Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Clasificarea tipurilor de personalitate
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
Oamenii au fost conştienţi din cele mai vechi timpuri de varietatea şi de pluralitatea comportamentelor umane. În anul 450 î.Cr., Hipocrate distingea patru temperamente diferite - o ipoteză pe care mai târziu au preluat-o şi alţi specialişti. Însă abia C. G. Jung a adus argumente mai consistente în sprijinul acestei teorii, în cartea sa Tipuri psihologice.
Savantul elveţian susţinea că oamenii au anumite trăsături specifice care pot fi identificate cu uşurinţă. Cartea lui Jung, deşi acoperă o mică parte din preocupările sale, a reprezentat o bază solidă pentru diversele studii de mai târziu.
Printre cei care au recunoscut valoarea ei s-a numărat şi Katherine Myers din Statele Unite, care a găsit acolo confirmarea propriilor ei teorii. Katherine Myers era de multă vreme fascinată de diferenţele psihologice dintre indivizi, iar teoriile lui Jung au încurajat-o şi stimulat-o să-şi continue cercetările.
Deşi nu erau psihologi, Katherine şi fiica ei Isabel au studiat teoriile lei Jung timp de patruzeci de ani, cu atenţie şi răbdare, în ciuda dificultăţilor şi lipsei de recunoaştere. La sfârşitul acestei perioade, în 1962, au formulat un chestionar care permitea clasificarea şi identificarea a şaisprezece tipuri de personalitate. Chestionarul a fost numit Indicatorul de Tipuri Myers-Briggs (Myers-Briggs Type Indicator - MBTI).
La început, ideea tipurilor nu a fost primită cu prea mare entuziasm, dar în 1972 s-a înfiinţat în Florida un centru oficial de cercetare în domeniu, numit Center for the Application of Psychological Type (CAPT). Această instituţie, care îşi propune să strângă informaţii şi date despre tipuri de personalitate, s-a constituit cu vremea într-un centru mondial. Din 1975 Indicatorul de Tipuri Myers-Briggs este publicat în Statele Unite de către Consulting Psychologists Press. Treptat, el a fost unanim recunoscut, iar interesul în privinţa informaţiilor pe care le conţine a crescut considerabil, mai ales în perioada anilor '60. Tipologia respectivă se poate aplica oricărui individ, indiferent de zona culturală din care provine.
În ultimii ani, profesorul american David Keirsey a adus cea mai substanţială contribuţie la studiul tipurilor. Urmând, timp de aproape patruzeci de ani o metodă proprie de investigaţie, el a conceput o teorie despre temperament care simplifică mult Indicatorul Myers-Briggs. Keirsey susţine că cele şaisprezece tipuri iniţiale - altminteri greu de reţinut - pot fi grupate în patru temperamente de bază şi dă indicaţii precise pentru identificarea acestora.

Nota distinctivă a oricărei personalităţi este dată de caracteristicile ei dominante. Dintre toate caracteristicile pe care le deţine un individ, el preferă să le folosească în mod constant pe cele mai bine conturate, numite predispoziţii. Celelalte caracteristici, mai puţin dezvoltate, sunt oarecum neglijate în comparaţie cu acestea. Predispoziţiile definesc variatele aspecte (sau funcţii) pe care le îmbracă interacţia individului cu lumea. Următoarele patru perechi de caracteristici (sau predispoziţii) vor forma tipul de personalitate pe care îl reprezintă persoana respectivă.
Caracteristicile de bază ale personalităţii:
Extravertirea (e) şi introvertirea (i)- legate de preferinţa noastră pentru lumea exterioară, respectiv interioară.
Funcţia senzorială (S) şi cea intuitivă (I)- legate de modul în care asimilăm informaţii despre lumea înconjurătoare.
Funcţia reflexivă (R) şi cea afectivă (A) - legate de procesul prin care luăm decizii.
Funcţia juducativă (J) şi cea perceptivă (P) - legate de preferinţa noastră pentru un stil de viaţă mai organizat, respectiv mai flexibil.Extravertitul Introvertitul
-- Preferă să lucreze împreună cu alţi -- Îi place, din când în când, compania
oameni şi se simte nefericit când e singur. oamenilor, dar are nevoie şi de momen-
Doreşte compania oamenilor şi în momen- te de singurătate în care să citească, să
tele de destindere. mediteze sau pur şi simplu să aibă
linişte.
-- Se simte bine într-un grup şi este în ge- -- Preferă grupurile mici şi contactele
neral vorbăreţ şi prietenos. Perioadele prea cu câte un singur om. O companie prea
lungi de singurătate pot să-l deprime. numeroasă îl oboseşte şi-l vlăguieşte.
-- Cere noutăţi despre toată lumea; este -- Aşteaptă să primească noutăţi de la
interesat de tot ce înseamnă lume exteri- ceilalţi. E mai interesat de lumea interi-
oară. oară a reflecţiei decăt de lumea exteri-
oară.
-- Este de obicei deschis şi se împrieteneş- -- Este rezervat şi are uneori dificultăţi
te uşor; cunoaşte multă lume. de comunicare. Îşi face mai greu priete-
ni, dar se simte foarte legat de ei.
-- Acumulează energie din contactele cu -- Se "realimentează" din surse interi-
oamenii, dar îşi epuizează repede rezervele. oare de energie; are tendinţa să-şi eco-
nomisească energia în s-o cheltuiască.
-- De obicei, discută deschis cu cei din jur, -- Când se află într-un grup, are nevoie
îşi exprimă sentimentele şi vorbeşte cu de timp de gândire înainte de a-şi spu-
plăcere la telefon. ne opinia. În general nu intervine în
conversaţia celorlalţi. Este posibil să
nu-i placă să vorbească la telefon.
-- Este impulsiv; întâi acţionează, apoi -- Preferă să gândească înainte de a
gândeşte. acţiona; uneori nu acţionează la mo-
mentul oportun.
-- Vorbeşte cu uşurinţă despre el însuşi şi -- Este mai greu de cunoscut, căci îşi
îşi exprimă părerile fără reţineri. Compania ascunde calităţile. Compania extrover-
introvertiţilor îi produce o senzaţie de dis- tiţilor îi trezeşte un sentiment dureros.
confort, întrucât îi displace tăcerea.


Senzorialul Intuitivul
-- Realist, cu simţ practic, rezonabil. - Are imaginaţie, e închlinat spre reflec-
ţie.
-- Se conformează instrucţiunilor; atent la -- Uneori nu se conformează instrucţi-
detalii. unilor; acţionează pe neaşteptate; nu e atent la detalii.
-- Ia lucrurile aşa cum sunt; face uz de -- Inventiv; îi plac schimbările şi varie-
metode deja verificate. tatea.
-- Dă mare importanţă trecutului, crede că --Dă mare importanţă viitorului şi crede
orice decizie trebuie să se bazeze pe expe- că deciziile trebuie luate în funcţie de
rienţa trecută. posibilităţile ulterioare
.
-- Se implică în tot ce se întâmplă acum şi --Poate părea absent. Căci nu e intersat
este "cu picioarele pe pământ"; ştie să se de ce se întâmplă acum, ci de ceea ce
bucure de clipa prezentă. s-ar putea întâmpla; are "capul în nori".
-- Crede că datele concrete sunt impor- -- Interesat mai ales de idei şi posibilită-
tante şi trebuie exploatate; în general, do- ţi; se întâmplă să neglijeze date concrete
meniul posibilului nu-l interesează. importante.
-- Are tot timpul ceva de făcut şi asta îl --Are tot timpul în minte idei şi proiecte.
relaxează.
-- Esenţial pentru el este să se simtă util. - Esenţial pentru el este să creeze.
-- Observă detaliile, dar uneori nu are -- Vede mai curând întregul decât
perspectiva întregului. detaliile şi poate să nu aibă simţ de ob-
servaţie.
-- Adesea, îi consideră pe intuitivi cam -- Adesea, îi consideră pe senzoriali
inconsecvenţi, lipsiţi de simţ practic şi cam plicticoşi şi incapabili să priceapă
nerealişti. o idee.Reflexivul Afectivul
-- Ia decizii sub influenţa raţiunii; este -- Ia decizii sub influenţa sentimentelor;
impersonal şi obiectiv când alege. ţine cont de valorile subiective şi perso-
nale când alege.
-- Priveşte lucrurile din unghi logic şi raţio- --Priveşte lucrurile din unghiul nevoilor
nal. umane; crede că acestea trebuie să pri-
ze întodeauna.
-- Bun analist, are principii ferme. - Simpatia şi armonia dintre oameni
sunt pentru el esenţiale.
-- Reacţionează emoţional la fel ca un afec- -- Îsi exteriorizează sentimentele.
tiv, dar pentru că nu se exteriorizează
mulţi îl cred insensibil.
-- E devotat firmei sau companiei în cadrul -- Este devotat şefului şi colegilor de
căreia lucrează; este capabil să facă faţă serviciu; se simte implicat în majorita-
oricărei situaţii fără să se implice emoţio- tea situaţiilor şi încercă să menţină ar-
nal. monia în relaţiile umane.
-- În majoritatea cazurilor, rămâne ferm pe -- În majoritatea cazurilor, se lasă
poziţie. convins de doleanţele oamenilor.
-- Crede de obicei că afectivii sunt cofuzi şi -- Crede de obicei că reflexivii sunt
ilogici. Calculaţi şi fără inimă.Judicativul Perceptivul
-- Preferă să ducă lucrurile la bun sfârşit. - Preferă să lase lucrurile să decurgă
firesc, o dată cu fluxul vieţii.
-- Îşi fixează termene-limită şi le respectă; -- Termenele-limită nu-i folosesc decât
se conformează programului stabilit. ca să-şi amintească ce-ar trebui făcut;
aduce frecvent schimbări programului iniţial.
-- Are un sentiment de uşurare după ce -- Amână deseori luarea unei decizii
s-a luat o decizie, căci poate trece la pentru a strânge cât mai multe infor-
treabă maţii; are un sentiment de disconfort
când s-a luat o hotărâre definitivă.
-- Lucrează mult şi face lucrurile temeinic; -- Nu se fereşte de muncă, dar preferă
se pregăteşte serios pentru orice însărci- să lucreze când are dispoziţia necesară;
nare şi lasă lucrurile în ordine când a ter- nu-i place să se pregătească din timp şi
minat; de obicei nu se poate relaxa câtă nici să lase lucrurile în ordine. E gata să
vreme are ceva de făcut. se relaxeze sau să se distreze chiar dacă
mai are treburi de făcut.
--Îşi planifică şi îşi structurează viaţa, --E mai flexibil şi refuză programele fixe
aşteptându-se ca şi cei din jur să procede- se adaptează cu uşurinţă la orice
ze astfel; schimbările îl derutează. schimbare.
-- Adesea se simte presat de timp şi vrea -- Consideră că are timp berechet; pre-
să încheie ce a început. feră sa stea şi să vadă ce se mai întâm-
plă.
-- Îi consideră pe cei perceptivi nehotă- -- Îi consideră pe judicativi mărginiţi,
râţi, verstili şi lipsiţi de ţel. Rigizi şi încăpăţânaţi.Aceste caracteristici alcătiuesc cele şaisprezece tipuri de personalitate: eSRJ, iIAP, eIAJ, iIAJ, eIAP, etc. O persoană de tip eSRJ, de pildă, este sociabilă, acordă importanţă faptelor reale, face uz de logică şi este bine organizată. Un iIAP este reţinut, creativ, dă multă atenţie problemelor oamenilor şi este flexibil.


Bibliografie:
"Personalitate şi temperament"
Patricia HedgesColt dreapta
Noteaza documentul:
In prezent fisierul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright© 2005 - 2024 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta