Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Raspunderea institutorilor si artizanilor pentru prejudiciile cauzate de elevii sau ucenicii lor
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

Temelul r„spunderii
Potrivit dispozitiilor art. 1000 alin. 4 C. civ., institutorii si artizanii raspund de: ,,prejudiciul cauzat de elevii si ucenicii lor, in timpul ce se afla sub a lor priveghere".
Institutorii si artizanii sunt asimilati parintilor, in sensul ca prezumtia legala de culpa instituita in sarcina lor este relativa, in ideea ca se poate proba contrariul, caz in care si acestia vor putea fi exonerati de raspundere pentru daunele pricinuite de elevii si ucenicii lor care se afla in timpul orelor de pregatire profesionala teoretica sau practica.
Domeniul de aplicare al raspunderii institutorilor si artizanilor pentru prejudiciile cauzate de elevii si ucenicii lor in timpul cat acestia se afla sub a lor supraveghere, va trebui sa vedem ce intelegem prin institutori si artizani. pe de o parte, si ,elevi si ucenici ,pe de alta parte .
Prin institutori si artizani se inteleg persoanele fizice, chiar daca isi desfasoar activitatea In baza unor contracte individuale de munca sau a unor contracte civile de prestari de servicii, in cadrul unor institutii de invatamant public sau privat. Deci, nu putem atrage raspunderea civila delictuala a acestora pentru faptele cauzatoare de prejudicii ale elevilor sau ucenicilor minorii ,in calitatea lor de personae juridice .
Institutorii sunt cadrele didactice din invatamantul: prescolar ,scolar primar, gimnazial ,professional si liceal. Acestia vor putea avea calificarea de: educatori ,pedagogi (pentru prescolarii si elevii aflati in internate), invatatori, profesori. Nu fac parte din aceasta categorie profesorii universitari, intrucat in supravegherea lor nu se afla elevi-minori ci studenti-majori.
Artizanii sunt muncitorii calificati care isi desfaloara activitatea fie in baza unui contract individual de munca, fie in mod individual in atelierul propriu si au menirea de a pregati pentru meseriile respective tineri ucenici.
Prin elevi se intelege minorii care isi desavarsesc studiile in unitatile de invatamant mentionate la ,,institutori".
Prin ucenici se inelege minorii care isi insusesc o meserie sub indrumarea si supravegherea artizanului.
Raspunderea cadrelor didactice si a artizanilor se fundamenteaza pe ideea de culpa relativa a acestora pentru neindeplinirea corespunzatoare a obIigaiei de supraveghere a elevilor si ucenicilor, pe perioada cat acestia se aflau in timpul alocat activitatilor de invatamant, fie orele de cursuri, dar nu numai, putand fi vorba si despre alte activitati cu caracter practic sau aplicativ care se desfasoara fie in incinta unitatilor de invatamant respective, fie in afara acestora. In ultima ipoteza se cere ca elevii si ucenicii sa fie insotiti si supravegheati de cadrele didactice sau artizani.
Legiuitorul a instituit in sarcina acestora o dubla prezumie de culpa:
a) prezumtia de culpa materializata in aceea ca acestia nu si-au indeplinit obligatiile de supraveghere sau si le-au indeplinit, dar in mod necorespunzator;
b) prezumtia raportului de cauzalitate intre lipsa de supraveghere sau o supraveghere insuficienta si savarsirea faptei ilicite cauzatoare de prejudicii de catre elevul sau ucenicul ce trebuie supravegheat.
Dupa cum am mai aratat, similar cu raspunderea parinilor, aceasta prezumie legala este relativa (art. 1000 alin. 5 C. civ.), intrucat persoanele interesate pot face proba contrara, in sensul ca au facut tot ce le-a stat in putinta, si totsi nu au putut preveni si evita comiterea faptei ilicite de catre cel supravegheat (elev sau ucenic). Fiind o chestiune de fapt, proba se poate face prin orice mijloc legal de proba, inclusiv proba prin martori si prezumii.
Aceasta exonerare poate opera ,cand institutorul a probat ca s-a aflat in urmatoarela situatii :
-scria sau explica la tabla, fiind cu spatele la clasa ,iar unul din elevi prin lovire a cauzat altui elev o vatamare corporala ;
ovire a canzat aitni elev a vŠtdinare corporaia: p
- elevii s-au aflat in pauza , iar din joaca unul dintre acestia cauzeaza vatamari
Doctrina de specialitate si practica judiciara , in aceasta privinta , sunt convergente, in sensul ca va fi antrenata raspunderea parintilor care are un caracter general , in raport cu rsspunderea cadrelor didactice si a mestesugarilor, sub a caror supraveghere minorii elevi san ucenicii se afla doar cu caracter temporar, existand in acest sens o raspundere speciala. In consecinta , cele doua tipuri de raspundere civia delictuala pentru fapta altuia nu se aplica concomitant , si ca effect , ele se exclude .
Intotdeauna pentru a se determina persoana responsabila se va avea in vedere daca elevul sau ucenicul a fost sau trebuia sa fie la cursuri, sau, dimpotriva profesorul sau meseriaul a fost prezent la orele de pregatire scolara sau , desi trebuia sa fie prezent, el a absentat motivat san nemotivat.

Condiite raspunderii institutorilor sau artizanilor
Pentru ca raspunderea institutorului sau artizanului sa fie antrenata, victima prejudiciului va trebui sa probeze existenta ur
matoarelor trei conditii generale ale raspunderii civile delictuale:
a) existenta faptei lucite a elevnlui san a uceniculud
b) existenfa prejudiciului;
c) existenta legaturii cauzale directe dintre fapta ilicita si dauna pricinuita.
Nu se cere, cu titlu de particularitate. proba existentei culpei elevului sau ucenicului minor.
Daca existenta celor trei conditii generale s-a probat, in continuare, victima prejudiciului va trebui sa probeze si existenta a trei conditii speciale ale raspunderii. Astfel:
a) elevul sau ucenicul a fost minor in momentul savarsirii faptului ilicit cauzator de prejudicii;
b) dauna a fost pricinuita unei terte persone ;
c) fapta elevului sau ucenicului a fost comisa in timpul cand acestia se aflau sub supravegherea profesorilor sau a mestesugarilor.
Probleme practice si teoretice se pot ridica atunci cand fie elevul sau ucenicul nu se afla acolo unde ar trebui sa se afle in timpul programului de invatamant ,. Fie chiar cadrul didactic se afla in aceste ipostaza .Astfel, daca elevul sau ucenicul. desi trebuia sa se afle in cadrul programului de invatamant ,dar nu se afla intrucat , a fugit de la ore ori nici nu a venit, iar intre timp a comis o fapta cauzatoare de prejudiciu . raspunderea cadrului didactic sunt excluse , avandu-se in vedere ca se aflau in imposibilitatea de supraveghere a acestora. Cel mai adesea, dupa cum am mai aratat, in aceste situatii vor raspunde parintii, in temeiul dispozitiilor art. 1000 alin. 2 C. civ.

Efectele raspunderii institutorilor si mestesugarilor
Victima prejudiciului are la indemana trei posibilitati pentru a obtine repararea prejudiciului suferit. Astfel:
a) sa intenteze o actiune impotriva institutorului sau artizanului in temeiul art. 1000 alin. 4 C. civ.;
b) sa intenteze o actiune impotriva elevului sau ucenicului minor, dar in temeiul art. 998 -999 C. civ., daca acestia au discernamant;
c) sa actioneze concomitent si impotriva institutorului sau artizanului si impotriva elevului sau ucenicului, dar pe cele doua temeiuri diferite.
Daca optiunea victimei s-a indreptat doar impotriva institutorului sau artizanului si acestia au reparat integral dauna pricinuita tertei persoane, atunci acestia, la r‚ndul lor vor avea posibilitatea intentarii unei actiuni in regres impotriva elevului sau ucenicului care are capacitate civila delictualala (discernarnant). Fiind vorba despre o raspundere solidara, nu in solidum cum sustin unii autori, vor fi aplicabile regulile cuprinse in art. 1052-1053 C. civ., care vizeaz„ solidaritatea pasiva , si, consecinta, codebitorul solvens se va subroga in toate drepturile victimei pe care aceasta le-a avut fata de ceilalti codebitori.
Astfel, institutorii si artizanii vor raspunde pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei de supraveghere a elevului sau a ucenicului minor, iar parintii, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei de educare a copiiilor lor minori, iar temeiul juridic va fi pentru primii, art. 1000 alin. 4 C. civ., iar pentru secunzi, art. 1000 alin. 2 C. civ.


Colt dreapta
Noteaza documentul:
In prezent fisierul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright© 2005 - 2024 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta