Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
Calculul normelor de munca

Calculul normelor de munca


1. Normarea proceselor manuale

Calculul normei de productie

Norma de productie poate fi stabilita prin metoda analitica.


Nprod =(Top*q)/top, unde

Top - durata timpului operativ pe parcursul schimbului obtinut din rezultatele fotografierii timpului de munca;

top - durata unei operatii sau lucrari obtinuta din rezultatele cronometrarii;

q - cantitatea de productie in expresie naturala obtinuta intr-o operatie sau lucrare.


Daca conform procesului tehnologic sunt prevazute pierderi admisibile, deseuri recuperabile sau nerecuperabile formula de calcul este:

Nprod =(Top*q*k *k )/top, unde k =(100-a)/100; k =(100-b)/100

k - coeficientul pierderilor;

k - coeficientul deseurilor;

a - procentul pierderilor admisibile;

b - procentul deseurilor admisibile.


Alta formula posibila de calcul este:

N prod = ((Tsch-Tpi-Ts-Ton)*q*k *k )/top, unde

Tsch - durata totala a schimbului de lucru;

Tpi- timpul de pregatire si incheiere;

Ts - timpul de servire a locului de munca;

Ton - timpul pentru odihna si necesitati.


Calculul normei de timp

Pentru procese manuale si manual-mecanizate deosebim 2 cazuri:

   &nb sp;   &nb sp; Cand toate elementele componente se exprima in unitati de timp

Nt=Tpi/n + (tb+ta) + (tst+tso) + (ton+tto , unde


Nt - norma de timp;

Tpi - timpul de pregatire si incheiere;

n - numarul de operatii sau produse pentru fabricare intr-un schimb (n=Top/top

tb - timpul de baza;

ta timpul ajutator;

tst - timpul de servire tehnica;

tso - timpul de servire organizatorica;

ton - timpul pentru odihna si necesitati;

tto - timpul pentru intreruperi legate de tehnologie si organizare;


   &nb sp;   &nb sp; Cand unele elemente se exprima in % din timpul operativ (timpul pentru servirea locului de munca, intreruperi reglementate, etc.):

Nt= Tpi/n + top (1+Ks+Kir , unde

Ks - ponderea timpului de servire in timpul operativ;

Kir - ponderea timpul de intreruperi reglementate in timpul operativ.


Calculul normei de personal

Normele de personal pentru procesele manuale si manual-mecanizate se vor stabili in functie de manopera lucrarilor planificate, fondul de timp al unui lucrator conform balantei timpului de munca si nivelului mediu de indeplinire a normelor.2. Normarea proceselor mecanizate si automatizate

Calculul normelor de productie pentru procese cu actiune continua

Norma de productie va depinde de productivitatea utilajului (caracteristica intensiva) si durata de functionare a utilajului (caracteristica extensiva).

Productivitatea utilajului poate fi:

   &nb sp;   &nb sp; De pasaport (primii 3 ani)   &nb sp;   &nb sp; Tehnico-economica si organizatorica (dupa nivelul organizatoric existent).

Functionarea utilajului ca durata va depinde de programul de munca si intreruperile reglementate.

Npr= P * (Tsch-Tir) * C * k *k

k =(100-a)/100; k =(100-b)/100

P - productivitatea utilajului;

Tsch - durata schimbului;

Tir - timpul intreruperilor reglementate;

C - coeficientul de utilizare a capacitatilor de productie;

k - coeficientul pierderilor;

k - coeficientul deseurilor;

a - procentul pierderilor admisibile;

b - procentul deseurilor admisibile


Calculul normelor de productie pentru procese cu actiune periodica

Cantitatea de productie normata pe schimb va depinde de tipul utilajului, capacitatea acestuia si durata ciclului. Ciclul de productie poate fi:

   &nb sp;   &nb sp; Cinematic - include durata de functionare utila a utilajului in cadrul unui ciclu de productie

   &nb sp;   &nb sp; Tehnologic - ciclul cinematic + intreruperile motivate de tehnologie

   &nb sp;   &nb sp; Total - ciclul tehnologic + intreruperi motivate de organizare.

Npr = ((Tsch-Tir)*q*C*k *k )/t ciclu tot, unde

q - cantitatea de productie;

t ciclu tot - durata ciclului total.Calculul normei de timp

In cazul proceselor mecanizate sau automatizate timpul de munca a executantului in raport cu timpul de functionare a utilajului servit reprezinta

   &nb sp;   &nb sp; Timpul de interventie activa;

   &nb sp;   &nb sp; Timpul de interventie pasiva;

   &nb sp;   &nb sp; Timpul de interventie nesuprapus. Prin timpul de interventie nesuprapus intelegem cheltuieli de timp ale executantului necesare in conditii de nefunctionare a utilajului (intreruperi reglementate, intreruperi de servire tehnica si organizatorica).

Norma de timp se stabileste prin relatia:

   &nb sp;   &nb sp; Daca toate categoriile de timp se exprima in unitati de timp

Nt =Tpi/n + tfu + tir + ts; unde

Nt - norma de timp;

Tpi - timpul de pregatire si incheiere;

n - numarul de operatii sau produse pentru fabricare intr-un schimb (n=Top/top);

tfu - timpul de functionare utila a utilajului care revine la o unitate de productie/operatie;

tir - timpul intreruperilor reglementate pentru executant nesuprapuse cu timpul de functionare a utilajului;

ts - timpul servirii locului de munca nesuprapus cu timpul de functionare utila a utilajului.


   &nb sp;   &nb sp; Cand unele elemente se exprima in % din timpul de functionare utila (timpul pentru servirea locului de munca, intreruperi reglementate, etc.):

Nt = Tpi/n + tfu*(1+Kir Ks , unde

Ks - ponderea timpului de servire in timpul de functionare utila;

Kir - ponderea timpului intreruperilor reglementate in timpul de functionare utila.


Norma de personal

Pentru procesele mecanizate norma de personal se va stabili tinand cont de normativele de servire de catre un muncitor a unitatilor de utilaje si numarului total de obiecte servite.

Norma de servire

Norma de servire poate fi calculata folosind normativele de servire sau prin observari directe, analizand utilizarea timpului de munca. Daca coeficientul de utilizare productiva a timpului de munca are valori mai mici de 0,6 se poate studia posibilitatea servirii mai multor utilaje.


3. Normarea proceselor cu ritm reglementat

Sunt considerate procese cu ritm reglementat procesele organizate in flux (manual-mecanizate si mecanizate) pentru care fluxul materiilor prime si a produselor se misca cu ajutorul benzii ce are viteza reglementata. In cazul organizarii productiei in flux timpul de executie a lucrarilor depinde de ritmul benzii, care este reglementat.Principalele caracteristici ale normarii muncii sunt:

   &nb sp;   &nb sp; Sincronizarea operatiilor - depinde de stabilirea corecta a normelor de timp pentru diferite operatii de pe banda de lucru.

   &nb sp;   &nb sp; Normarea muncii consta in stabilirea consumului de timp pentru executarea produsului la toate fazele procesului tehnologic si in repartizarea lor pe locuri de munca in asa fel incat gradul de ocupare a fiecarui muncitor sa fie pe cit posibil acelasi.

   &nb sp;   &nb sp; Normele de munca sunt stabilite pe baza de normative, insa trebuie sa tina seama de experienta dobandita, folosind masurari directe a timpului de munca

   &nb sp;   &nb sp; La stabilirea normelor se va studia posibilitatea pe care o are muncitorul de a folosi timpul in care se realizeaza procesul de prelucrare pentru servirea locului de munca si utilajelor.

Obtinerea unei sincronizari simple sau complexe este principala cerinta in normarea fluxurilor cu ritm reglementat.

Sincronizarea simpla presupune obtinerea egalitatii tactului pe fiecare loc de munca cu cel al fluxului si este posibila cand aceste durate sunt divizibile prin tactul fluxului (tactul este fondul de timp productiv pe parcursul schimbului/cantitatea de productie conform normei).

Sincronizarea completa prevede o analiza mai profunda a procesului de productie, identificarea posibilitatii de repartizare a functiilor si atributiilor de pe diferite locuri de munca in asa fel ca sa se respecte cerinta egalitatii tacturilor pe locuri de munca cu tactul fluxului. La locurile de munca cu durate mai mari se va analiza structura operatiei, elementele componente si daca este posibil o parte din acestea se vor redistribui locurilor de munca alaturate.

Dupa obtinerea unui flux sincronizat putem stabili norma de productie (procese manual-mecanizate), care va fi:

Npr = ((Tsch-Tir)*q*k *k )/tmax, unde

tmax - tactul maxim al fluxului.

In cazul proceselor mecanizate cu actiune continua norma de productie se va stabili prin productivitatea utilajului de baza in flux, tinandu-se cont de diferentele de productivitate a utilajelor incadrate in flux.

Npr =Pd* (Tsch-Tir) * C * k * k *d, unde

d - coeficientul ce tine cont de diferentele de productivitate;

Pd - productivitatea utilajului de baza.


4. Normarea activitatilor auxiliare si de servire

Normarea proceselor de manipulare

Particularitatile normarii:

   &nb sp;   &nb sp; Caracterul nerepetitiv al activitatii reduce posibilitatea aplicarii normelor de munca pentru fiecare loc de munca

   &nb sp;   &nb sp; Extinderea normelor de munca in activitatea din sfera de deservire trebuie sa fie precedata de o analiza a activitatii, structurii si logisticii intreprinderii

   &nb sp;   &nb sp; Mecanizarea proceselor manuale din sfera de servire va fi insotita de argumentarea prin calculul analitic

   &nb sp;   &nb sp; In elaborarea normelor de munca se va folosi metoda analitica si cea normativa.

Procese manual-mecanizate

In cazul proceselor de manipulare se stabileste norma de timp (daca conform logisticii intreprinderii traseele de parcurgere sunt constante) sau norma de productie.

Norma de personal se va stabili in felul urmator:

   &nb sp;   &nb sp; Cunoscand greutatea care trebuie sa fie transportata si cantitatea ce poate fi transportata de un muncitor (echipa)

   &nb sp;   &nb sp; Prin manopera totala a lucrarilor de manipulare intr-un interval de timp raportat la fondul timpului de munca disponibil din acest interval.

Procese mecanizate

Activitatile mecanizate cu actiune continua sau periodica se reglementeaza prin stabilirea normei de productie in cazul cand acestea sunt servite de catre muncitori.


Normarea proceselor de intretinere a utilajelor

Norma de personal se calculeaza ca raportul dintre volumul total al lucrarilor de reparatie la fondul de timp al unui muncitor din aceeasi perioada de timp.

Norma de servire poate fi calculata ca valoarea inversa a normei de personal sau este stabilita prin metoda normativa.


Normarea muncii in cazul servirii mai multor utilaje

Un muncitor poate servi doua sau mai multe utilaje daca ponderea activitatilor productive este sub 50%.

Activitatea muncitorului ce serveste un utilaj consta din: activitati manuale, interventie, control vizual - toate acestea constituie timpul ocupat al muncitorului in cadrul unui ciclu si activitatea de supraveghere pasiva, care conventional poate fi numita timp liber in cadrul unui ciclu.

Norma de servire se calculeaza prin urmatoarea relatie:

Ns = t ciclu tot/toc sau Ns =tlib toc , unde

t ciclu tot - durata ciclului total;

toc - durata timpului ocupat;

tlib - durata timpului liber.

Aceasta formula este valabila pentru amplasarea apropiata a utilajelor. In cazul amplasarii mai indepartate se va cheltui timp, numit timp de treceri, care se va include in formula de calcul.

Numarul de utilaje servite cu actiune continua poate fi stabilit in baza analizei observarilor directe.

Norma de productie pentru un muncitor ce serveste 2 sau mai multe utilaje cu actiune periodica se va stabili prin relatia:

Npr =( (Tsch-Tir) * C * q * k *k *Ns)/tciclu total, unde

Ns - norma de servire.


5. Influenta tipului productiei asupra normarii muncii

Normarea muncii pentru productie de serie mica si unicate

Metoda de normare cea mai potrivita este cea prin comparatie pe baza de norme-tip stabilite pentru lucrarile sau operatiile cu frecventa si pondere mai mare. Pentru lucrari cu pondere mica se aplica metoda observarilor directe.

Normarea muncii pentru productie de serie mijlocie

Normarea trebuie sa aiba la baza normative de timp pe grupe de manuiri sau chiar pe manuiri.

Normarea muncii pentru productia de serie mare si de masa

Elaborarea normelor se face prin calcul analitic pe manuiri si unde este necesar pe miscari. Se caracterizeaza prin precizie in elaborarea normelor, deoarece fiecare operatie se repeta de multe ori.