune difera pe de o parte, in functie de durata pedepsei ce se exe-cuta, iar pe de alta parte, in functie de forma de vinovatie cu care s-a savarsit in-fractiunea ce a atras condamnarea (a se vedea tabel 1).

Forma de vinovatie/Pedeapsa Mai mica de 10 ani Mai mare de 10 ani
INTENTIONATA 2/3 din P. 3/4 din P.
CULPA 1/2 din P. 2/3 din P.
Tabel 1

Regimul prevazut pentru infractiunile intentionate se aplica si in situatia in care pedeapsa a fost aplicata pentru o fapta praeterintentionata, precum si atunci cand este vorba de o pedeapsa rezultanta, aplicata pentru un concurs de infractiuni in structura caruia intra atat fapte intentionate cat si fapte comise din culpa.
La calcularea acestor fractiuni de pedeapsa nu se ia in considerare doar timpul petrecut efectiv in detentie, ci si perioada considerata ca executata in baza muncii prestate. Potrivit reglementarilor privitoare la regimul de munca, atunci cand con-damnatul isi depaseste norma stabilita sau se remarca in mod deosebit, beneficiaza de un anumit numar de zile considerate ca executate in baza rezultatelor obtinute in munca. Astfel, in functie de depasirea normei cu pana la 5% se considera 6 zile executate la 5 zile lucrate.
Pentru a nu se ajunge la executarea unei parti foarte mici din pedeapsa, legiui-torul a stabilit niste fractiuni care trebuiesc executate efectiv in penitenciar (a se vedea tabel 2). Infractiunii intentionate ii sunt asimilate si in acest caz faptele praeterintentionate si concursul (fapte intentionate si din culpa).

Forma de vinovatie/Pedeapsa Mai mica de 10 ani Mai mare de 10 ani
INTENTIONATA 1/2 din P. 2/3 din P.
CULPA 1/3 din P. 1/2 din P.
Tabel 2

Legiuitorul a stabilit niste cazuri speciale de reabilitare, cand nu se cer indeplini-te toate conditiile de la liberarea conditionata:
1) In cazul persoanelor care din cauza starii sanatatii sau din alte cauze nu mai sunt folosite sau nu au fost niciodata folosite la munca. In aceasta situatie se poate acorda liberarea conditionata dupa executarea fractiunilor de pedeapsa prevazute de lege in mod normal (infractiunile intentionate 2/3 - < 10 ani si 3/4 - > 10 ani; infractiunile din culpa 1/2 - < 10 ani si 2/3 - > 10 ani).
2) Minorii care ajung la varsta de 18 ani precum si ceilalti condamnati care ajung la 60 de ani barbatii si 55 de ani femeile pot fi liberati conditionat dupa executarea unor fractiuni de pedeapsa mai mici (a se vedea tabel 3).

Forma de vinovatie/Pedeapsa Mai mica de 10 ani Mai mare de 10 ani
INTENTIONATA 1/3 din P. 1/2 din P.
CULPA 1/4 din P. 1/3 din P.
Tabel 3

Aceste categorii beneficiaza de un regim favorabil nu doar in sensul ca fractiunile ce trebuiesc executate sunt mai mici dar si pentru ca in cazul acestor condamnati conditia executarii efective a unor fractiuni din pedeapsa nu se mai cere. Asadar, se va putea tine cont de durata de pedeapsa executata in care au fost calculate si zilele de munca.
Efectele liberarii conditionate
Exista doua categorii de efecte: efectele imediate si efectele definitive.
1) Efectul imediat
Consta in punerea in libertate a persoanei ce beneficiaza de liberarea conditiona-ta. Persoana va fi considerata in continuare ca aflandu-se in executarea pedepsei, dar fara privare de libertate. Termenul de incercare este diferenta intre pedeapsa aplicata si pedeapsa executata efectiv prin privare de libertate.
2) Efectul definitiv
Se produce la expirarea termenului de incercare, adica la implinirea duratei pedepsei, si consta in considerarea pedepsei ca executata. De aceasta data insa, nu intervine reabilitarea de drept. Exista o singura exceptie in care intervine reabilita-rea de drept in urma liberarii conditionate si anume in cazul executarii pedepsei intr-o inchisoare militara.
Si la aceasta modalitate de individualizare a executarii pedepsei revocarea poate fi obligatorie sau facultativa. Ea este obligatorie atunci cand infractorul a comis una din urmatoarele categorii de infractiuni: infractiunea de omor, infractiuni contra sigurantei statului, infractiuni contra pacii sau omenirii, infractiuni savarsite cu intentie care au avut ca urmare moartea victimei sau infractiuni care au produs consecinte deosebit de grave. In toate celelalte cazuri revocarea este facultativa.
Instanta, de regula, nu va revovca liberarea atunci cand pentru noua infractiune aplica o pedeapsa a carei executare nu implica privare de libertate (amenda, inchi-soarea cu executarea la locul de munca). In caz contrar, instanta va revoca libera-rea conditionata.
Tratamentul sanctionator in caz de revocare
In caz de revocare opereaza cumulul juridic prevazut de art. 61, cod penal. Potrivit acestui articol, restul ramas neexecutat la data liberarii se va contopi cu pedeapsa pentru noua infractiune, sporul aplicabil in acest caz fiind de pana la 5 ani.
Aceasta solutie este criticabila, deoarece, cu toate ca in aceasta situatie ar putea exista recidiva postcondamnatorie, tratamentul sanctionator prevazut de art. 61, cod penal e mai putin sever decat cel reglementat in cazul recidivei. Explicatia acestei prevederi se gaseste in faptul ca, pana in 1996, sporul aplicat recidivei post-condamnatorii era de 3 ani. Prin Legea nr. 140/1996 acest spor a fost marit la 7 ani, insa legiuitorul a uitat sa schimbe si prevederile art. 61, cod penal. Parerea prof. Florin Streteanu este ca tratamentul care ar trebui aplicat in astfel de situatii ar fi cumulul aritmetic.
Daca sunt indeplinite conditiile recidivei, se va retine aceasta stare chiar daca nu se aplica tratamentul sanctionator specific, deoarece de existenta acesteia se leaga alte institutii de drept penal.
Pentru determinarea restului ramas neexecutat (cel care va intra in structura contopirii) se va avea in vedere doar perioada efectiv executata nu si perioada con-siderata ca executata in baza muncii prestate.loading...
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2020 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite