Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Hematologie infantilă
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

Hematologie infantilă
-particularităţi:
-diferenţe corelate cu vârsta
-labilitatea hematopoezei->noxe infecţioase,toxice,medicamente,parazitoze
-răspuns variabil la una şi aceeaşi noxă->hemoliză,anemie hipocromă,reacţie leucemoidă,reticulită septică
-capacitate de revenire la hematopoeza de tip embrionar în teritoriile hepatosplenice
-valori normale:

hematii Hb
la naştere 5-7 milioane 17 +/- 3 g%
Z7 3.5 milioane
sugar 4-4.5 milioane 13 +/- 1 g%

-leucocite:
-la naştere->14.000-15.000
-Z10-1 an->10.000
-preşcolar,şcolar->6.000-8.000
-neutrofile:
-primele 10 zile->60-70%
-sugar->30-40%
-preşcolar->neutrofile = limfocite
-5-6 ani->55-60%
-peste 7 ani->65-70%
-policitemie la nou-născut,anemie "fiziologică" la 2.5-3 luni
-macrocite la nou-născut,microcite la 3 luni,normocite la 8 luni
-număr mai mare de leucocite pe toată durata copilăriei
-preponderenţa limfocitelor în primii 5 ani cu excepţia perioadei de nou-născut
Sdr.anemic
-definiţie:
-Hb şi Ht sub 2 deviaţii standard faţă de normal
-1 lună-2 ani->Hb < 11 g%
-peste 2 ani->Hb < 12 g%
-fiziologie:
. hematii
-transportă oxigenul
-Hb este formată din globină şi hem
-durata de viaţă = 120 zile
-se distrug în sistemul reticulo-endotelial prin eritrofagocitoză->bilirubină + Fe
. eritropoeză
-în perioada iniţială a vieţii intrauterine se face în ficat şi splină,ulterior în măduvă
-eritropoeza nor
mală este condiţionată de:
-disponibilitatea materialelor plastice şi catalitice>Fe,Cu,Co,acid folic,vit.B12,vit.B6,acid ascorbic,aminoacizi
-normalitatea factorilor reglatori
-integritatea sistemului hematopoetic
-proeritroblast->eritroblast->reticulocit->eritrocit matur
-reticulocitul = marker al regenerării-etiologia anemiilor:
1. producerea insuficientă de hematii şi Hb
a) anemii nutriţionale->feriprive,megaloblastice
b) anemiile din infecţii şi boli cronice
c) anemiile aplastice şi hipoplastice
2. accelerarea distrugerii hematiilor
a) anemii extracorpusculare
-eritroblastoza fetală
-anemia hemolitică autoimună
-splenomegalie
b) anemii intracorpusculare
-anomalii de structură şi sinteză
-anomalii de membrană eritrocitară->stromopatii
-anomalii în metabolismul eritrocitului
3. pierderi de sânge
-investigaţii:
1. hematii,Hb,Ht
2. VEM
-valori normale:
-nou-născut->88-120 fl
-6 luni->68-82 fl
-2-6 ani->75-87 fl
-peste 6 ani->75-95 fl
-calcul memotehnic : VEM = 70 + vârsta (ani)
-clasificarea anemiilor în funcţie de VEM:
a) anemii microcitare->anemia feriprivă,thalasemia,anemia din boli cronice
b) anemii macrocitare->deficit de vit.B12,deficit de acid folic,anemia aplastică,hipotiroidism
c) anemii normocitare->anemia aplastică,anemia posthemoragică acută
3. CHEM (concentraţia medie de Hb/eritrocit)
-V.N. = 270-310 g/l
-anemie hipocromă/normocromă
4. RDW (distribuţia mărimii hematiilor)->coeficientul de variaţie a dimensiunii eritrocitelor
-V.N. = 11.5-14.5%
-RDW normal->hematiile au dimensiuni uniforme->thalasemie,hemoragie acută,anemie aplastică
-RDW ↑->hematiile au dimensiuni neuniforme->anemia hemolitică cu hiperreticulocitoză,anemia feriprivă,anemia megaloblastică
5. reticulocite
-V.N. = 0.5-1.5%
-numărul corectat (indexul eritrocitar) = reticulocite (%) * (Hb bolnavului/Hb vârstei)
> 3->regenerare
< 2->hiporegenerare
-reticulocitopenie->insuficienţă medulară,anemie acută
-etape de diagnostic:
1. confirmarea anemiei
2. tipul morfologic
-VEM,aspectul hematiilor pe frotiu->anemie micro/normo/macrocitară
-RDW->populaţie neuniformă (RDW ↑),populaţie uniformă (RDW normal)
3. încărcarea cu Hb a hematiei
-HEM,CHEM->anemii normocrome sau hipocrome
4. anemie regenerativă/hiporegenerativă/aregenerativă
5. situaţia celorlalte linii celulare-> + / - leucocitopenie,trombocitopenie
6. dg.etiologic


Anemia prin carenţă de Fe
-generalităţi:
-formele Fe în organism:
-compuşi esenţiali->Hb (2/3 din Fe din organism),Mb,citocromi
-compuşi de depozit->feritină,hemosiderină
-Fe eliberat din Hb este reciclat
-capitalul de Fe este menţinut prin reglarea absorbţiei în funcţie de cantitatea din depozite şi cantitatea care se pierde
-Fe alimentar poate fi:
-heminic (carne)->absorbţie superioară (de 4 ori mai mare)
-neheminic (săruri insolubile)->ou,brânză,lapte,legume,fructe
-Fe din laptele de mamă este absorbit mai bine (de 2-3 ori)
-depozite în VIU esp.în ultimele 3 luni de sarcină
-necesar zilnic pt.obţinerea unui bilanţ (+):
-0.8-1.5 mg Fe
-se absoarbe 10% din Fe din alimente->aport alimentar optim de 8-15 mg/zi
-aport alimentar dificil de realizat în primul an de viaţă
-epuizarea rezervelor (L4-L5)->necesitatea alimentelor fortificate cu Fe sau a preparatelor de Fe
-anemia fiziologică a nou-născutului->↓ progresivă a Hb până la 6-8 săptămâni datorită:
-↓ eritropoezei după naştere (↓ SaO2)
-↓ sintezei de eritropoetină
-vieţii mai scurte a hematiilor fetale
-etiologie:
1. aport alimentar insuficient
-prelungirea alimentaţiei exclusiv lactate
-alimente cu conţinut redus în Fe->făinoase
-tulburări de absorbţie intestinală->enterocolită trenantă,malabsorbţie
2. pierderi de sânge
-hemoragii oculte->intoleranţa la proteinele din laptele de vacă,diverticul Meckel,ulcer gastro-intestinal,teleangiectazie intestinală,hemosideroză pulmonară
-recoltări repetate de sânge
-sdr.hemoragipar
-categorii de risc:
1. copii cu depozite de Fe insuficiente la naştere
-prematuritate
-gemelaritate
-multiparitate
-ligaturarea precoce a cordonului ombilical
2. copii cu necesar exogen ↑
-creştere rapidă
-necesar mai mare de hematii->cardiopatii congenitale cianogene (cu şunt dreapta-stânga)
-pubertate
-tablou clinic:
-anemie prin aport dietetic inadecvat:
-debut-> după 4-6 luni de la naştere
-frecvenţa maximă -> după 9-24 luni
-anemie uşoară (Hb > 7 g%)
-paloare + / - iritabilitate
-moderată splenomegalie
-anemie severă->tahicardie,cardiomegalie,insuficienţă cardiacă
-paraclinic->evaluarea diferitelor compartimente ale Fe
1. Fe din depozite
-feritina serică->V.N. = 20-80μg/l
-concentraţie proporţională cu feritina şi hemosiderina din depozite
-concentraţii mici->depleţia depozitelor
2. compartimentul plasmatic
a) Fe seric
-variaţii mari inter- şi intraindividuale
-valori normale:
-1 lună-4 ani : 60-115 μg/dl
-5-17 ani : 50-200 μg/dl
b) transferina->relevă capacitatea de combinare a Fe cu transferina
-valori normale : 250-400 μg/dl
-↑ dacă ↓ Fe seric
c) saturaţia transferinei = raportul Fe seric / transferină = (sideremie / transferinemie) * 100
-anemie feriprivă:
-sub 4 ani-> sub 12%
-5-10 ani->sub 14%
-peste 11 ani->sub 16%
3. compartimentul eritrocitar
-VEM,HEM,CHEM
-RDW->apreciază cantitativ anizocitoza
-protoporfirina eritrocitară->↑ dacă ↓ c
antitatea de Fe necesară sintezei de Hb (prin combinarea Fe cu protoporfirina)
4. receptorii transferinici din plasmă->reflectă rata de producere a hematiilor
-↑ dacă ↑ populaţia de hematii
-↓ dacă ↓ populaţia de hematii
-cronologia modificărilor de laborator:
. stadiul I->depleţia depozitelor
-↓ feritina serică
. stadiul II->↓ transportul de Fe
-↓ sideremia
-↑ transferinemia
-↓ saturaţia transferinei
-↓ moderată a Hb
. stadiul III
-↓ hematiile,Hb,VEM,HEM,CHEM
-↑ protoporfirina eritrocitară
-dg.pozitiv:
-↓ Hb,↓ Ht,↓ numărului hematiilor
-↓ VEM,↓ HEM,↓ CHEM
-tablou sanguin cu microcitoză şi hipocromie
-după terapia cu Fe:
-↑ reticulocitelor după 6-10 zile
-normalizarea Hb după 4-6 săptămâni
-dg.diferenţial->alte anemii microcitare,hipocrome:
-anemii din infecţii acute
-anemii din inflamaţii şi infecţii cronice
-β-talasemia minoră
-profilaxia:
-terapia anemiei la gravide
-ligaturarea tardivă a cordonului ombilical
-diversificarea corectă a alimentaţiei
-evitarea excesului de lapte (> 500 ml/zi) după L6
-administrare de Fe,1-2 mg/kg/zi:
-prematur,dismatur->L2-L12
-restul copiilor->L6-L9
-tratament:
-obiective:
-corectarea anemiei
-reumplerea depozitelor
-preparate din Fe:
-de elecţie pe cale orală
-4-6 mg/kgc/zi
-preferate sărurile de Fe feros
-pt.corectarea depozitelor se administrează încă 1-3 luni după normalizarea Hb
-cale parenterală de excepţie->nu tolerează administrarea p.o.,malabsorbţie
-lipsa de răspuns:
-noncomplianţă
-terapie insuficientă
-asocierea inflamaţiei cronice sau neoplaziei
-hemoragii oculte
-altă etiologie

preparat forma de prezentare Fe elementar
Ferrum Hausmann
(fumerat feros) sirop,soluţie de uz intern 50 mg/ml
Feronat (fumerat feros) soluţie de uz intern 3% 50 mg/5 ml
Glutamat feros fiole buvabile 21-22 mg/5 ml
Fe polimaltozat (dextriferan) fiole buvabile 100 mg/2 ml

-masă eritrocitară->dacă Hb < 4-5 g%
-necesarul pt.corectarea Hb la 11 g%:
ml masă eritrocitară = (Hb ideală-Hb reală)* (G/2) (kg)
-administrată în mai multe prize (2-4) fără a depăşi 5-10 ml/kgc/transfuzie
-alimentaţie:
-↓ aportului excesiv de lapte
-alimente care conţin Fe->carne,gălbenuş,vegetale verzi
-alimente fortificate cu Fe->lapte,cereale
Anemii hipoplastice şi aplastice
-caracteristici:
-formare insuficientă de precursori în măduva hematoformatoare a precursorilor:
-seriei roşii->anemie hipoplastică
-tuturor seriilor->anemie aplastică
-reticulocitopenie
-clasificare:
1. anemii hipoplastice
a) anemia hipoplastică congenitală (Blackfan-Diamond)
-caracteristici familiale la unele cazuri
-frecvent debut în perioada de sugar
-anomalii asociate:
-scheletice->police cu 3 falange,statură mică
-cardiace
-renale
-sânge periferic->macrocite,reticulocitopenie
-măduvă->precursorii seriei roşii diminuaţi sau absenţi
-tratament:
-steroizi->eficienţă în 60-70% din cazuri
-androgeni,imunosupresive,transplant de măduvă
-masă eritrocitară astfel încât Hb să fie > 8 g%
b) anemia eritroblastică tranzitorie
-insuficienţă tranzitorie a eritropoezei->anemie aregenerativă
-mecanism autoimun->Ig care inhibă ↑ precursorilor
-debut progresiv->anemie severă,reticulocitopenie,sideremie ↑ (neutilizată)
-măduvă->număr mic al precursorilor
-nu necesită tratament->vindecare spontană (câteva săptămâni)
c) crize de aplazie secundare infecţiilor cu parvovirusuri la copiii cu anemie hemolitică
-episoade de accentuare a anemiei cu:
-dispariţia icterului
-↓ numărului de reticulocite
-absenţa precursorilor seriei roşii în măduvă
-crize declanşate de infecţiile virusale ce inhibă eritropoeza
-durata->1-2 săptămâni
-tratament->masă eritrocitară dacă anemia este severă
2. anemii aplastice
a) anemia aplastică dobândită
-distrugerea celulelor stem de etiologie:
-necunoscută,idiopatică (50%)
-factori toxici
-cu efect direct->citostatice,radiaţii
-idiosincrazie->atb. (cloramfenicol),AINS,anticonvulsivante
-factori infecţioşi
-mecanism autoimun
-clinic:
-paloare
-sdr.hemoragipar
-tendinţă la infecţii bacteriene
-sânge periferic:
-anemie macrocitară,reticulocitopenie
-neutropenie
-trombocitopenie
-măduvă->hipocelularitate
-tratament:
-corectarea anemiei şi trombocitopeniei pt.a obţine Hb > 9 g%
-transplant de măduvă->succes 90%
-globulină antilimfocitară,ciclosporină,pulsterapie cu metilprednisolon
b) anemia aplastică congenitală (Fanconi)
-boală rară,cu transmitere A-r
-defect în sinteza ADN->↑ susceptibilitatea celulelor la factorii de mediu (anomalii ale mitozei cu rupturi cromozomiale)
-debut->2-22 ani
-clinic:
-sdr.hemoragipar
-paloare
-infecţii repetate
-anomalii asociate:
-statură mică
-hiperpigmentaţie
-anomalii scheletice->absenţa policelui,radiusului
-anomalii renale->aplazie renală,rinichi în potcoavă
-sânge periferic:
-macrocitoză cu HbF ↑
-pancitopenie
-limfocite cu anomalii cromozomiale->semn patognomonic
-măduvă->hipocelularitate,aplazie
-tratament:
-androgeni->eficienţă în 2/3 din cazuri
-transplant de măduvă


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright© 2005 - 2021 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite