Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
OBIECTIVE DE REFERINTA DIN PROGRAMA SCOLARA SI EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris
Obiective de referinta Exemple de sarcini de lucru corespunzatoare activitatilor de invatare si continuturilor din programa
3.1 -sa citeasca o varietate de texte literare sau nonliterare, demonstrand intelegerea sensului acestora - identificarea diferentelor dintre textele literare si nonliterare
- identificarea semnificatiilor unor texte literare si nonliterare, in vederea comentarii sensului lor global
3.2 -sa recunoasca modalitatile specifice de organizare a textului epic si procedeele de expresivitate in textul liric - identificarea structurii textelor epice si lirice: structuri in textele epice (timp, spatiu, actiune, personaje; modalitati de caracterizare a personajelor ) si lirice (concordanta dintre forma fonetica si grafica a poeziei si ideea transmisa de aceasta)
- identificarea masurii, a tipurilor de rima si de ritm invatate (iambic si trohaic)
- identificarea si explicarea rolului unor procedee de expresivitate artistica (epitet, comparatie, repetitie, enumeratie, hiperbola, metafora, antiteza; repetitia fonetica - aliteratia)
- identificarea trasaturilor specifice ale genului epic si liric in diferite texte literare, la prima vedere, sau in textele studiate, apartinind urmatoarelor specii literare: nuvela, imnul
3.3 -sa sesizeze corectitudinea si valoarea exŹpresiva a categoriilor gramaticale si lexicale invatate, intr-un text citit - identificarea si utilizarea mijloacelor de imbogatire a vocabularului (derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale sau conversiunea)
- identificarea si utilizarea relatiilor de sinonimie, antonimie, omonimie si polisemie studiate
- explicarea sensului unor paronime si utilizarea lor corecta intr-un context dat
- sesizarea schimbarii semnificatiei unor cuvinte in functie de contextul in care apar
- identificarea si explicarea pleonasmului
- sesizarea rolului utilizarii categoriilor morfologice si sintactice intr-un text si a valorii expresive a categoriilor gramaticale si lexicale invatate
- sesizarea rolului semnelor ortografice si de punctuatie din textul dat
4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa
Obiective de referinta Exemple de sarcini de lucru corespunzatoare activitatilor de invatare si continuturilor din programa
4.1 -sa-si exprime, in scris, opinii si atitudini - redactarea nuantata, in raport cu structura si cu motivatiile personale, a unui text
- motivarea optiunilor pentru idei, fapte, intamplari, personaje, atitudini etc., selectate din textul dat sau utilizate in propriile compuneri
4.2 - utilizarea in contexte diferite a sinonimelor, a antonimelor, a omonimelor si a paronimelor - utilizarea in contexte diferite a sinonimelor, a antonimelor, a omonimelor si a paronimelor
4.3 -sa organizeze secventele textuale in functie de o cerinta specifica - dispunerea in pagina a diferitelor texte
- structurarea unui text in secvente distincte, in functie de tipul acestuia (rezumatul, caracterizarea unui personaj, comentarea unor secvente din textele studiate sau a titlului unui text; compuneri narative, descriptive, informative; cererea)
- scrierea ingrijita, lizibila si corecta a textelor
4.4 - sa utilizeze corect flexiunea nominala si verbala2 in textul scris, precum si semnele ortografice si de punctuatie - utilizarea corecta a partilor de vorbire flexibile si neflexibile in textele redactate
- construirea corecta si expresiva a unui text din punct de vedere sintactic
- utilizarea adecvata a formelor verbale prin raportare la cronologia faptelor relatate
- utilizarea conectorilor adecvati la nivelul propozitiei si al frazei
- folosirea unor grupuri verbale si nominale pentru a spori expresivitatea comunicarii
- ortografierea unor structuri verbale si nominale; reformularea unor enunturi care contin erori de natura morfologica si sintactica
- utilizarea corecta a semnelor de ortografie si de punctuatie
4.5 -sa redacteze texte diverse, folosind diferite modalitati pentru realizarea expresivitatii textului - identificarea ideilor/ unor idei principale intr-un text la prima vedere si relationarea idee principala – idee secundara; rezumarea unui text literar
- identificarea unor trasaturi ale personajelor din texte la prima vedere si a modalitatilor de caracterizare; caracterizarea unui personaj
- realizarea unor descrieri prin ordonarea detaliilor in functie de propriile perceptii/ propria imaginatie (obiecte, tablouri din natura, fenomene; persoane sau personaje considerate drept modele)
- redactarea unor compuneri narative, descriptive si dialogate, in care sa valorifice categoriile semantice si gramaticale invatate; inserarea dialogului in compuneri
- construirea unor scurte povestiri
- comentarea unei/ unor secvente din textele studiate
- comentarea semnificatiei/ semnificatiilor titlului
- redactarea unor cereri in diferite scopuri


Clasa a VIII-a
3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinta Exemple de sarcini de lucru corespunzatoare activitatilor de invatare si continuturilor din programa
3.1 -sa dovedeasca intelegerea unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinte date - diferentierea intre sensul propriu si sensul figurat al cuvintelor in functie de context
- recunoasterea sensului figurat al unor cuvinte intr-un context dat
- identificarea ideilor principale dintr-un text dat
- identificarea modurilor de expunere si a felului in care acestea se combina intr-un text dat;
- identificarea ordinii logice si cr


onologice a ideilor/ a intamplarilor dintr-un text
- identificarea unor elemente de structurare a textului narativ: timpul, spatiul naratiunii, logica actiunii, constructia personajului
- identificarea unor elemente de structurare a textului liric
- identificarea elementelor de versificatie: masura, rima, ritm, vers, strofa;
- identificarea semnificatiei unor procedee de expresivitate artistica in textele date; alegoria, inversiunea
- identificarea unor trasaturi ale genurilor liric, epic si dramatic
3.2 - sa sesizeze valoarea expresiva a categoriilor morfosintactice , a mijloacelor de imbogatire a vocabularului, a categoriilor semantice studiate, a ortografiei si punctuatiei - identificarea arhaismelor, a regionalismelor si a neologismelor si a rolului lor in textele date
- recunoasterea unor cuvinte apartinand unei familii lexicale, a cuvintelor derivate, compuse sau obtinute prin conversiune
- recunoasterea categoriilor semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice, paronime
- identificarea pleonasmului
- sesizarea rolului semnelor ortografice si de punctuatie din textul dat
- identificarea unor valori stilistice ale nivelurilor fonetic, lexical si morfosintactic intr-un text dat
- identificarea rolului partilor de propozitie si a propozitiilor intr-un text dat
- identificarea si utilizarea unor elemente de sintaxa a propozitiei si a frazei (probleme de acord; functii sintactice; tipuri de propozitii - regente si subordonatele indicate de programa; cuvinte si constructii incidente; relatii sintactice; topica si punctuatie; valori stilistice ale folosirii acestora in textul dat)
3.3 - sa identifice valori morale intr-un text, exprimandu-si impresiile si preferintele - identificarea unor elemente morale in textele studiate (nuvela; fragmente - romanul, comedia) sau la prima vedere si exprimarea motivata a propriei atitudini fata de acestea

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa
Obiective de referinta Exemple de sarcini de lucru corespunzatoare activitatilor de invatare si continuturilor din programa
4.1 -sa redacteze texte diverse, adaptandu-le la situatia de comunicare concreta - redactarea unor texte reflexive si imaginative (scrisoare; compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural; evidentierea unor trasaturi ale unui obiect - peisaj, opera de arta, persoana - intr-o descriere/ intr-un portret; scurte naratiuni; continuarea unor dialoguri etc.)
- redactarea unei texte functionale: cerere, invitatie
- redactarea unor compuneri despre texte literare studiate sau la prima vedere - rezumat; caracterizare de personaj; motivarea apartenentei unui text, studiat sau la prima vedere, la un gen literar: epic (nuvela, romanul), liric, dramatic (comedia)
- comentarea sumara a unor secvente din operele studiate (fragmentele studiate din speciile literare: romanul, comedia) sau a unor texte la prima vedere, prin exprimarea motivata a unei opinii privind structura textului, procedeele de expresivitate si semnificatiile textului si/ sau ale mesajului acestuia
- exprimarea argumentata a unui punct de vedere privind textul dat/ indicat
4.2 sa utilizeze, in redactare, cunostintele de lexic si de morfosintaxa, folosind adecvat semnele ortografice si de punctuatie, in vederea obtinerii coerentei si coeziunii unui text propriu - utilizarea corecta si adecvata a elementelor de lexic
- utilizarea corecta a elementelor de morfosintaxa in redactarea unui text
- utilizarea adecvata a semnelor ortografice
- aplicarea corecta a semnelor de punctuatie la nivelul propozitiei si al frazei
- realizarea expresivitatii cu ajutorul semnelor de punctuatie


Colt dreapta
Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta