Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
ACTUL JURIDIC CIVIL
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 


Notiunea si clasificarea actelor juridice civile

Definitie - Manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv, de a naste, modifica ori stinge un raport juridic concret - reprezinta actul juridic civil.

Sensurile expresiei "act juridic civil"

Intr-un prim sens, actul juridic civil - deasemneaza tocmai manifestarea de vointa cu intentia de a produce efecte juridice civile - pentru acest sens se utilizeaza formula negotium juris - adica operatiune juridica.
In al doilea sens - se desemneaza înscrisul constatator al manifestarii de vointa, adica suportul material. Pentru acest al doilea sens, se foloseste formula de instrumentum probationis (adica înscrisul autentic sau sub semnatura privata).

Clasificarea actelor juridice civile
1. Dupa numarul partilor: - unilaterale
- bilaterale
- multilaterale
a) Unilaterale
Este act juridic unilateral cel care rezulta dintr-o singura vointa - ex. testamentul, acceptarea succesiunii, renuntarea la o mostenire, oferta, promisiunea publica de recompensa.
Este bilateral - actul juridic civil care reprezinta vointa concordanta a doua parti. Exemplul tipic de act civil bilateral este - contractul civil: vânzarea cumpararea, împrumutul, depozitul etc.
Este multilateral - actul juridic rezultat din acordul de vointa ce provine de la trei sau mai multe parti - ex. contractul civil de societate.
Nu trebuie confundata clasificarea actelor juridice civile, în unilaterale si bilaterale, cu clasificarea contractelor civile în unilaterale (ce dau nastere la obligatii numai pentru una din parti - donatia, împrumutul) si bilaterale sau sinalagmatice (care dau nastere la obligatii pentru ambele parti - vânzarea cumpararea).

2. Acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit
- Este cu titlu oneros acel act juridic civil în care, în schimbul folosului patrimonial procurat de o parte celeilalte, se urmareste obtinerea altui folos patrimonial. - Art.945 Codul civil "Contractul oneros este acela în care fiecare parte voieste a-si procura un avantaj (ex. contractul de vânzare cumparare, antrepriza, locatiunea etc)."
Este cu titlu gratuit acel act juridic civil prin care se procura un folos patrimonial fara a se urmari obtinerea altui folos patrimonial în schimb (ex. donatia, comodatul, împrumutul fara dobânda, mandatul gratuit).

Actele cu titlu oneros se subclasifica în
- act comutativ - la a carui încheiere partile cunosc existenta si întinderea obligatiilor lor (ex.:contractul de vânzare cumparare, contractul de antepriza etc).
- act aleatoriu - la a carui încheiere partile nu cunosc întinderea obligatiilor, existînd sansa unei pierderi si a unui câstig. (ex.: contractul de renta viagera, contractul de vânzare cu clauza de întretinere).

Actele cu titlu gratuit se sub clasifica în
- liberalitati si
- acte dezinteresate
Este liberalitate acel act cu titlu gratuit prin care dispunatorul îsi micsoreaza patrimoniul prin folosul patrimonial procurat. Sunt liberalitati donatiile si legatele.
Este act dezinteresat acel act cu titlu gratuit prin care dispunatorul procura un avantaj patrimonial fara a-si micsora patrimoniul. Sunt acte dezinteresate: mandatul gratuit, depozitul nerenumerat, comodatul etc.

3. Acte juridice civile:
- constitutive
- translative
- declarative
Este constitutiv - actul juridic civil care da nastere la un drept subiectiv civil care n-a existat anterior. ex.: ipoteca conventionala, amanetul ori gajul).
Este translativ actul civil care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv civil dintr-un patrimoniu în alt patrimoniu (ex.:donatia, vânzarea-cumpararea).
Este declarativ actul civil care are ca efect consolidarea ori definitivarea unui drept subiectiv preexistent (ex.: partajul (împarteala este un asemenea act.)
O specie aparte de act declarativ este actul confirmativ - este acel act prin care o persoana renunta la dreptul sau de a ataca cu actiunea în anulabilitate un act juridic civil, la a carui încheiere a fost încalcata o dispozitie legala ce ocroteste un interes personal, individual.
Actul constitutiv si cel translativ îsi produc efectele numai pentru viitor (ex..nunc), pe când actul declarativ îsi produce efectele pentru trecut (ex.tunc).

4. Acte juridice de: - conservare
- administrare
- dispozitie
Este act de conservare - acel act juridic care are ca efect preîntâmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil. Este avantajos pentru autorul sau deoarece, cu o cheltuiala mica, se salveaza un drept de o valoare mai mare (Ex.: întreruperea unei presciptii prin actiunea în justitie, somatia, înscrierea unei ipoteci.).
Actul de administare - este acel act juridic prin care se realizeaza o normala punere în valoare a unui bun ori a unui patrimoniu (ex. închirierea unui bun, culegerea fructelor, asigurarea unui bun etc.).
Actul de dispozitie este acel act juridic civil care are ca rezultat iesirea din patrimonoi a unui bun sau drept ori grevarea unui bun cu o sarcina reala (ipoteca, gaj).

5. Acte juridice civile patrimoniale si nepatrimoniale
Este patrimonial actul juridic civil care are un continut evaluabil în bani, asemenea acte sunt cele care privesc drepturile reale si de creanta (Ex.: contractul de vînzare-cumparare, donatie, îmrumut etc.).
Este nepatrimonial - actul juridic civil care are un continut neevaluabil în bani. (Ex.: conventia parntilor unui copil din afara casatoriei, în sensul stabilirii numelui de familie al acestuia).

6. Acte juridice : -consensuale
- solemne
- reale
Este consensual actul juridic civil care se încheie prin simpla manifestare de vointa. Actul consensual reprezinta regula, din punctul de vedere al formei în care se încheie actele juridice civile.
Solemn este acel act juridic care trebuie sa îmbrace o forma prescrisa de lege. Forma speciala, solemna pentru un asemenea act este o conditie de valitate (de valabilitate) (Ex.: donatia
, ipoteca, conventionala, testamentul).
Este real actul juridic civil care se încheie în mod valabil daca manifestarea de vointa este însotita de remiterea( predarea) bunului. Ex.: (împrumutul, depozitul, darul manual).
Un act juridic consensual (ca regula) poate fi uneori solemn (vânzarea-cumpararea unui teren).

7. Acte juridice civile între vii si pentru cauza de moarte

Actul între vii - inter vinos - este actul juridic civil care-si produce efectele neconditionat de moartea autorului ori autorilor. Majoritatea actelor civile sunt acte între vii..
Actul pentru cauza de moarte - mortis cauza - este actul juridic care nu-si produce efectele decât la moartea autorului - ex.testamentul.

8. Acte juridice civile -subiective
- conditie

Este act subiectiv - actul juridic civil al carui continut este determinat prin vointa autorului sau autorilor lui. Majoritatea actelor civile intra în aceasta categorie.
Este act conditie - actul juridic la a carui încheiere partile îsi exprima vointa doar în privinta nasterii actului, continutul lui fiind predeterminat de norme de la care partile nu pot deroga (ex.casatoria).

9. Acte civile - pure si simple si
- acte afectate de modalitati

Este pur si simplu actul civil care nu cuprinde o modalitate (termen, conditie, sarcina). (Ex.: acceptarea ori renuntarea la mostenire).
Este afectat de modalitati - actul civil care cuprinde o modalitate (ex.: contractul de asigurare, donatia cu sarcini, vânzarea cumpararea cu clauza de întretinere - în care e prezent termenul).

10. Acte juridice civile : -principale
- accesorii
Este principal - actul juridic civil care are o existenta de sine statatoare soarta sa nedepinzând de soarta juridica a altui act juridic.
Majoritatea actelor juridice intra în aceasta categorie.
Este accesoriu - actul a carui soarta juridica depinde de soarta altui act juridic, principal. Ex.: clauza penala, fidejusiunea, gajul, ipoteca conventionala, arvuna).

11. Acte cauzale si acte abstracte
Este cauzal - actul juridic a carui valabilitate implica analiza cauzei ori scopului (daca scopul este imoral actul juridic este lovit de nulitate).
Este abstract (necauzal) actul juridic civil care este detasat de elementul cauza, valabilitatea sa neimplicând analiza acestui element.
Sunt abstracte actele juridice constatate prin titlurile de valoare - înscrisuri care încorporeaza operatiuni juridice (obligatiunea CEC).

12. Acte juridice civile - strict personale
- acte ce pot fi facute prin reprezentare

Strict personal este actul juridic civil care nu poate fi facut decât personal fara a putea fi încheiat prin reprezentare ex.: testamentul.
Majoritatea actelor juridice civile este formata din actele ce pot fi încheiate prin reprezentare, adică pot fi încheiate prin reprezentant (mandatar).
Normele care reglementeaza actul strict personal sunt de stricta interpretare si aplicare - deoarece constitue exceptia.

13. Actele juridice civile numite (tipice) si acte nenumite atipice

Este numit - actul juridic civil care are o denumire stabilita de legea civila, precum si o reglementare proprie. Majoritatea actelor juridice civile sunt tipice.
Este nenumit - actul juridic care nu are o denumire si o reglementare proprie (ex.contractul de vânzare cumparare cu clauza de întretinere.
14. Acte juridice civile cu executare dintr-o data (uno ictu) si cu executare succesiva
Cu executarea dintr-o data este actul juridic a carui executare presupune o singura prestatie din partea debitorului. Se mai numeste si act cu executare instantanee (darul manual).
Cu executare succesiva este acel act a carui executare presupune mai multe prestatii esalonate în timp (contractul de renta viagera, contractul de încheiere).
- Consecinţa neexecutarii culpabile - pentru contractul cu executare dintr-o data ( în cazul contractului sinalagmatic )este o sancţiune de drept civil care se numeşte rezolutiune; iar pentru contractul cu executare succesiva - sancţiunea pentru neexecutarea culpabilă se numeşte reziliere.


Colt dreapta
Noteaza documentul:
In prezent fisierul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright© 2005 - 2024 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta