Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
APLICAREA LEGII CIVILE
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

APLICAREA LEGII CIVILE

Aplicarea legii în timp
Ca orice lege, legea civila actioneaza concomitent sub trei aspecte:
1) o anumita durata în timp
2) pe un anumit teritoriu
3) aplicarea legii civile asupra persoanelor.
Deci legile, se succed, coexista si au determinate categoriile de subiecte la care se aplica.
Legea civila se aplica cât timp este în vigoare.
Legea civila intra în vigoare:
- la data precizata în cuprinsul ei
- sau la data publicarii ei în M.Of.al României.
Prin abrogare. legea iese din vigoare si nu se mai aplica. Abrogarea poate fi expresa - atunci când se precizeaza expres ca legea se abroga.
Abrogarea expresa poate fi: - directa si
- indirecta
Abrogarea directa - este aceea care nominalizeaza legea sau capitolele sau articolele dintr-o lege care se abroga.
Abrogarea indirecta - prevede iesirea din vigoare a legilor sau actelor normative, contrare legii noi, formulându-se "orice alte dispozitii contrare se abroga".
Abrogarea implicita (tacita) când legea noua contine dispozitii incompatibile cu legea veche fara sa prevada care dispozitii contrare se abroga.
D....... nu este mod de iesire din vigore, si intervine în acele situatii în care datorita disparitiei ratiunilor pentru care actul normativ a fost adoptat, acesta nu mai este aplicat, fara a fi abrogat.
O situtie speciala priveste legile temporare pentru care nu este necesara abrogarea, fiind suficienta scurgerea perioadei de timp pentru care au fost adoptate.

- Principii si exceptii privind actiunea legii civile în timp

Sunt doua principii care guverneaza aplicarea legii în timp:

1) principiul neretroactivitatii legii civile noi;
2) principiul aplicarii imediate a legii civile noi.
/> Ele se presupun si se completeaza reciproc.
1) este regula juridica potrivit careia o lege civila se aplica numai situatiilor ce se ivesc dupa adoptarea ei, iar nu si situatiilor anterioare.
Constitutia dispune în art.15 (2) ca "Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile".
Acest principiu, este consacrat si în Codul civil în art.1. "Legea dispune numai pentru viitor; ea n-are putere retroactiva".

2. Principiul aplicarii imediate a legii civile noi - adica, de îndata ce a fost adoptata, legea noua se aplica tuturor situatiilor ivite dupa intrarea ei în vigoare, excluzându-se astfel aplicarea legii vechi.
Acest principiu nu este consacrat expres, el este o consecinta fireasca a principiului neretroactivitatii.
Exceptiile de la aceste principii sunt:
1. retroactivitatea legii civile noi, adica legea civila noua se aplica si pentru situatii anterioare adoptarii ei.
- aceasta exceptie se aplica daca este consacrata expres în legea noua, deoarece exceptiile nu se prezuma, ele fiind de stricta interpretare si aplicare.
In prezent este inadmisibila aceasta exceptie datorita textului imperativ al art.15 (2) dinConstitutie.
2. ultraactivitatea legii civile vechi, adica legea veche îsi mai produce efectele un timp oarecare, deci a intrat în vigoare o lege noua, binenteles la situatii determinate, precizate de legea noua. Aceasta trebuie prevazuta expres în legea noua fiind o exceptie.
Referitor la retroactivitatea legii - legea penala mai favorabila, retroactiveaza.
Daca de la savârsirea infractiunii pâna la judecarea definitiva a faptei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea cea mai favorabila (Angheni).
Un alt aspect al retroactivitatii îl reprezinta legile interpretative. Legea interpretativa se integreaza în actul normativ interpretat care este anterior.
Legile interpretative au caracter retroactiv, deoarece se aplica din momentul intrarii în vigoare a legii pe care o interpreteaza.

Aplica
rea legii în spatiu - principiul teritorialitatii
Exista doua aspecte ale problemei:
- unul intern, vizeaza situatia raporturilor civile stabilite între subiecte de drept civil de cetatenie ori nationalitate româna, pe teritoriul României.
- unul international, care are în vedere ipoteza raporturilor civile cu un element de extremitate - cetatenie, nationalitate, locul încheierii si executarii contractului etc.
Aspectul intern tine seama de regula: actele normative civile care emana de la organele centrale de stat se aplica pe întregul teritoriu al tarii, iar cele ce emana de la un organ de stat local se aplica doar pe teritoriul respectivei unitatii aministrativ-teritoriale (judet).
Aspectul international se rezolva de catre "normele conflictuale" ale dreptului international privat, care presupun asa zisul "conflict de legi" în spatiu. Normele conflictuale sunt continute în prezent în Legea 105/1992.
Cu titlu de exemplu amintim (Belein):
- imobilele sunt supuse legilor tarii pe teritoriul careia se afla: lex rei sitae;
- starea civila si capacitatea civila a PF sunt supuse legii cetateniei - lex personalis este lex patriae, iar capacitatea PJ este supusa legii nationalitatii, determinata de sediul sau ca regula.
- formarea actului juridic este cârmuita de legea locului unde se încheie: locus regit actum.

Aplicarea legii civile asupra persoanelor

Legile civile pot fi împartite în trei categorii, din punct de vedere al sferei subiectelor la care se aplica:
- legi civile cu vocatie generala de aplicare: adica se aplica atât PF cât si PJ, ex. Codul civil, D.31/1954 privitor la PF si PJ si D.167/1958 - prescriptia extinctiva.
- legile civile cu vocatia aplicarii numai PF; ex. L.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca RA si SC, sau Decretul 66 si L.109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti si cooperatiei de consum si de credit sau L.31/1990 privind soc.comeriale, republicata.


Colt dreapta
Noteaza documentul:
In prezent fisierul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright© 2005 - 2024 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta