Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
Managementul proiectelor - Reintegrarea in campul muncii a fostilor toxicomani

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE COMUNICARE SI RELATII PUBLICE


Reintegrarea in campul muncii a fostilor toxicomani


CURS: Managementul proiectelor
1.INFORMATII DESPRE CONSORTIUL PROIECTULUI2. REZUMATUL PROIECTULUI

2.1.Titlul proiectului: Reintegrarea in campul muncii a fostilor toxicomani

2.2.Acronimul proiectului: INDEP

2.3.Cuvinte cheie: reintegrare, toxicomani, formare, calificare, locuri de munca

2.4.Durata proiectului: 24 luni

2.5.Programul / domeniul in care se inscrie proiectul: Fonduri structurale POS DRU, Axa prioritara 6 - Promovarea incluziunii sociale                      

2.6.Scop proiect: facilitarea accesului, precum si reintegrarea pe piata muncii a fostilor toxicomani in vederea asigurarii incluziunii sociale a acestora.

2.7.Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel national si international: In Europa, un program asemanator se desfasoara in Marea Britanie. In Romania insa, la ora actuala, nu exista niciun astfel de program.

2.8.Obiective generale evaluabile ale proiectului (1- max.3); obiective specifice evaluabile ale proiectului (1- max.6): 1.Identificarea nevoilor socio-economice in vederea integrarii pe piata muncii a fostilor toxicomani. 1.1. Identificarea nevoilor de formare a fostilor toxicomani in prima luna de la demararea proiectului; 1.2 Identificarea a 500 de locuri de munca disponibile in primele 3 luni de la demararea proiectului.

2. Facilitarea accesului la formarea personala a fostilor toxicomani. 2.1 Dezvoltarea a 5 oferte de formare si reconversie profesionala intr-o perioada de 2 luni; 2.2 Accesul celor 500 de fosti toxicomani in cadrul cursurilor alese, ce se vor desfasura pe parcursul a 6 luni.

3. Ocuparea locurilor de munca si asigurarea integrarii pe piata muncii.3.1 Distribuirea locurilor de munca identificate intr-o perioada de 6 luni de la finalizarea cursurilor de formare; 3.2.Gestionarea relatiilor cu organizatiile angajatoare.

2.9.Activitati principale desfasurate in cadrul proiectului (rezolva obiectivele):

1. Contactarea fostilor toxicomani.

Identificarea si selectarea unei baze de date.

3. Cercetarea si analiza nevoilor de formare a fostilor toxicomani.

4. Informare si publicitate asupra proiectului.

5. Organizarea cursurilor de formare si conversie profesionala.

6. Amenajarea spatiului.

7. Realizarea cursurilor si a materialelor informativ-educative.

8. Repartizarea fostilor toxicomani in functie de cursul ales.

9. Identificarea potentialelor ocupatii si dezvoltarea unor masuri de acompaniere pentru persoanele din grupul tinta.

10. Evaluarea si promovarea rezultatelor proiectului.

2.10.Rezultatele evaluabile asteptate ca urmare a realizarii proiectului:

1. Din cele 500 de angajari, 80-90% sa-si pastreze locurile de munca obtinute.

2. Participarea la conferinte si discutii libere la care fostii toxicomani sa-si impartaseasca din experientele trecute pentru a da un exemplu persoanelor aflate in situatii similare.

3. In urma acestei activitati si alti fosti toxicomani din alte sectoare sa fie determinati sa apeleze la asociatia noastra pentru un loc de munca.

2.11.Utilizatori si/sau beneficiari ai rezultatelor proiectului: toxicomanii; organizatiile angajatoare.

2.12.Impactul si eficienta economica ale proiectului: Ocuparea locurilor de munca si scaderea ratei de somaj.

2.13.Impactul social evaluabil estimat al proiectului: puternic, datorat aducerii in atentia publicului a fostilor toxicomani care acum au posibilitatea sa urmeze un curs de formare profesionala si sa se angajeze.

2.15 Costuri: 621.151 Ron3. PRE-PROPUNEREA PROIECTULUI

a.      Obiectivele proiectului.

In Romania, spre deosebire de Occident, eradicarea consumului de droguri are la baza pedeapsa si nu tratamentul. Mai mult, accentul se pune pe campanii de prevenire costisitoare in loc de programe de tratament si reintegrare a toxicomanilor in societate. Avand in vedere faptul ca aproximativ 75% (28.000) dintre consumatorii de droguri din Romania sunt din Bucuresti, ne vom concentra activitatile pe reintegrarea fostilor toxicomani din capitala in campul muncii. Vom avea drept obiective principale identificarea nevoilor socio-economice in vederea integrarii pe piata muncii a fostilor toxicomani, facilitarea accesului la formarea personala precum si ocuparea locurilor de munca si asigurarea integrarii acestora pe piata muncii. Aceste obiective vor fi atinse prin urmarirea unor directii specifice de dezvoltare precum identificarea a 500 de locuri de munca vacante in anumite domenii, pregatirea fostilor toxicomani in vederea ocuparii acestora si mentinerea relatiilor cu organizatiile angajatoare, pentru a asigura reintegrarea completa a acestora in campul muncii.

b.      Rezultate estimate

Rezultatele la care ne-am propus sa ajungem: 500 de fosti toxicomani angajati pana la terminarea derularii proiectului, mentinerea in campul muncii a cel putin 80-90% dintre fostii toxicomani in primul an de la terminarea proiectului. De asemenea, ne propunem participarea la conferinte si discutii libere la care fostii toxicomani sa-si impartaseasca din experientele trecute pentru a da un exemplu persoanelor aflate in situatii similare. Mai mult, in urma programului derulat urmarim determinarea fostilor toxicomani din alte sectoare de a apela la asociatia noastra pentru ocuparea unui loc de munca. Impactul asupra societatii este reducerea ratei de somaj, scaderea infractionalitatii determinata de lipsa banilor pentru procurarea dozelor zilnice, educarea publicului cu privire la o problema sociala care poate fi diminuata prin tratament si reintegrare in campul muncii.

c.      Descrierea activitatilor proiectului

In vederea atingerii obiectivelor generale vom efectua urmatoarele activitati: analiza nevoilor de formare a fostilor toxicomani prin identificarea si selectarea unei baze de date, cercetarea pe baza unui ghid de interviu precum si conturarea liniilor de identificare sau dezvoltare a programelor de formare si reconversie profesionala. Urmatorul pas este reprezentat de dezvoltarea ofertelor de reconversie profesionala prin contactarea EURODEAL in vederea ofertei de formare, precum si asigurarea structurii logistice si organizarea efectiva a cursurilor in decursul a sase luni de la stabilirea domeniilor de formare si dezvoltarea profesionala. Concomitent se va derula activitatea de identificare a potentialelor ocupatii si posturi vacante - care vor influenta selectarea cursurilor de formare profesionala - prin incheierea unor contracte cu viitorii angajatori si stabilirea unui plan comun de actiune. Urmeaza angajarea efectiva a fostilor toxicomani precum si mentinerea unei legaturi prin intalniri periodice si consiliere psihologica gratuita acordata acestora. Alte activitati necesare desfasurarii proiectului sunt informarea si publicitatea prin realizarea de materiale publicitare, distributia si difuzarea acestora in mass-media precum si evaluarea rezultatelor obtinute. In final se vor desfasura activitati specifice de evaluare si promovare a rezultatelor proiectului prin inventarierea rezultatelor proiectului, identificarea unor noi directii de dezvoltare precum si mediatizarea rezultatelor acestui program.
4. ELABORARE PROPUNERE PROIECT


4.1. Plan de realizare al proiectului


Pachet de lucru / Activitate

Denumire

Pachet de lucru / Activitate

Responsabilitati / Participanti

Necesar

resurse umane

(om x luna)

Durata

(de la -pana la)

Rezultate

Documente de prezentare rezultate

Nivel diseminare

Necesar resurse financiare

(RON)

Categorii de cheltuieli conform Anexa 1

Total

Din care

Finantare din buget program

Finantare din alte surse

(cofinantare)

Din bugetul programului

Din alte surse (cofinantare)

Pachet de lucru

Analiza nevoilor de formare a fostilor toxicomani

Partener 1 - ANA reprezentat de Roxana Sfetcu

18 persoane /2120h/lunaLuna 1 - luna 2Raporta-re scrisa

(restrictiv)


15.III.1

15.III.2

15.III.3

15.I.2.2


15.I.1.1
15.III.1

15.III.2

15.III.3

15.I.2.2


15.I.1.1

Activitate 1.1

Identificarea si selectarea unei baze de date
6 persoane/720h/luna
Luna 1

Raportare scrisa(restrictiv)


15.III.2


15.I.1.1

15.III.3

15.III.2


15.I.1.1

15.III.3

Activitate 1.2

Cercetarea nevoilor de formare ale fostilor toxicomani12 persoane/1400h/luna

luna 2

Raportare scrisa

(restrictiv)
15.I.2.215.III.1


15.I.2.215.III.1

Pachet de lucru 2

Informare si publicitatea asupra proiectului

Partener 2 - Friends Advertising reprezentat de Monica Sturza

16 persoane/1032h/luna


Luna 3-24

Raportare scrisa

(restrictiv)


15.I.2.2
15.I.2.2

Activitate 2.1

Creatia si difuzarea materialelor de promovare referitoare la proiect


12 persoane/516h/luna

Luna 3, luna 13, luna 24

Raportare scrisa

(restrictiv


15.I.2.2

15.I.2.2

Activitate 2.2

Organizarea conferintelor de presa de la demararea si de la finalul proiectului4 persoane/516h/luna

luna 3 - luna 24

Raportare scrisa

(restrictiv)

Pachet de lucru 3

Dezvoltarea ofertelor de formare si reconversie profesionala

Partener 3 - Eurodeal reprezentat de Simona Timosiu

10 persoane/728h/luna

Luna 4 -luna 13


Produs fizic si raportari scrise

(restrictiv)
15.I.1.115.I.1.1


Activitate 3.1

Contactarea centrelor de formare profesionala Eurodeal in vederea ofertei de formare profesionala
2 persoane/120h/luna

Luna 4

Raportare scrisa

(restrictiv)


Activitate 3.2

Asigurarea structurii logistice

3 persoane/78h/luna

Luna 5

Produs fizic

(restrictiv)
15.I.1.1
15.I.1.1


Activitate 3.3

Organizarea efectiva a cursurilor
5 persoane/530h/luna

Luna 6 - 13

Raportare scrisa

(restrictiv)

Pachet de lucru 4

Identificarea potentialelor ocupatii si dezvoltarea unor masuri de acompaniere pentru persoanele din grupul tinta

Partener 4 - ANOFM - Stefanescu Andreea

20 persoane/2440h/luna


luna 13-luna 22

Lucrari scrise

(restrictiv)15.I.1.1


15.I.2.2

15.I.1.1


15.I.2.2

Activitate 4.1

Contactarea partenerilor care pun la dispozitie locuri de munca pentru fostii toxicomani


12 persoane/1840h/luna

Luna 13- luna 18

Lucrari scrise

(restrictiv)15.I.1.1


15.I.1.1

Activitate 4.2

Identificarea si dezvoltarea unor masuri de acompaniere din sfera serviciilor sociale in vederea integrarii si mentinerii unor locuri de munca pt. fostii toxicomani


8 persoane 600h/luna

Luna 19- luna 22

Lucrari scrise

(restrictiv)
15.I.2.2

15.I.2.2

Pachet de lucru 5

Evaluarea si promovarea rezultatelor proiectului

Partener 3 - D&D Research

Alina Teisanu

10 oameni/900h/luna

Luna 23-luna 24

Lucrari scrise

(Public)


15.I.1.1


15.I.2.2

15.I.1.1


15.I.2.2


Activitate 5.1

Evaluarea rezultatelor proiectului (Stabilirea impactului social)8 persoane/848h/luna

Luna 23

Lucrare scrisa

(Public)
15.I.1.115.I.1.1


Activitate 5.2

Promovarea rezultatelor proiectului2 persoane/ 52 ore/ luna


Luna 24

Lucrare scrisa

(Public)
15.I.2.215.I.2.2

Pachet de lucru 6

Management

proiect

Manager proiect - Roxana Tintea

74 persoane/ 7220h/luna


Luna 1 - Luna 24


Lucrare scrisa

(restrictiv)


(Confidential)

(Confidential)

Activitate 6.1.

Management

Pachet lucru 1

Partener 1 - ANA reprezentat de Roxana Sfetcu18 persoane/2120h/luna

Luna 1 - luna 2


Raportare scrisa

(restrictiv)


Activitate 6.2.

Management

Pachet lucru 2

Partener 2 - Friends Advertising reprezentat de Monica Sturza16 persoane/1032h/luna

Luna 3-24

Raportare scrisa

(restrictiv)


Activitate 6.3.

Management

Pachet lucru 3

Partener 3 - Eurodeal reprezentat de Simona Timosiu10 persoane/728h/luna

Luna 4 -luna 13


Produs fizic si raportari scrise

(restrictiv)


Activitate 6.4.

Management

Pachet lucru 4

Partener 4 - ANOFM reprezentat de Andreea Stefanescu20 oameni/2440h/luna


Luna 13-luna 22

Lucrari scrise

(restrictiv)


Activitate 6.5.

Management

Pachet lucru 5

Partener 5 - D&D Research reprezentat de Alina Teisanu10 oameni/900h/luna


Lucrari scrise

(Public)


Pachet de lucru Nr. 1


Denumire : Analiza nevoilor de formare a fostilor toxicomani.

2. Conducatorul pachetului de lucru : Asociatia Nationala Antidrog, reprezentant Sfetcu Roxana.

3. Obiective. Caracterizare.

3.1.Identificarea celor 500 de fosti toxicomani care doresc reintegrarea in campul muncii.

Identificarea nevoii sociale de reintegrare a fostilor toxicomani prin realizarea de interviuri, chestionare.

4. Descrierea Activitatilor

Identificarea si selectarea unei baze de date a fostilor toxicomani.

Cercetarea nevoii de integrare a fostilor toxicomani in campul de munca.


Activitate 1.1. : Identificarea si selectarea unei baze de date a fostilor toxicomani.

Caracterizare.

Se va realiza o selectie a fostilor toxicomani din baza de date de care dispune Asociatia Nationala Antidrog. Se va urmari identificarea indivizilor care isi doresc sa se reintegreze in campul muncii prin acest program. Altfel, se vor selecta pentru inceputul programului un numar de 500 de fosti toxicomani si vor fi contactati pentru participarea la un interviu si inscrierea in acest program.


Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor in functie de competente.

Selectarea a 500 de fosti toxicomani.

Mijloace : Contract, Contactare telefonica, Baza de date.

Subactivitati desfasurate in cadrul activitatii nr. 1.1.

1. Identificarea cererii de formare sociala - contactarea a 500 de fosti toxicomani care doresc sa se angajeze.

2. Construirea unei baze de din baza de date a Agentiei Nationale Antidrog cu cei 500 fosti toxicomani.


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 1.1.1 : Identificarea cererii de formare sociala - contactarea a 500 de fosti toxicomani care doresc sa se angajeze.

Intrari: -

Din baza de date realizata cu fostii toxicomani ce si-au exprimat dorinta de angajare se vor contacta potentialii candidati si se vor face programarile pentru participarea acestora la interviuri.

a. Perioada de derulare : Luna 1

b. Durata: 10 zile

c. Efortul total: 4 persoane / 640h / luna

d. Parteneri inclusi in activitate :

e. Activitati caracteristice partenerilor :

f. Efortul caracteristic de om/luna: 4 operatori baza de date/80 h fiecare/luna

g. Raportarile 1.1. 2.

- Tipul : Lucrare scrisa.

- Nivelul de raspandire: Restrictiv.

- Titlul : Baza de date cu candidatii pentru interviu.

- Continutul : Numele si numerele de telefon ale fostilor toxicomani ce urmeaza a fi contactati pentru obtinerea acceptului din partea acestora pentru programul de reintegrare si programarea pentru interviu.

- Responsabil : Sfetcu Roxana.

Iesirile catre subactivitatea 1.1.2.

Intrare din subactivitatea 5.2.5.


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 1.1.2. : Construirea unei baze de date cu cei 500 fosti toxicomani.

Intrari:

a. Perioada de derulare : Luna 1

b. Durata: 10 zile

c. Efortul total: 4 persoane / 640h / luna

d. Parteneri inclusi in activitate : -

e. Activitati caracteristice partenerilor : -

f. Efortul caracteristic pe om/luna : 4 operatori baza de date/80 h/ luna

g. Raportarile : 1.1.3.

- Tipul : Lucrare scrisa.

- Nivelul de raspandire : Restrictiv.

- Titlul : Baza de date cu candidatii pentru interviu.

- Continutul : Numele, adresele si numerele de telefon ale fostilor toxicomani ce s-au inscris in program si data in care va avea loc interviul cu fiecare individ in parte.


Nume si prenume

Adresa

Telefon

Data si ora interviu


- Responsabil : Sfetcu Roxana


Iesirile catre subactivitatea :


Activitate 1.2. : Cercetarea nevoii de integrare a fostilor toxicomani in campul de munca.

Caracterizare.

Se vor stabili metodele prin care se va face cercetarea pentru observarea nevoii de reintegrare a fostilor toxicomani, se va urmari masura in care specialistii in domeniul protectiei sociale a fostilor toxicomani considera acest program ca fiind necesar si functional in randul acestora. Se va stabilii grila de interviu pentru viitori candidati si se vor organiza interviurile in urma carora se va identifica preferinta indivizilor de angajare in anumite domenii pentru a se elabora propunerea cursurilor de formare sau reconversie profesionala la care acestia vor participa.

Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor functie de competente.

 1. Realizarea unei cercetari pentru identificarea nevoii de reintegrare sociala a fostilor toxicomani in campul muncii.
 2. Intervievarea a 500 de fosti toxicomani.
 3. Propunerea a 5 cursuri de formare profesionala pentru fostii toxicomani care necesita urmarea acestor cursuri.

Mijloace : Interviu, Chestionar.

Subactivitati desfasurate in cadrul activitatii 1.2.

1.2.1 Stabilirea metodologie de cercetare (volumul, tipul esantionului, validare, pre-testare s testarea instrumentelor).

Identificarea viziunii specialistilor care activeaza in domeniul protectiei sociale a persoanelor din grupul tinta cu privire la nevoile de formare ale fostilor toxicomani prin organizarea unor experimente care vor cuprinde un chestionar si un interviu.

Elaborarea ghidului de interviu.

Organizarea interviurilor .

Interpretarea datelor obtinute - identificarea domeniilor in care si-ar dori sa lucreze.

Dezvoltarea unui document semnificativ privind corelarea informatiilor obtinute in urma experimentului.

Conturarea linilor de identificare sau dezvoltare a programelor de formare sau reconversie proesionala.Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 1.2.1 : Stabilirea metodologiei de cercetare.

Intrari

a. Perioada de derulare : Luna 1

b. Durata: 5 zile

c. Efortul total: 2 persoana / 320h / luna

d. Parteneri inclusi in activitate : D&D Research.

e. Activitati caracteristice partenerilor : Vor stabili impreuna cu responsabilul activitatii modalitatea de cercetare, volumul, tipul esantionului si se va realiza validarea, pre-testarea si testarea intrumentelor folosite.

f. Efortul caracteristic de om pe luna : 2 field coordinator/ 40 h fiecare/ luna

g. Raportarile 1.2.1.

- Tipul : Lucrare scrisa.

- Nivelul de raspindire: Restrictiv.

- Titlul : Metode de cercetare.

- Continutul : Modalitatea in care se va realiza cercetarea.

- Responsabil : Sfetcu Roxana.

Iesiri catre subactivitatea 1.2.2.


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 1.2.2. : Identificarea viziunii a 10 specialisti care activeaza in domeniul protectei sociale a persoanelor din grupul tinta cu privire la nevoile de formare ale fostilor toxicomani prin organizarea unor experimente.

Intrari

a. Perioada de derulare : Luna 2

b. Durata: 5 zile

c. Efortul total: 3 persoane / 480h / luna

d. Parteneri inclusi in activitate : D&D Research.

e. Activitati caracteristice partenerilor : Realizarea experimentelor ce cuprind un chestionar si un interviu.

f. Efortul caracteristic pentru fiecare partener inclus in activitate: 1 operator calculator pentru a face baza de date cu specialistii ce urmeaza a fi intervievati, 2 operatori interviu/ 40 h fiecare/ luna

g. Raportarile 1.2.2.

- Tipul : Lucrare scrisa.

- Nivelul de raspandire: Restrictiv.

- Titlul : Chestionare cercetare. Interviu cercetare.

- Continutul : Baza de date cu numele si numarul de telefon al specialistilor intervievati. Chestionarele completate si interviurile.

Nume si prenume

Telefon

Adresa

Data si ora interviu

Postul ocupat

Experienta
- Responsabil : Sfetcu Roxana.

Iesiri catre subactivitatea 1.2.3.


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 1.2.3. : Elaborarea ghidului de interviu.

Intrari

a. Perioada de derulare : Luna 2

b. Durata: 5 zile

c. Efortul total: 2 persoane / 320h / luna

d. Parteneri inclusi in activitate : D&D Research

e. Activitati caracteristice partenerilor :.realizarea grilei de interviu.

f. Efortul caracteristic pentru fiecare partener inclus in activitate : 2 project co-ordinator/ 40 h fiecare/luna.

g. Raportarile 1.2.3.

- Tipul : Lucrare scrisa.

- Nivelul de raspandire: Restrictiv.

- Titlul : Ghid de interviu.

- Continutul : Elaborarea unei grile de intrebari pentru intervievarea fostilor toxicomani, pe baza acestora urmand sa se faca distribuirea fie la cursurile de formare profesionala fie la locurile de munca vacante.

- Responsabil : Roxana Sfetcu.

Iesiri catre subactivitatea


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 1.2.4. : Organizarea interviurilor.

Intrari

a. Perioada de derulare : Luna 2.

b. Durata: 10 zile.

c. Efortul total: 5 persoane / 800h / luna.

d. Parteneri inclusi in activitate : -

e. Activitati caracteristice partenerilor : -

f. Efortul caracteristic de om/luna : 4 recrutori/coodonatori proiect, 1 organizator interviu./80 h fiecare/ luna

g. Raportarile 1.2.4.

- Tipul : Lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: Restrictiv.

- Titlul : Interviuri fosti toxicomani.

- Continutul : Locatia unde va avea loc interviul, logistica necesara pentru ca acesta sa se desfasoare in conditii optime si realizarea interviurilor.

- Responsabil : Sfetcu Roxana.

Iesiri catre subactivitatea


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 1.2.5. : Interpretarea datelor obtinute.

Intrari

a. Perioada de derulare : Luna 2

b. Durata: 10 zile

c. Efortul total: 4 persoane / 640h / luna

d. Parteneri inclusi in activitate : -

e. Activitati caracteristice partenerilor : D&D Research.

f. Efortul caracteristic de om/luna : 4 recrutori/coodonatori proiect/80 h fiecare/ luna

g. Raportarile 1.2.5. :

- Tipul : Lucrare scrisa.

- Nivelul de raspandire : Restrictiv.

- Titlul : Domenii de activitate pentru repartizarea fostilor toxicomani.

- Continutul : Stabilirea preferintelor de munca a fiecarui individ intervievat in functie de experienta, educatie, formare, etc.

Nume si prenume

Adresa

Telefon

Ultima scoala absolvita

Domeniu in care doreste sa lucreze

Experienta
- Responsabil : Sfetcu Roxana.

Iesiri catre subactivitatea


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 1.2.6. : Dezvoltarea unui document semnificativ privind corelarea informatiilor obtinute in urma experimentului.

Intrari

a. Perioada de derulare : Luna 2

b. Durata : 5 zile.

c. Efortul total : 2 persoane / 320h / luna

d. Parteneri inclusi in activitate : -

e. Activitati caracteristice partenerilor : -

f. Efortul caracteristic de om /luna: 2 operatori baza de date/ 40 h fiecare/ luna

g. Raportarile 1.2.6.

- Tipul : Lucrare scrisa.

- Nivelul de raspandire: Restrictiv.

- Titlul : Rezultate experiment.

- Continutul : Va contine informatiile despre nevoia de formare si integrare a fostilor toxicomani in campul muncii, baza de date cu primii candidati ai programului si repartizarea acestora pe domenii de activitate. De asemenea, va contine chestionarul si grila de interviu pentru specialistii in domeniu, dar si grila de interviu aplicata candidatilor.

- Responsabil : Sfetcu Roxana.

Iesiri catre subactivitatea


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 1.2.7. : Conturarea linilor de identificare sau dezvoltare a programelor de formare sau reconversie profesionala.

Intrari

a. Perioada de derulare : Luna 2

b. Durata: 10 zile.

c. Efortul total: 2 persoane / 320 h / luna

d. Parteneri inclusi in activitate : D&D Research

e. Activitati caracteristice partenerilor : Conturarea linilor de identificare a programelor de formare si repartizarea candidatilor in cadrul respectivelor programe.

f. Efortul caracteristic de om/luna: 2 coordonatori proiect/ 80 h fiecare/ luna

g. Raportarile 1.2.7. :

- Tipul : Lucrare scrisa.

- Nivelul de raspandire: Restrictiv.

- Titlul : Programe de formare sau reconversie profesionala.

- Continutul : Repartizarea candidatilor in vederea formarii sau reconversiei profesionale. Stabilirea unei liste cu propuneri de cursuri in corelatie cu rezultatele obtinute in urma interviurilor cu candidatii.

- Responsabil : Sfetcu Roxana.

Iesiri catre subactivitatea

Pachetul de lucru 2


Denumire: Informare si publicitate asupra proiectului

Conducatorul pachetului de lucru: Partener 2, Agentia de relatii publice si publicitate Friends Advertising, reprezentata de Monica Sturza

Obiectivele pachetului

constientizarea necesitatii reintegrarii in campul muncii a categoriilor defavorizate, in special a fostilor toxicomani

informarea publicului cu privire la proiectul desfasurat, modalitatile de actiune si rezultatele finale.

Inocularea unei deprinderi actionale in randul comunitatii in vederea inscrierii in programe de reconversie profesionala si reintegrare in campul muncii a categoriilor defavorizate, in special a fostilor toxicomani

Descrierea activitatilor

Creatia si difuzarea materialelor de promovare referitoare la proiect

Organizarea conferintelor de la demararea si de la finalul proiectului


Activitatea 2.1.: Creatia si difuzarea materialelor de promovare referitoare la proiect

Obiective si metode tehnice pentru rezolvarea lor

Constientizarea comunitatii cu privire la necesitatea reintegrarii sociale a categoriilor defavorizate, prin elaborarea unui concept de campanile cu impact

Informarea cat mai multor persoane cu privire la desfasurarea acestui proiect printr-o distributie si acoperire publicitara cat mai mare

Implicarea comunitatii prin obtinerea unui feed-back in legatura cu campania de promovare

Mijloace: specialisti in publicitate, mijloace de productie, mijloace de difuzare a materialelor


Subactivitati desfasurate in cadrul activitatii 2.1

2.1.1. Desemnarea echipei de creatie si elaborarea conceptului de campanie

2.1.2. Realizarea efectiva a materialelor publicitare de tip print, outdoor si media neconventionala

2.1.3. Reproducerea si tiparirea materialelor publicitare in scopul distriburii si difuzarii

2.1.4. Realizarea unei pagini web, a unui blog si a unui forum de discutii

2.1.5. Contactarea si incheierea contractului cu agentia de media "ProMedia" in scopul inchirierii spatiilor publicitare in diferite publicatii si spatiilor de tip outdoor

2.1.6. Realizarea planului media alaturi de reprezentantii agentiei media si publicatiilor contractate.

2.1.7. Distribuirea pliantelor si materialelor publicitare

2.1.8. Montarea si difuzarea materialelor publicitare in spatiile de tip outdoor


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.1.1.: Desemnarea echipei de creatie si elaborarea conceptului de campanie

Intrari:

a.      Perioada de desfasurare: luna 3

b.      Durata: 10 zile

c.       Parteneri inclusi in subactivitate: -

d.      Efort total: 2 persoane/ 240 ore/ luna

e.      Efortul caracteristic de om/ luna: 1 copywriter/ 120 de ore/ luna, 1 art director/ 120 ore/ luna

f.        Raportare 2.1.1

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: confidential

Titlul: raport asupra elaborarii propunerilor de concepte pentru campania publicitara

Responsabil: Monica Sturza

Continut: prezentarea ideilor de campanie elaborate, alegerea unui singur concept in functie de o serie de criterii

Iesire catre subactivitatile


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.1.2: Realizarea efectiva a materialelor publicitare de tip print, outdoor si media neconventionala, in functie de etapa proiectului

Intrari:

a.      Perioada de desfasurare: luna 3, luna 13, luna 24

b.      Durata: 30 zile (10 zile fiecare luna x 3)

c.       Parteneri inclusi in subactivitate: -

d.      Efort total: 2 persoane/ 120 ore/ luna

e.      Efortul caracteristic de om/ luna: 1 copywriter/ 60 de ore/ luna, 1 art director/ 60 ore/ luna

f.        Raportare 2.1.2

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: restrictiv

Titlul: raport asupra realizarii machetelor si materialelor publicitare

Continut: obtinerea materialelor publicitare cu continut diferit, in functie de etapa proiectului

Responsabil: Monica Sturza

Iesire catre subactivitatile:


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.1.3.: Reproducerea si tiparirea materialelor publicitare in scopul distriburii si difuzarii. Subcontractare tipografie Graphic Design.

Intrari:

a.      Perioada de desfasurare: luna 3, luna 13, luna 24

b.      Durata: 15 zile (5 zile x 3)

c.       Parteneri inclusi in subactivitate: -

d.      Efort total: 1 persoana/ 80 ore/ luna

e.      Efortul caracteristic de om/ luna: 1 tipograf/ 80 ore/ luna

f.        Raportare 2.1.3

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: restrictiv

Titlul: raport asupra tiparirii si producerii machetelor si materialelor publicitare necesare

Continut: prezentarea numarului de materiale publicitare obtinute

Responsabil: Monica Sturza

Iesire catre subactivitatile:


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.1.4: Realizarea unei pagini web, a unui blog si a unui forum de discutii.

Intrari:

a.      Perioada de desfasurare: luna 3

b.      Durata: 2 zile

c.       Parteneri inclusi in subactivitate: -

d.      Efort total: 2 persoane/ 320 ore/ luna

e.      Efortul caracteristic de om/ luna: 1 copywriter/ 160ore/ luna, 1 web designer/ 160 ore/ luna

f.        Raportare 2.1.4

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: restrictiv

Titlul: raport asupra realizarii unei pagini web pentru campania de promovare

Continut: prezentarea modului de realizare a paginii web, obiectivele ce vor sa fie atinse prin acest mijloc de comunicare

Responsabil: Monica Sturza

Iesire catre subactivitatile:


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.1.5. Contactarea si incheierea contractului cu agentia de media "ProMedia" in scopul inchirierii spatiilor publicitare in diferite publicatii si spatiilor de tip outdoor

Intrari:

a.       Perioada de desfasurare: luna 3

b.      Durata: 2 zile

c.       Parteneri inclusi in subactivitate: -

d.      Efort total: 1 persoana/ 80 ore/ luna

e.       Efortul caracteristic de om/ luna: 1 account/ 80 ore/ luna

f.        Raportare 2.1.5

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: restrictiv

Titlul: raport asupra incheierii contractelor cu agentia de media

Continut: prezentarea obligatiilor partilor contractate si contractante

Responsabil: Monica Sturza

Iesire catre subactivitatile:


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.1.6.: Realizarea planului media alaturi de reprezentantii agentiei media si publicatiilor contractate.

Intrari: 2.1.5.

a.      Perioada de desfasurare: luna 3

b.      Durata: 5 zile

c.       Parteneri inclusi in subactivitate:

d.      Efort total: 3 persoane/ 240 ore/ luna

e.      Efortul caracteristic de om/ luna: 2 media planneri/ 160 ore fiecare/ luna, 1 consultant relatii publice, 80 ore/ luna

f.        Raportare 2.1.6

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: restrictiv

Titlul: raport asupra realizarii planului media alaturi de agentia de media si publicatiile contractate

Continut: prezentarea planului media, a datelor de aparitie si frecventei materialelor publicitare in diferitele publicatii

Responsabil: Monica Sturza

Iesire catre subactivitatile:


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.1.7.: Distribuirea pliantelor si materialelor publicitare

Intrari:

a.      Perioada de desfasurare: luna3, luna 13, luna 24

b.      Durata: 12 zile

c.       Parteneri inclusi in subactivitate: -

d.      Efort total: 2 persoane/ 16 ore/ luna

e.      Efortul caracteristic de om/ luna: 2 distribuitori de pliante / 8 ore fiecare/ luna

f.        Raportare 2.1.7

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: restrictiv

Titlul: raport asupra distribuirii materialelor publicitare

Continut: prezentarea modului in care s-a organizat distribuirea materialelor publicitare, locatiile de distribuire a acestora

Responsabil: Monica Sturza

Iesire catre subactivitatile:


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.1.8.: . Montarea si difuzarea materialelor publicitare in spatiile de tip outdoor

Intrari:

a.      Perioada de desfasurare: luna 3, luna 10, luna 24

b.      Durata: 3 zile

c.       Parteneri inclusi in subactivitate: -

d.      Efort total: 2 persoane/ 360 ore/ luna

e.      Efortul caracteristic de om/ luna: 2 persoane responsabile cu montarea materialelor publicitare de tip outdoor si a materialelor neconventionale / 160 ore fiecare/ luna

f.        Raportare 2.1.7

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: restrictiv

Titlul: raport asupra montarii materialelor de tip outdoor

Continut: prezentarea activitatii de montare a materialelor de tip outdoor si materialelor neconventionale, prezentarea locatiilor in care au fost montate

Responsabil: Monica Sturza

Iesire catre subactivitatile:


Activitatea 2.2.: Organizarea conferintelor de la demararea si de la finalul proiectului

Obiective si metode tehnice pentru rezolvarea lor:

Informarea si punerea la dispozitie a mass-media a detaliilor legate de proiectul in desfasurare

Generarea unei reactii in media cu privire la existenta acestui gen de proiect, precum si obtinerea unui feedback

Mijloace: materiale informative, dosare de presa, sali pentru desfasurarea conferintelor

Subactivitati desfasurate in cadrul activitatii 2.2.

2.2.1. Redactarea si trimiterea comunicatelor de presa catre reprezentantii media

2.2.2. Rezervarea salilor si asigurarea partii logistice

2.2.3. Realizarea materialelor necesare conferintelor precum dosarele de presa si discursurile vorbitorilor

2.2.4. Elaborarea si trimiterea invitatiilor la conferintele de presa

2.2.5. Obtinerea confirmarilor de participare in cadrul conferintelor de presa

2.2.6. Organizarea propriu zisa a conferintelor de presa

2.2.7. Aparitii in emisiuni cultural si sociale la televiziune si radio (in urma realizarii unor parteneriate media)

2.2.8. Monitorizarea reactiei mass media cu privire la conferintele de presa organizate si promovarea generala a proiectului


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.2.1.: Redactarea si trimiterea comunicatelor de presa catre reprezentantii media

Intrari:

a.      Perioada de desfasurare: luna 3, luna 24

b.      Durata: 2 zile

c.       Parteneri inclusi in subactivitate: -

d.      Efort total: 1 persoana/ 160 ore/ luna

e.      Efortul caracteristic de om/ luna: 1 consultant relatii publice / 160 ore/ luna

f.        Raportare "R.n. 2.2.1"

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: restrictiv

Titlul: raport asupra redactarii si trimiterii comunicatelor de presa cu privire la proiectul in desfasurare

Continut: prezentarea ideilor accentuate in comunicatele de presa

Responsabil: Monica Sturza

Iesire catre subactivitatile:


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.2.2.: Rezervarea salilor si asigurarea partii logistice

Intrari

a.      Perioada de desfasurare: luna 3, luna 24

b.      Durata: 4 zile

c.       Parteneri inclusi in subactivitate: -

d.      Efort total: 1 persoana/ 160 ore/ luna

e.      Efortul caracteristic de om/ luna: 1 consultant relatii publice / 160 ore/ luna

f.        Raportare 2.2.2

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: restrictiv

Titlul: raport asupra asigurarii spatiilor de desfasurare a conferintelor si incheierii contractului cu firma de catering

Continut: prezentarea criteriilor de selectie a salilor de desfasurare a conferintelor, prezentarea meniului stabilit impreuna cu firma de catering, prezentarea aranjamentului general al salilor

Responsabil: Monica Sturza

Iesire catre subactivitatile:


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.2.3.: Realizarea materialelor necesare conferintelor precum dosarele de presa si discursurile vorbitorilor

Intrari

a.      Perioada de desfasurare: luna 3, luna 24

b.      Durata: 6 zile

c.       Parteneri inclusi in subactivitate: D&D Research

d.      Efort total: 2 persoane/ 320 ore/ luna

e.      Activitati caracteristice partenerilor: furnizarea datelor necesare alcatuirii dosarelor de presa

f.        Efortul caracteristic de om/ luna: 2 consultanti relatii publice / 160 ore fiecare/ luna

g.      Raportare 2.2.3

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: restrictiv

Titlul: raport asupra intocmirii materialelor necesare conferintelor organizate

Continut: prezentarea discursurilor participantilor precum si a informatiilor cuprinse in dosarele de presa

Responsabil: Monica Sturza si Alina Teisanu

Iesire catre subactivitatile:


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.2.4: Elaborarea si trimiterea invitatiilor la conferintele de presa

Intrari:

a.      Perioada de desfasurare: luna 3, luna 24

b.      Durata: 2 zile

c.       Parteneri inclusi in subactivitate:

d.      Efort total: 1 persoana/ 160 ore/ luna

e.      Efortul caracteristic de om/ luna: 1 consultant relatii publice / 160 ore/ luna

f.        Raportare 2.2.4

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: restrictiv

Titlul: raport asupra elaborarii si trimiterii invitatiilor la conferintele de presa

Continut: intocmirea listei de participanti si a reprezentantilor mass-media invitati la conferintele de presa si trimiterea invitatiilor catre acestia

Responsabil: Monica Sturza

Iesire catre subactivitatile


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.2.5.: Obtinerea confirmarilor de participare in cadrul conferintelor de presa

Intrari:

a.      Perioada de desfasurare: luna 3, luna 24

b.      Durata: 2 zile

c.       Parteneri inclusi in subactivitate: -

d.      Efort total: 1 persoana/ 160 ore/ luna

e.      Efortul caracteristic de om/ luna: 1 consultant relatii publice / 160 ore/ luna

f.        Raportare "R.n. 2.2.5"

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: restrictiv

Titlul: raport asupra obtinerii confirmarilor de participare in cadrul conferintelor de presa

Continut: redactarea unei liste de participanti din partea mass-media in cadrul conferintelor de presa

Responsabil: Monica Sturza

Iesire catre subactivitatile:


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.2.6.: Organizarea propriu zisa a conferintelor de presa

Intrari:

a.      Perioada de desfasurare: luna 3, luna 24

b.      Durata: 2 zile

c.       Parteneri inclusi in subactivitate: D&D Research

d.      Efort total: 3 persoane/ 338 ore/ luna

e.      Activitati caracteristice partenerilor: furnizarea datelor si participarea la conferinta

f.        Efortul caracteristic de om/ luna: 2 consultanti relatii publice / 160 ore fiecare/ luna, 1 purtator de cuvant/ 8 ore/ luna, catering/ 10 ore/ luna

g.      Raportare 2.2.6

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: restrictiv

Titlul: raport asupra desfasurarii conferintelor de presa

Continut: prezentarea modului in care s-a desfasurat conferinta, subiectele dezbatute, interesul aratat de participanti si de invitatii din partea presei

Responsabil: Monica Sturza si Alina Teisanu

Iesire catre subactivitatile:


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.2.7.: Aparitii in emisiuni culturale si sociale la televiziune si radio (in urma realizarii unor parteneriate media)

Intrari:

a.      Perioada de desfasurare: luna 3, luna 24

b.      Durata: 2 luni

c.       Parteneri inclusi in subactivitate: D&D Research

d.      Efort total: 2 persoane/ 24 ore/ luna

e.      Efortul caracteristic de om/ luna: 2 consultanti relatii publice / 12 ore fiecare/ luna

f.        Raportare 2.2.7

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: restrictiv

Titlul: raport asupra aparitiilor incadrul emisiunilor difuzate la televizor sau la radio

Continut: prezentarea desfasurarii emisiunilor, accentuandu-se durata alocata subiectului de proiect si interesului manifestat de telespectatori sau participanti

Responsabil: Monica Sturza si Alina Teisanu

Iesire catre subactivitatile:


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 2.2.8.: Monitorizarea reactiei mass media cu privire la conferintele de presa organizate si promovarii generale a proiectului

Intrari

a.      Perioada de desfasurare: luna 3-luna 22

b.      Durata: 19 de luni

c.       Parteneri inclusi in subactivitate: -

d.      Efort total: 2 persoane/ 16 ore/ luna

e.      Efortul caracteristic de om/ luna: 2 consultanti relatii publice / 8 ore fiecare/ luna

f.        Raportare 2.2.8

Tipul: lucrare scrisa

Nivelul de raspandire: restrictiv

Titlul: raport asupra analizei reactiei mass media cu privire la conferintele organizate si promovarea general a proiectului

Continut: analiza indicatorilor de imagine referitori la proiectul in desfasurare

Responsabil: Monica Sturza

Iesire catre subactivitatile:


Pachet de lucru nr. 3


Denumire: Dezvoltarea ofertelor de formare si organizarea cursurilor de reconversie profesionala

Conducatorul pachetului de lucru: Partener 3, Centrul de formare profesionala EURODEAL reprezentat de Timosiu Paula Simona

Obiective. Caracterizare:

Stabilirea unor programe de formare sau reconversie profesionala individualizate pentru dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor de baza pentru persoanele din grupul tinta si adaptarea lor la nevoile specifice ale acestora.

Identificarea si contactarea furnizorilor acreditati in vederea organizarii unor sedinte de consiliere profesionala, care sa cuprinda si elemente de dezvoltare personala precum cresterea stimei de sine, abilitati de comunicare, lucrul in echipa, destinate persoanelor din grupul tinta.

Organizarea efectiva a cursurilor (modulul teoretic si modulul practic).

Descrierea activitatilor:

Activitate 4.1 : Contactarea centrelor de formare profesionala EURODEAL

Caracterizare. Intrari in activitatea respectiva.

Partenerul 3 are responsabilitatea de a identifica si de a dezvolta acele programe de formare sau reconversie personala individualizate pentru dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor de baza, tinand cont de nevoile identificate pentru persoanele din grupul tinta si de a le adapta la acestea. Astfel va fi intocmita o lista a programelor de formare sau reconversie profesionala identificate in concordanta cu nevoile individuale ale persoanelor din grupul tinta.

Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor in functie de competente.

Identificarea si stabilirea impreuna cu solicitantul a unui numar de cursuri corespondent cu cererile si calificarile anterioare ale persoanelor din grupul tinta.

Crearea unei baze de date cu numarul aproximativ de participanti la fiecare curs in parte


Subactivitati desfasurate in cadrul activitatii 3.1.

Incheierea unui contract cu Centrul de formare profesional EURODEAL prin care se vor stabili numarul de cursuri si profilul acestora.

Promovarea in randul toxicomanilor a cursurilor disponibileCaracterizarea si urmarirea subactivitatii 3.1.1. - Incheierea unui contract cu Centrul de formare profesional EURODEAL prin care se vor stabili numarul de cursuri si profilul acestora.

Incheierea unui contract pe o perioada determinata in care sa se stabileasca clar urmatoarele:

Numarul si profilul cursurilor organizate de ei

Numarul de ore pe care vom contracta trainerii oferiti de Eurodeal

Numele trainerilor care vor tine aceste cursuri

Perioadele de desfasurare a cursurilor

Materialele necesare pentru desfasurarea cursurilor

Numarul cel mai mare de participanti posibili la un curs

Intrari: -

a. Perioada de derulare : luna 4

b. Durata: 10 zile

c. Efortul total: 1 persoana/80 h/luna

d. Parteneri inclusi in activitate: -

e. Activitati caracteristice partenerilor -

f. Efortul caracteristic de om/luna - un coordonator proiect/40 h/ luna

g. Raportarile 3.3.1.

- Tipul - lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: restrictiv

- Titlul : Raport privind desfasurarea trainingurilor

- Continutul : descrierea amanuntita a tuturor echipamentelor logistico necesare pentru desfasurarea corecta a trainingurilor.

- Responsabil : Timosiu Paula Simona

Iesiri catre :


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 3.1.2. - Promovarea in randul toxicomanilor a cursurilor disponibile

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 4

b. Durata: 10 zile

c. Efortul total: 2 persoane/160 h/luna

d. Parteneri inclusi in activitate -

e. Activitati caracteristice partenerilor -

f. Efortul caracteristic de om/luna - un account si un coordonator proiect/40 h fiecare/luna

g. Raportarile 3.1.2.

- Tipul : Lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: Public

- Titlul : Cursuri de formare profesionala

-Continutul : elaborarea de materiale informative privind programele de formare si reconversie profesionala identificate in cadrul proiectului

- Responsabil : Timosiu Paula Simona

Iesiri: 3.3.1.


Activitatea 3.2 - Asigurarea structurii logistice

Caracterizare. Intrari in activitatea respectiva.

In urma identificarii principalului furnizor de programe de formare profesionala, vor incepe organizarea cursurilor propriu-zisa. Insa, mai intai se vor identifica principalele structuri logistice ce vor cuprinde : resursele necesare desfasurarii cursurilor, inclusiv materialele de curs, amenajarea salilor, stabilirea locatiilor, echipamentele tehnice utilizate, etc.

Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor in functie de competente.

Asigurarea bunei desfasurari a cursului din punct de vedere structural - logistic.


Subactivitati desfasurate in cadrul activitatii 3.2

3.2.1. Amenajarea spatiului

3.2.2. Realizarea cursurilor si materialelor informativ - educative

3.2.3. Stabilirea orarului


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 3.2.1. - Amenajarea spatiului

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 5

b. Durata: 2 zile

c. Efortul total: 1 persoana/80 h/luna

d. Parteneri inclusi in activitate -

e. Activitati caracteristice partenerilor -

f. Efortul caracteristic de om/luna 1 coordonator proiect/8 h/ luna

g. Raportarile 3.2.1.

- Tipul : produs fizic

- Nivelul de raspandire: public

- Titlul : Amenajarea salii

- Continutul : Sala va fi dotata cu :

35 de scaune dintre care doua disponibile pentru tutori/traineri

O tabla magnetica, un burete, 15 markere si un flipchart

Handouturi si materialele de curs, pixuri

Dozatorul de apa si pahare

- Responsabil : Timosiu Paula Simona

Iesirile:


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 3.2.2. - Realizarea cursurilor si materialelor informativ - educative

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 5

b. Durata: 5 zile

c. Efortul total: 2/80 h/luna

d. Parteneri inclusi in activitate -

e. Activitati caracteristice partenerilor -

f. Efortul caracteristic de om/luna - Un coordonator/20 h/ si un trainer/20 h/ luna

g. Raportarile 3.2.2.

- Tipul : lucrari scrise

- Nivelul de raspandire: public

- Titlul : titluri atractive, in functie de cursul ales. De exemplu :

Cum sa fii un bun bucatar ?

Cum sa fii un bun ospatar ? etc.

- Continutul : cursurile vor contine principalele idei predate in cadrul seminarelor.

- Responsabil : Timosiu Paula Simona

Iesirile :


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 3.2.3. - Stabilirea orarului

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 5

b. Durata: 3 zile

c. Efortul total: 6 persoane/ 40 h/luna

d. Parteneri inclusi in activitate -

e. Activitati caracteristice partenerilor

f. Efortul caracteristic de om/luna Un coordonator proiect si 5 traineri/ 6 h fiecare/ luna

g. Raportarile 3.2.3.

- Tipul : lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: restrictiv

- Titlul : Orar cursuri

- Continutul : distributia la cursuri se va face in functie de locurile disponibile. Vor fi 5 cursuri a cate 100 de locuri. Fiecare sedinta va dura 90 de minute si vor participa in jur de 33 de oameni. Impartirea cursurilor se va face pe zile; astfel, vom avea :

Luni: ziua Bucatarului

Marti: ziua Ospatarului

Miercuri: ziua Barmanului

Joi: ziua Lucratorului Comercial

Vineri: ziua Lucratorului Necomercial.

Orarul va arata in felul urmator:

Ziua

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Ora


Cursul pentru bucatari

Cursuri pentru ospatari

Cursuri pentru barmani

Cursuri pentru lucratori comercial

Cursuri pentru lucratori necomerciali


Cursul pentru bucatari

Cursuri pentru ospatari

Cursuri pentru barmani

Cursuri pentru lucratori comercial

Cursuri pentru lucratori necomerciali


Cursul pentru bucatari

Cursuri pentru ospatari

Cursuri pentru barmani

Cursuri pentru lucratori comercial

Cursuri pentru lucratori necomerciali


- Responsabil : Timosiu Paula Simona

Iesirile:

Activitatea 3.3. Organizarea efectiva a cursurilor

Caracterizare. Intrari in activitatea respectiva.

Organizarea efectiva a cursurilor are in vedere doua componente : modulul teoretic (1/3 ca pondere din valoarea cursului) si modulul practic (2/3 ca pondere din valoarea cursului). Astfel, pentru modulul teoretic se formeaza grupa pentru fiecare curs (maxim 33 de participanti pe sedinta), in functie de nevoile identificate. Durata medie a cusurilor variaza de la 3 la 6 luni. Pentru derularea modulului practic, se vor identifica agentii economici si se va realiza distribuirea cursantilor in functie de tipul cursului pe care il urmeaza si de nevoile specifice. In urma participarii la cele doua module, cursantii vor fi evaluati, iar in functie de rezultatele obtinute vor primi diplome care le certifica formarea. Ca o componenta ulterioara derularii cursurilor, vor fi organizate si activitati de motivare pentru grupul tinta pentru a se integra/reintegra pe piata muncii, prin promovarea si implicit, aplicarea masurilor de acompaniere dezvoltate in cadrul proiectului, precum si prin organizarea de sedinte de consiliere profesionala post-formare in vederea instruirii in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca

Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor in functie de competente.

Derularea cursurilor in conditii bune, ocuparea tuturor locurilor, participarea fostilor toxicomani la cursul ales.


Subactivitati desfasurate in cadrul activitatii 3.3

Repartizarea fostilor toxicomani in functie de cursul ales

3.3.2. Sustinerea propriu zisa a cursurilor

3.3.3. Oferirea de diplome care certifica formarea

3.3.4. Promovarea rezultatelor cursurilor spre angajatori


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 3.3.1. - Repartizarea fostilor toxicomani in functie de cursul ales.

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 5

b. Durata: 3 zile

c. Efortul total: 2 persoane/160 h/luna

d. Parteneri inclusi in activitate -

e. Activitati caracteristice partenerilor -

f. Efortul caracteristic de om/luna: un operator calculator si un coordonator proiect/ 12 h fiecare/luna

g. Raportarile 3.3.1.

- Tipul : lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: restrictiv

- Titlul : Raport privind repartizarea fostilor toxicomani in functie de cursul ales

- Continutul : o baza de date realizata in Excel care va cuprinde :

Numele si prenumele

Perioada de detoxifiere

Cursul ales

Cursul urmat


- Responsabil : Timosiu Paula Simona

Iesirile


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 3.3.2. - Sustinerea propriu zisa a cursurilor

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 6 - luna 11

b. Durata: 5 luni

c. Efortul total: 5 persoane/450 h/luna

d. Parteneri inclusi in activitate -

e. Activitati caracteristice partenerilor -

f. Efortul caracteristic de om /luna: 5 traineri/ 90 h fiecare/luna

g. Raportarile 3.3.2.

- Tipul : lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: restrictiv

- Titlul : Raport participarea la curs

- Continutul : o baza de date realizata in Excel care va cuprinde :

Cursul

Data

Nume si prenume trainer + semnatura

Nume si prenume participant +semnatura


- Responsabil : Timosiu Paula Simona

Iesirile :


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 3.3.3. - Oferirea de diplome care certifica formarea

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 12

b. Durata: 20 de zile

c. Efortul total: 5 persoane/400 h/luna

d. Parteneri inclusi in activitate -

e. Activitati caracteristice partenerilor -

f. Efortul caracteristic de om/luna: 5 traineri/80 h fiecare/ luna

g. Raportarile 3.3.3.

- Tipul : lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: restrictiv

- Titlul : Raport privind oferirea de diplome.

- Continutul : Cursantii vor primi la finalul cursului si dupa verificarea finala, diplome ce certifica formarea incluzand si insemnele proiectului. Raportul cu privire la oferirea de diplome, va fi realizat tot sub forma unei baze de date in care se vor nota urmatoarele :

Nr. curent

Numele si prenumele cursantului

Diploma oferita

Semnatura cursantului


- Responsabil : Timosiu Paula Simona

Iesirile


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 3.3.4. - Promovarea rezultatelor cursurilor spre angajatori

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 13

b. Durata: 10 zile

c. Efortul total: 2 persoane/ 120 h/ luna

d. Parteneri inclusi in activitate -Friends

e. Activitati caracteristice partenerilor - realizarea materialelor publicitare.

f. Efortul caracteristic de om/luna : un copywriter/60 h/luna, un art director/ 60 h/luna

g. Raportarile 3.3.4.

- Tipul : lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: confidential

- Titlul : Raport asupra realizarii machetelor si materialelor publicitare.

- Continutul : obtinerea materialelor publicitare cu continut diferit in functie de etapa proiectului

- Responsabil : Timosiu Paula Simona si Monica Sturza

Iesirile:


Pachet de lucru Nr. 4

Denumire: Identificarea potentialelor ocupatii si dezvoltarea unor masuri de acompaniere pentru persoanele din grupul tinta.

2. Conducatorul pachetului de lucru: Partener 4, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) reprezentata de Stefanescu Andreea

3. Obiective. Caracterizare

1. Contractarea firmelor interesate sa angajeze fostii toxicomani, in functie de pregatirea acestora.

2. Organizarea unor planuri comune de actiune cu firmele angajatoare in vederea integrarii fostilor toxicomani si bunei desfasurari a muncii acestora.

3. Formarea unei echipe de consilieri care sa monitorizeze permanent modul de adaptare al fostilor toxicomani si inregistrarea feedback-ului acestora.

4. Descrierea activitatilor :

Contactarea partenerilor care pun la dispozitie locuri de munca pentru fostii toxicomani.

Identificarea si dezvoltarea unor masuri de acompaniere din sfera serviciilor sociale in vederea integrarii si mentinerii unor locuri de munca pentru fostii toxicomani.


Activitatea 4.1: Contactarea partenerilor care pun la dispozitie locuri de munca pentru fostii toxicomani.

Caracterizare. Din baza de date cu parteneri ANOFM se vor selecta si se vor contacta firmele care doresc sa angajeze fosti toxicomani.

Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor functie de competente

1. Initierea si mentinerea legaturii cu firmele angajatoare.

2. Elaborarea unei baze de date cu firmele angajatoare si angajatii.

Mijloace : baza de date


Subactivitati desfasurate in cadrul activitatii 4.1

Selectarea ofertelor de munca vacante (puse la dispozitie de parteneri) in concordanta cu nevoile identificate in urma cercetarii

Incheierea unor contracte cu 10 parteneri care pun la dispozitie locuri de munca si dezvoltarea unui plan comun de actiune

Intalniri periodice cu acesti parteneri

Angajarea propriu zisa a fostilor toxicomani

Monitorizarea planului comun de actiune


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 4.1.1. Selectarea ofertelor de munca vacante (puse la dispozitie de parteneri) in concordanta cu nevoile identificate in urma cercetarii

Intrari :

a. Perioada de derulare : luna 13

b. Durata: 10 zile

c. Efortul total: o persoana/160 h/luna

d. Parteneri inclusi in subactivitate: -

e. Activitati caracteristice partenerilor:

f. Efortul caracteristic de om/luna: un operator calculator/80h/luna

g. Raportarile 4.1.1.

- Tipul: lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: restrictiv

- Titlul: Raport asupra constituirii unei baze de date cu principalele firme care angajeaza pe pozitiile identificate in urma cercetarii

- Continutul: Prezentarea principalelor aspecte legate de constituirea unei baze de date cu firmele selectate conform ocupatiilor identificate in urma cercetarii

- Responsabil: Stefanescu Andreea Cristina

Iesirile catre 4.1.2


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 4.1.2. Incheierea unor contracte cu principalele firme care pun la dispozitie locuri de munca si dezvoltarea unui plan comun de actiune.

Intrari :

a. Perioada de derulare : luna 13 - luna 14

b. Durata: 20 zile

c. Efortul total: 2 persoane/80h/luna

d. Parteneri inclusi in subactivitate: -

e. Activitati caracteristice partenerilor: -

f. Efortul caracteristic de om/luna: un director executiv/40 h fiecare/luna si un director de resurse umane/40 h fiecare/luna

g. Raportarile 4.1.2.

- Tipul: lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: restrictiv

- Titlul: Raport asupra numarului firme care s-au angajat sa ofere locuri de munca fostilor toxicomani

- Continutul: Prezentarea numarului de firme interesate

- Responsabil: Stefanescu Andreea Cristina

Iesirile catre


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 4.1.3. Intalniri periodice cu cei zece parteneri

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna14 - luna 15

b. Durata: 30 zile

c. Efortul total: o persoana/80h/luna

d. Parteneri inclusi in subactivitate:

e. Activitati caracteristice partenerilor:

f. Efortul caracteristic de om/luna: un director resurse umane/120h/luna

g. Raportarile 4.1.3.

- Tipul: lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: restrictiv

- Titlul: Raport asupra numarului de fosti toxicomani care vor fi angajati sa lucreze la fiecare firma

- Continutul: Prezentarea numarului de fosti toxicomani care vor fi angajati

- Responsabil: Stefanescu Andreea Cristina

Iesirile catre


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 4.1.4. Angajarea propriu zisa a fostilor toxicomani

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 16 - luna 17

b. Durata: 30 zile

c. Efortul total: 2 persoane/80h/luna

d. Parteneri inclusi in subactivitate: -

e. Activitati caracteristice partenerilor:

f. Efortul caracteristic de (om x luna) pentru fiecare partener inclus in activitate un director executiv/40h/luna si un director de resurse umane/40h/luna

g. Raportarile 4.1.4.

- Tipul: lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: restrictiv

- Titlul: Raport asupra cerintelor necesare pentru fiecare post

- Continutul: Prezentarea asteptarilor fostilor toxicomani si totodata a conditiilor necesare pentru a ocupa postul. De asemenea, vor exista detalii legate de salariu etc.

- Responsabil: Stefanescu Andreea Cristina

Iesirile catre

Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 4.1.5. Monitorizarea planului comun de actiune

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 17 - luna 19

b. Durata: 40 zile

c. Efortul total: o persoana/40h/luna

d. Parteneri inclusi in subactivitate:

e. Activitati caracteristice partenerilor:

f. Efortul caracteristic de om/luna un director resurse umane/40h/luna

g. Raportarile 4.1.5.

- Tipul: intalniri

- Nivelul de raspandire: Restrictiv;

- Titlul: Intalniri cu angajatorii care vizeaza modul in care se integreaza fostii toxicomani

- Continutul: Discutarea principalelor dificultati intampinate in vederea integrarii lor si a masurilor pentru a trece peste ele

- Responsabil: Stefanescu Andreea Cristina

Iesirile catre


Activitatea 4.2: Identificarea si dezvoltarea unor masuri de acompaniere din sfera serviciilor sociale in vederea integrarii si mentinerii unor locuri de munca pt. fostii toxicomani

Caracterizare. Se vor contacta consilieri care sa ofere asistenta fostilor toxicomani angajati pentru a se asigura integrarea acestora si mentinerea locului de munca.

Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor functie de competente

1. Selectarea si desemnarea unor consilieri capabili sa-si indeplineasca in conditii optime munca, conform regulilor impuse de cadrul general al proiectului

2. Studierea modului de integrare a fostilor toxicomani consiliati

Mijloace : analiza comportamentului fostilor toxicomani


Subactivitati desfasurate in cadrul activitatii 4.2

Selectarea consilierilor care se vor deplasa la firme

Oferirea de consiliere la locul de munca pentru fostii toxicomani

Monitorizarea noilor angajati - fosti toxicomani la locul de munca    


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 4.2.1. Selectarea consilierilor care se vor deplasa la firme

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 19

b. Durata: 5 zile

c. Efortul total: o persoana/160h/luna

d. Parteneri inclusi in subactivitate:

e. Activitati caracteristice partenerilor:

f. Efortul caracteristic de (om x luna) pentru fiecare partener inclus in activitate: un coordonator proiect/40h/luna

g. Raportarile 4.2.1.

- Tipul: lucrari scrise

- Nivelul de raspandire: Restrictiv;

- Titlul: Raport asupra intalnirilor cu consilierii

- Continutul: Prezentarea dosarelor fostilor toxicomani angajati si a firmelor la care acestia lucreaza

- Responsabil: Stefanescu Andreea Cristina

Iesirile catre


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 4.2.2. Oferirea de consiliere la locul de munca pentru fostii toxicomani

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 19 - luna 20

b. Durata: 25 zile

c. Efortul total: 5 persoane/400h/luna

d. Parteneri inclusi in subactivitate:

e. Activitati caracteristice partenerilor: -

f. Efortul caracteristic de om/luna: 5 consilieri/100 h fiecare/luna

g. Raportarile 4.2.2.

- Tipul: lucrari scrise

- Nivelul de raspandire: Restrictiv;

- Titlul: raport scris asupra modului in care au decurs intalnirile cu fostii toxicomani la locul de munca

- Continutul: Intalniri saptamanale cu acestia si analiza feedback-ului acestora legat de munca

- Responsabil: Stefanescu Andreea Cristina

Iesirile catre


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 4.2.3. Monitorizarea noilor angajati - fosti toxicomani la locul de munca

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 21 - luna 22

b. Durata: 40 zile

c. Efortul total: 2 persoane/160h/luna

d. Parteneri inclusi in subactivitate: -

e. Activitati caracteristice partenerilor: -

f. Efortul caracteristic de (om x luna) pentru fiecare partener inclus in activitate: un sociolog/80h/luna, un consilier/80h/luna

g. Raportarile 4.2.3.

- Tipul: lucrari scrise

- Nivelul de raspandire: Restrictiv;

- Titlul: Raport asupra comportamentului acestora la locul de munca in urma consilierii

- Continutul: Prezentarea comportamentului fostilor toxicomani la locul de munca in urma consilierii

- Responsabil: Stefanescu Andreea Cristina

Iesirile catre
Pachet de lucru Nr. 5


Denumire: Evaluarea si promovarea rezultatelor proiectului

Conducatorul pachetului de lucru : Partener 3, Compania de cercetare si consultanta D&D Research, reprezentata de Teisanu Alina

3. Obiective. Caracterizare

1. Evaluarea gradului in care au fost realizate obiectivele generale ale proiectului si analiza factorilor care au influentat realizarea acestora

2. Structurarea rezultatelor obtinute in urma evaluarii si prezentarea acestora tuturor partenerilor implicati in proiect

3. Prezentarea in mass-media locale si nationale a rezultatelor obtinute prin derularea proiectului si a beneficiilor aduse de acesta

4. Stabilirea impactului social al proiectului

4. Descrierea Activitatilor

1. Evaluarea rezultatelor proiectului si stabilirea impactului social al proiectului

2. Promovarea rezultatelor proiectului


Activitatea 5.1: Evaluarea rezultatelor proiectului

Caracterizare. Evaluarea rezultatelor obtinute in urma desfasurarii proiectului

Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor functie de competente.

1. Crearea unei baze de date care sa cuprinda numele fostilor toxicomani care au fost instruiti si angajati

2. Realizarea unui dosar de presa privind monitorizarea referirilor mass-media locale si nationale la proiect

3. Realizarea unui sondaj de opinie si promovarea rezultatelor acestora prin mijloacele de comunicare in masa

Mijloace : TV, Internet, presa scrisa, radio


Subactivitati desfasurate in cadrul activitatii 5.1

5.1.1. Stabilirea numarului de persoane instruite precum si evidentierea domeniilor in care fostii toxicomani au obtinut calificari

5.1.2. Stabilirea numarului de locuri de munca ocupate, din cele disponibile

5.1.3. Monitorizarea mass-media locale si nationale, precum si a reactiilor aparute pe Internet

5.1.4. Analizarea articolelor, emisiunilor TV si radio, referitoare la proiect si realizarea unui raport cu interpretarile finale ale analizei

Efectuarea unui sondaj de opinie aplicat pe 200 de fosti toxicomani care nu au participat la proiect si pe toti angajatorii implicati in proiect


Caracterizarea si urmarirea activitatii 5.1.1. Stabilirea numarului de persoane instruite precum si evidentierea domeniilor in care fostii toxicomani au obtinut calificari

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 23

b. Durata: 5 zile

c. Efortul total: 1 persoana/ 160 ore / luna

d. Parteneri inclusi in activitate -

e. Activitati caracteristice partenerilor

f. Efortul caracteristic de om / luna : 1 analist / 160 ore/luna

g. Raportarile 5.1.1

- Tipul : Lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: Restrictiv

- Titlul : Raport asupra procesului de instruire si angajare

- Continutul : Realizarea si prezentarea bazei de date referitoare la numarul                              persoanelor instruite si angajate

- Responsabil : Alina Teisanu

Iesirile catre subactivitatile


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 5.1.2. Stabilirea numarului de locuri de munca ocupate, din cele disponibile.

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 23

b. Durata: 1 zi

c. Efortul total: 1 persoana/ 160 ore / luna

d. Parteneri inclusi in activitate -

e. Activitati caracteristice partenerilor: -

f. Efortul caracteristic de om / luna : 1 operator / 160 ore/luna

g. Raportarile 5.1.2

- Tipul : Lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: Restrictiv

- Titlul : Raport asupra locurilor de munca ocupate

- Continutul : Realizarea si prezentarea bazei de date referitoare la locurile de munca ocupate

- Responsabil : Alina Teisanu

Iesiri catre subactivitatile :


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 5.1.3. Monitorizarea mass-media locale si nationale, precum si a reactiilor aparute pe Internet

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 23

b. Durata: 1 luna

c. Efortul total: 2 persoane/ 160 ore / luna

d. Parteneri inclusi in activitate - Partener 4, Friends Advertising - departamentul de relatii publice

e. Activitati caracteristice partenerilor - monitorizarea referirilor la proiect in mass           media

f. Efortul caracteristic de om / luna : 1 jurnalist / 80 ore/ luna, 1 specialist in relatii              publice/ 80 ore / luna

g. Raportarile 5.1.3

- Tipul : Lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: Restrictiv

- Titlul : Raport de monitorizare a mass-media

- Continutul : Prezentarea emisiunilor TV si radio, articolelor din presa si Internet care contin referiri la rezultatele proiectelor

- Responsabil : Alina Teisanu

Iesiri catre subactivitatile


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii 5.1.4. Analizarea articolelor, emisiunilor TV si radio, referitoare la proiect si realizarea unui raport cu interpretarile finale ale analizei

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 23

b. Durata: 1 luna

c. Efortul total: 2 persoane/ 320 ore / luna

d. Parteneri inclusi in activitate - Partener 4, Friends Advertising - departamentul de relatii publice

e. Activitati caracteristice partenerilor - Realizarea analizei imaginii proiectului

f. Efortul caracteristic de om / luna : 1 specialist monitorizare / 160 ore/luna, 1 specialist    relatii publice / 160 ore/luna

g. Raportarile 5.1.4

- Tipul : Lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: Restrictiv

- Titlul : Raport asupra vizibilitatii proiectului in mass-media

- Continutul : Analiza imaginii proiectului

- Responsabil : Alina Teisanu

Iesiri catre subactivitatea :


Caracterizarea si urmarirea subactivitatii Efectuarea unui sondaj de opinie aplicat pe 200 de fosti toxicomani care nu au participat la proiect si pe toti angajatorii implicati in proiect

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 23

b. Durata: 1 luna

c. Efortul total: 2 persoane/ 320 ore / luna

d. Parteneri inclusi in activitate: Partener 3, D&D Research

e. Activitati caracteristice partenerilor: realizarea si interpretarea chestionarelor

f. Efortul caracteristic de om / luna : 2 sociologi / 160 ore/ luna

g. Raportarile 5.1.5

- Tipul : Lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: Restrictiv

- Titlul : Raport asupra opiniei fostilor toxicomani care nu au participat la proiect si a angajatorilor privind procesul de reintegrare in campul muncii

- Continutul : Realizarea si prezentarea graficelor rezultate in urma interpretarii                         chestionarelor aplicate

- Responsabil : Alina Teisanu

Iesiri catre subactivitatile :


Activitatea 5.2: Promovarea rezultatelor proiectului

Caracterizare. Promovarea rezultatelor proiectului in randul partenerilor, precum si in mass media.

Obiective si metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor functie de competente.

 1. Organizarea unei intalniri cu partenerii in scopul comunicarii gradului de indeplinire a obiectivelor propuse si a rezultatelor obtinute
 2. Organizarea unor actiuni de promovare a rezultatelor proiectului, in randul mass media si publicului local si national

Mijloace: Rapoartele realizate in cadrul activitatilor 5.1


Subactivitati desfasurate in cadrul activitatii 5.2

Organizarea unei intalniri cu partenerii proiectului, in vederea prezentarii rezultatelor obtinute, raportate la obiectivele proiectului

Organizarea unei conferinte de presa in scopul prezentarii rezultatelor proiectului

Realizarea unor materiale de promovare a principalelor activitati din cadrul proiectului

Prezentarea principalelor activitati si rezultate pe site-ul proiectului

Promovarea rezultatelor in cadrul unor emisiuni radio si TV


Caracterizarea si urmarirea activitatii 5.2.1 Organizarea unei intalniri cu partenerii proiectului, in vederea prezentarii rezultatelor obtinute, raportate la obiectivele proiectul.

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 24

b. Durata: 3 zile

c. Efortul total: 1 persoana / 160 ore / luna

d. Parteneri inclusi in activitate

e. Activitati caracteristice partenerilor

f. Efortul caracteristic de om / luna: 1 secretara / 160 ore / luna

g. Raportarile 5.2.1

- Tipul : Lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: Public

- Titlul : Raportul de prezentare a rezultatelor proiectului

- Continutul : Distribuirea si prezentarea raportului privind rezultatele proiectului, raportate la obiectivele generale

- Responsabil : Alina Teisanu

Iesiri catre subactivitatile


Caracterizarea si urmarirea activitatii 5.2.2. Organizarea unei conferinte de presa in scopul prezentarii rezultatelor proiectului

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 24

b. Durata: 2 zile

c. Efortul total: 1 persoana / 160 ore / luna

d. Parteneri inclusi in activitate - Parter 4, Friends Advertising - departamentul de relatii publice

e. Activitati caracteristice partenerilor - realizarea tuturor formalitatilor si pregatirilor        necesare pentru conferinta de presa

f. Efortul caracteristic de om / luna: 1 specialist relatii publice / 160 ore / luna

g. Raportarile 5.2.2

- Tipul : Lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: Public

- Titlul : Raportul asupra conferintei de presa privind promovarea rezultatelor                           proiectului

- Continutul : Principalele informatii legate de rezultatele proiectului in vederea                         prezentarii lor in cadrul conferintei de presa

- Responsabil : Alina Teisanu

Iesiri catre subactivitatile 5.2.3


Caracterizarea si urmarirea activitatii 5.2.3 Realizarea unor materiale de promovare a principalelor activitati din cadrul proiectului

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 24

b. Durata: 5 zile

c. Efortul total: 2 persoana / 320 ore / luna

d. Parteneri inclusi in activitate : Partener 2, Friends Advertising

e. Activitati caracteristice partenerilor - conceperea si realizarea materialelor de promovare

f. Efortul caracteristic de om / luna: 1 copywriter/ 160 ore/ luna, 1 art-director/ 160 ore/ luna

g. Raportarile 5.2.3

- Tipul : Lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: Public

- Titlul : Raportul de prezentare a materialelor de promovare a proiectului

- Continutul : Principalele actiuni desfasurate si rezultatele obtinute in urma                               proiectului

- Responsabil : Alina Teisanu

Iesiri catre subactivitatile


Caracterizarea si urmarirea activitatii 5.2.4   Prezentarea principalelor activitati si rezultate pe site-ul proiectului

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 24

b. Durata: 2 zile

c. Efortul total: 1 persoana / 16 ore / luna

d. Parteneri inclusi in activitate - Partener 2, Friends Advertising

e. Activitati caracteristice partenerilor - completarea paginii web a proiectului cu date      despre rezultatele proiectului

f. Efortul caracteristic de om / luna: 1 webdesigner / 16 ore / luna

g. Raportarile 5.2.4

- Tipul : Lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: Public

- Titlul : Raportul asupra site-ului proiectului

- Continutul : Prezentarea in format HTML a principalelor actiuni desfasurate si                       rezultate obtinute in urma proiectului

- Responsabil : Alina Teisanu

Iesiri catre subactivitatile


Caracterizarea si urmarirea activitatii 5.2.5 Promovarea rezultatelor in cadrul unor emisiuni radio si TV

Intrari:

a. Perioada de derulare : luna 24

b. Durata: 1 luna

c. Efortul total: 1 persoana / 12 ore / luna

d. Parteneri inclusi in activitate - Partener 4, Friends Advertising - departamentul de relatii publice

e. Activitati caracteristice partenerilor

f. Efortul caracteristic de om / luna: 1 specialist in relatii publice / 12 ore / luna

g. Raportarile 5.2.5

- Tipul : Lucrare scrisa

- Nivelul de raspandire: Public

- Titlul : Raportul de promovare a rezultatelor proiectului in cadrul emisiunilor radio si TV

- Continutul : Prezentarea rezultatelor proiectului si sublinierea importantei acestora la nivelul societatii

- Responsabil : Alina Teisanu

Iesiri
4.3 PACHET "MANAGEMENTUL PROIECTULUI"

1. Capacitatea de management a Coordonatorului

Capacitatea de management a unui coordonatorului in cadrul unui proiect de o asemenea complexitate provine dintr-o pregatire educationala si profesionala temeinica, dintr-o formare si perfectionare sistematica a abilitatilor si dintr-o experienta profesionala variata, fundamentata de cunostintele teoretice necesare.

In alegerea membrului de proiect care sa ocupe pozitia de manager de proiect au fost luate in considerare toate aceste criterii expuse, alaturi de disponibilitatea respectivului de a-si asuma responsabilitatile asociate functiei. Sistemul de referinta in procesul de decizie a fost evaluarea obiectiva a bagajului si experientei profesionale in domeniu acumulate de fiecare membru al echipei, decizia finala fiind luata in unanimitate de catre toti participantii. Astfel, membrul care a intrunit conditiile de selectare impuse, asumandu-si drepturile si obligatiile aferente managerului de proiect, este Roxana Tintea. Pentru motivarea deciziei se impune o prezentare a calitatilor si atuurilor care au diferentiat-o de ceilalti membrii de echipa si au propulsat-o in pozitia de manager de proiect.

Roxana Tintea este studenta la facultatea de Comunicare si Relatii Publice din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative si la facultatea de Administrarea Afacerilor - sectia engleza din cadrul Academiei de Studii Economice. Pe parcursul celor trei ani de facultate ea a colaborat si dus la bun sfarsit o serie de proiecte din domenii variate - de la cel economic, financiar, bancar pana la cel sociologic sau de relatii publice. Printre cele mai semnificative experiente profesionale se numara:

februarie - martie 2009: manager de proiect in cadrul proiectului AdRevolution sustinut de organizatia studenteasca ADVICE

octombrie 2007 - ianuarie 2009: Asistent de Comunicare si Relatii Publice in cadrul companie Athenaeum S.A.

martie - mai 2008: director de proiect - organizarea Sesiunii de Comunicari Stiintifice a studentilor Facultatii de Administrarea Afacerilor - sectia engleza

iulie 2008 - manager de proiect - organizarea festivalului de film studentesc AFI din Sibiu

august 2008: internship in relatii publice la Friends Advertising

aprilie 2007, ianuarie 2008: participarea la training-uri in managementul afacerilor

iunie - septembrie 2007: coordonator de program la Sibiu - Capitala Culturala Europeana.

Aceste puncte de reper din experienta profesionala a managerului de proiect desemnat sustin si justifica in mod irevocabil alegerea, recomandand-o pe aceasta intr-o maniera incontestabila pentru a indeplini atributiile si sarcinile solicitate de pozitie.


Organizarea si structura de management a proiectului

FINANTATOR PROIECT

 


Rapoarte tehnice,

financiare,          Contributie

invitatii la intruniri                             finantator3. Metodologia folosita prezentare grafice GANT si PERT

Metodologia de lucru folosita in cadrul proiectului de "Reintegrare in campul muncii a fostilor toxicomani" este WBS (Work Breakdown Stucture), bazata pe o structurare partitionata a proiectului in pachete de lucru (subproiecte), activitati sau faze si subactivitati corespunzatoare acestora din urma.

Proiectul, in totalitatea sa, are in componenta sase subproiecte sau pachete de lucru, din care identificam: Pachet de lucru 1 - "Analiza nevoilor de formare a fostilor toxicomani"; Pachet de lucru 2 - "Informare si publicitatea asupra proiectului"; Pachet de lucru 3 - "Dezvoltarea ofertelor de formare si reconversie profesionala"; Pachet de lucru 4 - "Identificarea potentialelor ocupatii si dezvoltarea unor masuri de acompaniere pentru persoanele din grupul tinta"; Pachet de lucru 5 - "Evaluarea si promovarea rezultatelor proiectului"; Pachetul de lucru 6 - "Managementul proiectelor" . Fiecare pachet de lucru este detaliat in activitati (intre 2 si 5 activitati), care la randul lor sunt divizate in subactivitati, ce reprezinta gradul cel mai mare de detaliere al proiectului. In cadrul fiecaruia dintre cele 6 pachete de lucru partenerii si-au indeplinit sistematic si eficient sarcinile stabilite inca de la inceputul proiectului, atentia lor focalizandu-se asupra fiecarui nivel de detaliere.

Conform metodologiei alese si folosite, obiectivele principale ale proiectului au fost divizate in obiective specifice, fiecaruia dintre cele trei obiective principale corespunzandu-i cate trei obiective specifice. WBS a impus si stabilirea unei axe temporare a proiectului, el fiind structurat cronologic, pe unitati de timp (luni si ani), lucru evidentiat, mai jos, in diagrama GANT.

De asemenea in conformitate cu metodologia WBS, atributia de coordonare a proiectului i-a revenit managerului de proiect ales in unanimitate de catre membrii echipei. Acesta a fost desemnat sa aleaga si sa instituie responsabilii pentru fiecare pachet de lucru si activitate a proiectului si sa delege responsabilitatile fiecarui partener din proiect. Au fost urmarite cu atentia respectarea obligatiilor de fiecare dintre responsabilii desemnati si a fost instituita politica de a intocmi, in mod sistematic, rapoarte in urma desfasurarii fiecarei subactivitate sau activitate. Probleme intampinate in rezolvarea activitatilor au fost analizate si solutionate in cadrul intalnirilor directe dintre membrii echipei, acolo unde au fost si planificate si datate subactivitatile urmatoare.
Calendar

luna 1

luna 2

luna 3

luna 4

luna 5

luna 6

luna 7

luna 8

luna 9

luna 10

luna 11

luna 12

luna 13

luna 14

luna 15

luna 16

luna 17

luna 18

luna 19

luna 20

luna 21

luna 22

luna 23

luna 24

Pachete/Actv/Subactv.

1. Analiza nevoilor de formare a fostilor toxicomani

1.1. Identificarea si selectarea unei baze de date

1.1.1.Incheierea contractului cu ANA

1.1.2. Identificarea cererii de formare sociala prin ANA

1.1.3. Construirea unei baze de date prin intermediul cu cei 500 fosti toxicomani

1.2. Cercetarea de piata

1.2.1. Stabilirea metodologiei de cercetare

1.2.2. Identificarea viziunii specialistilor cu privire la nevoile de formare ale fostilor toxicomani.

1.2.3. Elaborarea ghidului de interviu

1.2.4. Organizarea interviurilor

1.2.5. Interpretarea datelor obtinute

1.2.6. Dezvoltarea unui document semnificativ privind corelarea informatiilor obtinute in urma experimentului

1.2.7. Conturarea linilor de identificare sau dezvolare a programelor de formare sau reconversie proesionala.

2. Informare si publicitatea asupra proiectului

2.1. Creatia si distribuirea materialelor de promovare referitoare la proiect

2.1.1. Desemnarea echipei de creatie si elaborarea conceptului de campanie

2.1.2. Realizarea efectiva a materialelor publicitare de tip print, outdoor si media neconventionala, in functie de etapa proiectului

2.1.3. Reproducerea si tiparirea materialelor publicitare in scopul distribuii si difuzarii

2.1.4. Realizarea unei pagini web, a unui blog si a unui forum de discutii

2.1. 5. Contactarea si incheierea contractului cu agentia de media "ProMedia" in scopul inchirierii spatiilor publicitare in diferite publicatii si spatiilor de tip outdoor

2.1.6. Realizarea planului media alaturi de reprezentantii agentiei media si publicatiilor contractate.

2.1.7 Distribuirea pliantelor si materialelor publicitare

2.2.3. Montarea si difuzarea materialelor publicitare in spatiile de tip outdoor

2.2. Organizarea conferintelor de la demararea si de la  finalul proiectului

2.2.1. Redactarea si trimiterea comunicatelor de presa catre reprezentantii media

2.2.2. Rezervarea salilor si asigurarea partii logistice

2.2.3.Realizarea materialelor necesare conferintelor precum dosarele de presa si discursurile vorbitorilor

2.2.4. Elaborarea si trimiterea invitatiilor la conferintele de presa

2.2.5. Obtinerea confirmarilor de participare in cadrul conferintelor de presa

2.2.6. Organizarea propriu zisa a conferintelor de presa

2.2.7. Aparitii in emisiuni culturale si sociale la televiziune si radio (in urma realizarii unor parteneriate media)2.2.8. Monitorizarea reactiei mass media cu privire la conferintele de presa organizate si promovarii generale a proiectului

3. Dezvoltarea ofertelor de formare si reconversie profesionala

3.1 Contactarea EURODEAL in vederea ofertei de formare

3.1.1. Promovarea in randul toxicomanilor  a cursurilor disponibile

3.1.2. Punerea la dispozitie a trainerilor pentru fiecare curs

3.2. Asigurarea structurii logistice

3.2.1. Amenajarea spatiului

3.2.2. Realizarea cursurilor si materialelor informativ - educative

3.2.3. Stabilirea unui orar

3.3.Organizarea efectiva a cursurilor

3.3.1. Reaprtizarea fostilor toxicomani in functie de currsul ales

3.3.2. Sustinerea propriu zisa a cursurilor

3.3.3. Oferirea de diplome care certifica formarea

3.3.4. Promovarea rezultatelor cursurilor spre angajatori

4. Identificarea potentialelor ocupatii si dezvoltarea unor masuri de acompaniere pentru persoanele din grupul tinta.

4.1. Contactarea potentialilor parteneri care pun la dispozitie locuri de munca

4.1.1. Selectarea ofertelor de munca vacante

4.1.2. Incheierea unor contracte cu 10 parteneri care pun la dispozitie locuri de munca

4.1.3. Intalniri periodice cu acesti parteneri

4.1.4. Angajarea propriu zisa a fostilor toxicomani

4.1.5.Monitorizarea planului comun de actiune

4.2. Identificarea si dezvolarea unor masuri de acompaniere din sfera serviciilor sociale in vederea integrarii si mentinerii unor locuri de munca pt fostii toxicomani

4.2.1.Contactarea unei firme care ofera consiliere pentru fostii toxicomani

4.2.2. Intalniri saptamanale cu fostii toxicomani si analiza feedback-ului acestora legat de munca

4.2.3.Monitorizarea acestora la locul de munca - fostii toxicomani la locul de munca

5. Evaluarea si promovarea rezultatelor proiectului

5.1. Evaluarea rezultatelor proiectului si stabilirea impactului social al proiectului

5.1.1. Stabilirea numarului de persoane instruite precum si evidentierea domeniilor in care fostii toxicomani au obtinut calificari

Stabilirea numarului de locuri de munca ocupate, din cele disponibile

Monitorizarea mass-media locale si nationale, precum si a reactiilor aparute pe Internet

Analizarea articolelor, emisiunilor TV si radio, referitoare la proiect si realizarea unui raport cu interpretarile finale ale analizei

Efectuarea unui sondaj de opinie aplicat pe 200 de fosti toxicomani care nu au participat la proiect si pe toti angajatorii implicati in proiect

5.2. Promovarea rezultatelor proiectului

Organizarea unei intalniri cu partenerii proiectului, in vederea prezentarii rezultatelor obtinute, raportate la obiectivele proiectului

Organizarea unei conferinte de presa in scopul prezentarii rezultatelor proiectului

5.2.3.      Realizarea unor materiale de promovare a principalelor activitati din cadrul proiectului

5.2.4.      Prezentarea principalelor activitati si rezultate pe site-ul proiectului

5.2.5. Promovarea rezultatelor in cadrul unor emisiuni radio si TV

6. Managementul proiectului

6.1. Pachetul de lucru 1

6.2. Pachetului de lucru 2

6.3. Pachetul de lucru 3

6.4. Pachetul de lucru 4

6.5. Pachetul de lucru 5.

6.6. Pachetului de lucru 6.

4. Estimarile contributiilor tehnice

Contributiile partenerilor din cadrul proiectului vizeaza doua domenii distincte, dar care se afla intr-o legatura stransa: asigurarea de servicii si furnizarea de resurse materiale.

In ceea ce priveste primul aspect, asigurarea de servicii, acestea presupun servicii de training, cercetare, recrutare, publicitate si relatii publice, tiparire etc.

In ceea ce priveste asigurarea resurselor materiale sunt vizate echipamentele furnizate de catre parteneri, logistica necesara demararii fiecarei subactivitati a proiectului etc. In aceasta categorie intra in principal, diferitele componente ce tin de zona de IT, aparatura digitala, instrumente de testare si observare, mobilier etc.


5. Comitetul de decizie

Comitetul de decizie al proiectului este format din:

v     managerul de proiect

v     membrii echipei de proiect

v     responsabilii fiecarui pachet de lucru

v     organizatia promotoare si reprezentantii acesteia

v     reprezentantii partenerilor

In elaborarea proiectului s-a optat pentru varianta organizatorica de management prin proiecte cu structura mixta, ce presupune un conducator de proiect, colectivul de proiect si o retea de organizare specifica.

Comitetul de decizie, impreuna cu managerul de proiect, au elaborat si aplicat o serie de principii care sa asigure buna desfasurare si finalizare a proiectului. In primul rand, in urma unei analize complexe, a fost aleasa si adaptata nevoilor proiectului o metodologie de lucru, ce a fost utilizata pe intreaga desfasurare a acestuia. Urmatorul pas a fost elaborarea unui plan general de proiect, alaturi de o filozofie de proiect care sa seteze liniile directoare de lucru pe parcursul acestuia si sa asigure performanta si comunicarea continua intre participanti. Un principiu de baza a constat in dorinta de a minimiza posibilele modificari aduse la scopul proiectului, prin adoptarea unui set de obiective masurabile si realiste. O atentie deosebita a fost acordata axei cronologice a activitatilor si subactivitatilor, pastrarea termenelor limita si urmarirea intocmai a programarilor fiind un principiu ce a guvernat intreaga desfasurare a proiectului. Pentru a asigura urmarirea si respectarea acestor principii, s-a acordat o importanta deosebita alegerii managerului de proiect, astfel incat acesta sa aiba calitatile si competentele necesare in domeniu.

In desfasurarea proiectului s-a acordat respectul cuvenit informatiilor restrictive si confidentiale, diseminarea informatiei realizandu-se doar catre persoanele direct implicate in respectivele activitati sau subactivitati. Atentia participantilor a fost directionata in mod permanent spre realizarea rapoartelor de activitate si spre corelarea activitatilor cu resursele alocate. Un alt principiu ce a stat la baza elaborarii proiectului a fost cel al adoptarii si promovarii unei comunicari eficiente si efective, sustinuta de cooperarea intre membrii si increderea reciproca cu scopul de a mentine un management performant. Mai mult, a fost constant promovata ideea conform careia succesul in cadrul proiectului nu se datoreaza unei singure persoane ci intregului colectiv de proiect impreuna cu managerul acestuia.

Eficienta fiind un criteriu de baza, s-a incercat permanent eliminarea tuturor acelor activitati cere nu-l indeplineau. In aceeasi directie, toti participantii la proiect au fost incurajati sa identifice si sa rezolve cat mai rapid cu putinta si cu un cost minim posibilele probleme aparute la oricare dintre nivelurile de desfasurare. De asemenea, acestia au fost incurajati catre o perfectionare continua prin participarea la training-uri si activitati de pregatire bazate pe insusirea de noi calitati profesionale si manageriale. Evaluarea a reprezentat si ea un principiu continuu, progresul si efectele realizate pe durata proiectului fiind masurate si analizate constant.


Rezolvarea conflictelor

Conflictul reprezinta o situatie de forta majora care poate aparea intre doua sau mai multe parti implicate in proiect. Exista situatii in care fiecare partener incearca sa-si impuna punctul de vedere in mod abuziv, acest lucru ducand la o stagnare a desfasurarii proiectului. Nu toate conflictele sunt negative: managementul modern pune in lumina metode de negociere de tip win-win, in care fiecare parte are ceva de castigat. Conflictele trebuie directionate pozitiv, depasite si lichidate. Acest lucru se poate realiza prin punerea in lumina a unor oportunitati si consecinte favorabile ale rezolvarii conflictului. Barierele de comunicare pot duce in anumite momente la aparitia unor situatii de criza, de aceea cea mai importanta metoda este prevenirea acestor situatii. Conflictele pot fi evitate printr-o cunoastere in profunzime a detaliilor de proiect, dar si avand o perspectiva de ansamblu asupra proiectului. Mai mult, este necesara o comunicare eficienta si continua intre partenerii de proiect. Conflictul este legat fundamental de schimbul de idei- informatii care se efectueaza simbolic intre parti, ori de perceperea in mod diferit a acestui schimb. Managementul unui conflict presupune adoptarea unei pozitii pozitive si folosirea unui limbaj accesibil, inteles de toti membrii echipei. Este foarte important ca partile implicate in conflict sa stie ca sunt ascultate si intelese. Orice situatie care poate conduce la un conflict trebuie gestionata cat mai rapid si printr-o comunicare deschisa, avand in vedere obiectivele proiectului.

Managementul unui conflict in cadrul proiectului impune urmatoarele:

Aducerea interlocutorului in situatia de a-si defini pozitia

Acceptarea pozitiei lui si confirmarea acesteia.

Reformularea aspectului negativ sub o forma constructiva, cautand puncte de consens. Intotdeauna managerul de proiect trebuie sa sublinieze aspectele pozitive ale conflictului si avantajele care ar putea fi obtinute in urma rezolvarii acestuia.

Negocierea conflictului este o etapa importanta in cadrul managementului riscului in desfasurarea unui proiect. Negocierea se va realiza de catre o parte neimplicata in conflict, o persoana care este capabila de a se detasa de argumentele construite subiectiv. De cele mai multe ori, un bun manager de proiect isi asuma responsabilitatea de a media un conflict, prin adoptarea unei atitudini pozitive si propunerea unei solutii de tip win-win; nicio parte implicata nu trebuie sa aiba sentimentul ca pierde ceva; in definitiv, toti lucreaza la indeplinirea unui scop comun. Exista situatii in care negocierea nu duce la ameliorarea conflictului; daca partenerii nu sunt dispusi sa faca anumite concesii pentru a asigura buna desfasurare a proiectului, se va ajunge in prima faza la stabilirea unei solutii provizorii.

Se vor avea in vedere urmatoarele etape ale negocierii:

Calmarea conflictului si detensionarea lui; reducerea sentimentelor negative si adoptarea unei pozitii neutre din perspectiva careia se pot analiza faptele.

Definirea cadrului de discutare a conflictului

Rediscutarea problemelor, obiectiv. Se vor judeca faptele, datele exacte si nu se vor avea in vedere argumentele construite dintr-o perspectiva subiectiva. Intotdeauna se va avea in vedere insa scopul final al proiectului, ceea ce trebuie facut pentru a asigura o buna derulare a sa.

Cautarea si sublinierea punctelor comune

Cautarea intereselor comune

Reformularea in scris a revendicarilor fiecareia dintre parti.

Cautarea impreuna de catre partile implicate a unor solutii amiabile. Se vor considera solutiile de tip win-win, si se va considera doar ceea ce este in beneficiul proiectului in ansamblu si nu in beneficiul unei singure parti; nu exista invinsi si invingatori, ci doar solutii adoptate pentru a duce la bun sfarsit un proiect comun.

Reformularea solutiilor si evaluarea importantei lor. Evaluarea solutiilor se va face tot in functie de scopul final al proiectului; nu se vor adopta strategii favorabile unei parti insa in detrimentul tuturor celorlalte; se vor face concesii pentru a se ajunge la un acord comun.

Concluzionare prin alegerea unei solutii, eventual declarata provizorie.

Este important de stiut ca nu exista retete miracol pentru stapanirea unei situatii de criza. Managementul corect al crizei reprezinta o colectie de masuri, pregatite din timp, care permit o buna desfasurare a planului de proiect. In acest sens se vor asigura conditiile pentru o cunoastere in profunzime a detaliilor legate de proiect de catre fiecare partener printr-o comunicare deschisa si sustinuta. Prevenirea este cea mai buna metoda pentru a evita un conflict iar ea se realizeaza doar prin implicarea in egala masura a partenerilor de proiect. Acest lucru va asigura, alaturi de o comunicare permanenta, o buna coordonare a activitatilor si in cele din urma atingerea scopului final al proiectului. In aplanarea conflictelor se vor avea in vedere si principiul transparentei, al tolerantei si al comunicarii deschise.


7. Conducatorii de sub-proiecte/pachete de lucru

Pachetul de lucru 1: Partenerul de proiect - Agentia Nationala Anti-drog (A.N.A.), reprezentata de Roxana Sfetcu.

Pachetul de lucru 2: Partenerul de proiect - Friends Advertising, reprezentat de Monica Sturza.

Pachetul de lucru 3: Partenerul de proiect - Centrul de formare profesionala EURODEAL, reprezentat de Simona Timosiu.

Pachetul de lucru 4: Partenerul de proiect - Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), reprezentata de Andreea Stefanescu.

Pachetul de lucru 5: Partenerul de proiect - Compania de cercetare si consultanta D&D Research, reprezentata de Alina Teisanu.


8. Urmarirea activitatilor

Pentru buna desfasurare a proiectului, acesta va fi monitorizat la fiecare nivel, fiind urmarite pachetele de lucru, activitatile si subactivitatile demarate. Atentia se va orienta asupra monitorizarii tehnice, cat si a celei financiare.

Primul tip de monitorizare, cel tehnic, va avea ca centru de interes verificarea modului in care sunt alocate si gestionate resursele umane si materiale, in timp ce monitorizarea financiara va urmari incadrarea si raportarea continua la buget, prevenindu-se astfel, posibilele depasiri ale resurselor financiare alocate.


9. Evaluarea activitatilor

A. Strategie de evaluare

Strategia de evaluare a proiectului se bazeaza pe rezultatele obtinute, luandu-se in considerare atat perspectiva cantitativa, cat si cea calitativa.

In ceea ce priveste calitatea cursurilor, pentru a verifica masura in care ele au fost de folos pentru cursanti, se va recurge la o serie de teste de verificare finale, in urma carora acestia vor primi diplomele de calificare.

In evaluarea impactului social, se va recurge la metoda sondajelor de opinie in randul angajatorilor si in randul unui numar de fosti toxicomani care nu au participat la programul de reintegrare. Prin aceste sondaje vom verifica in primul rand daca opinia angajatorilor asupra capacitatii fostilor toxicomani de a se reintegra in societate s-a imbunatatit. In al doilea rand, dorim sa aflam daca reintegrarea acestei categorii sociale in campul muncii au avut un impact pozitiv asupra celorlalti fosti toxicomani care nu au participat la proiect.


B. Criterii pentru evaluarea succesului proiectului

Ø          Incadrarea in limitele parametrilor stabiliti, precum bugetul, termenele limita, alocarea resurselor umane si materiale

Ø          Actualizarea rezultatelor propuse, precum evaluarea numarului de angajatori care au participat la proiect si numarului de fosti toxicomani care au absolvit cursurile de calificare si care au fost angajati


C. Strategia de promovare a rezultatelor

Proiectul si rezultatele acestuia vor fi promovate printr-o serie de mijloace precum realizarea si actualizarea site-ului proiectului, aparitia unui reprezentant al proiectului in cadrul unor emisiuni radio si TV, organizarea intalnirilor cu partenerii si a conferintelor de presa si distribuirea materialelor informative.


D. Descrierea produsului diseminat

Majoritatea produselor de promovare sunt palpabile - materialele de promovare a proiectului, comunicatele de presa, rapoartele privind rezultatele proiectului pentru intalnirea cu partenerii. De asemenea, proiectul si rezultatele sale vor fi promovate in cadrul unor emisiuni radio si TV, dar si pe site-ul proiectului.


E. Beneficii pentru economia structurii din care fac parte consortiul si finantatorul

Ø     Asigurarea unei mai bune vizibilitati a organizatiilor implicate

Ø     Promovarea unei imagini favorabile organizatiilor din cadrul consortiului

Ø     Acumularea de experienta, dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor personalului

Ø     Perfectionarea metodelor de organizare si comunicare intre parteneri


F. Avantajele produsului obtinut

Ø      Aducerea in atentia publicului a situatiei fostilor toxicomani

Ø      Reintegrarea in societate a unei categorii sociale marginalizate

Ø      Calificarea, respectiv recalificarea unor persoane fara experienta in campul muncii

Ø      Crearea de locuri de munca

Ø      Reducerea numarului de someri


G. Exploatarea rezultatelor

In cazul in care obiectivele stabilite la inceput sunt indeplinite, proiectul poate fi vazut ca un precedent, un punct de plecare pentru alte proiecte similare, avand ca scop principal reintegrarea in societate a unor categorii sociale defavorizate.

H.    Utilizarea rezultatelor de catre partenerii consortiului

Implicarea companiilor in acest proiect poate lua forma unei campanii de responsabilitate sociala si, pe cale de consecinta, duce la scaderea impozitelor, iar un succes al acestui proiect va duce la prelungirea parteneriatelor. In plus, companiile implicate vor beneficia de o mai buna vizibilitate de o promovare a unei imagini favorabile. De asemenea, se doreste continuarea parteneriatului cu ANOFM, in vederea desfasurarii unor proiecte similare ulterioare.


I.       Utilizarea rezultatelor de catre terti parteneri

Pentru a putea fi implementat si in alte zone ale tarii, acest proiect trebuie sa detina un grad ridicat de flexibilitate si adaptabilitate spatio-temporala. Proiectul este realizat in asa fel incat sa poata fi reluat impreuna cu aceiasi parteneri, dar la fel de bine sa poata fi realizat si cu ajutorul unor terti parteneri. Principiile de implementare ale proiectului sunt specifice si usor de urmat, astfel incat el poate fi adaptat si utilizat si de alte echipe, impreuna cu alti parteneri.


10. Metode de monitorizare si raportare

Un rol vital in desfasurarea managementului de proiect si a proiectului in sine il joaca informatia, ce conduce la realizarea in conditii favorabile a deciziilor si, ulterior, la indeplinirea obiectivelor stabilite. Informatia, in conditiile in care circula intr-un mod optim, contribuie la reducerea incertitudinilor, la realizarea unor decizii informate ce genereaza rezultate pozitive si ajuta la stabilirea clara a costurilor si a bugetului total. Gestiunea necorespunzatoare a informatiei provoaca pierderi materiale si de timp si produce efecte negative asupra productivitatii proiectului.

Informatia in cadrul proiectului trebuie sa circule continuu, fara intreruperi, de la un capat la altul, de la emitator la receptor din nou la emitator, existand astfel posibilitatea de control permanent. Iar criteriile de control trebuie sa fie bine stabilite inca de la inceputul proiectului.

tinand cont de aceste lucruri, managerul de proiect a utilizat urmatoarele metode de monitorizare si control:

v   verificarea constanta a documentelor si actelor pentru a se asigura ca acestea sunt aduse la zi.

v   masuri preventive menite sa inlature cauzele posibilelor neconformitati, precum: verificarea rezultatelor obtinute in urma fiecarei activitati sau subactivitati si compararea lor cu obiectivele stabilite anterior pentru a identifica posibilele diferente si probleme aparute, in vederea eliminarii lor.

v   masuri corective menite sa inlature cauzele neconformitatilor deja aparute, in scopul prevenirii repetarii lor, precum: stabilirea de actiuni ce trebuie intreprinse pentru a reduce diferentele si a elimina riscurile ce impiedica realizarea obiectivelor.

v   evaluarea performantelor asteptate, riscurilor reziduale, termenelor, costurilor pentru activitatile ramase restante.

La inceputul proiectului nu exista decat previziuni - preveniri prospective - si la sfarsitul proiectului nu exista decat observatii: intre cele doua, cuplul previziune - prevenire prospectiva dispare progresiv pentru a lasa din ce in ce mai mult locul observatiei si prevenirii active in vederea tratarii si completarii informatiilor.

Previziunea permite asigura ca proiectul avanseaza pe drumul cel bun pentru a atinge

obiectivul general; acesta este momentul estimarii costurilor. Prevenirea prospectiva permite simularea a ceea ce se va intampla daca un accident sau o eroare, prevazuta sau nu, se va produce; acesta este momentul prognozelor financiare. Realizarea permite asigurarea ca produsul este conform cu previziunile si, in consecinta, cu obiectivul stabilit. Prevenirea activa permite controlul pentru produsul dezvoltat, ce se va intampla in cazul unui defect sau slabiciune in perioada de productie si comercializare.

In ameliorarea permanenta a proiectului, a fost utilizata urmatoarea logica:

v     Prevenire = a impiedica fenomenul sa se produca;

v     Protectie = pentru cazul in care nu il putem impiedica sa se produca;

v     Interventie = in cazul in care fenomenul se produce;

v     Reparatie = repunerea in functiune dupa accident.


In concluzie, la nivelul de monitorizare si raportare a proiectului, accentul cade asupra controalelor preventive, inspectiilor tehnice, realizarea graficelor GANT si PERT, a fiselor tehnice, financiare etc. si asupra gestionarii si actualizarii bazelor de date.


11. Activitatile componente ale pachetului de lucru 'Managementul Proiectului' care se desfasoara pe toata durata proiectului ca o structura de sine statatoare dar integrata perfect in proiect (pachetul de lucru /activitatea project management)

Principalele activitati componente ale pachetului de lucru "Managementul proiectului", realizate de catre managerul de proiect pe intreg parcursul acestuia, sunt:

Ø    Diseminarea informatiei in randul membrilor echipei de proiect.

Ø    Dezvoltarea relatiilor interne cu membrii echipei de proiect si a celor externe cu partenerii de proiect existenti si potentiali.

Ø    Organizarea activitatilor si a intalnirilor.

Ø    Impartasirea experientei si a cunostintelor personale cu ceilalti participanti la proiect.

Ø    Motivarea membrilor echipei de proiect.

Ø    Aplanarea conflictelor aparute in cadrul echipei si cu partenerii exteriori.

Ø    Supravegherea construirii bugetului.

Ø    Evaluarea si analizarea potentialelor riscuri.

Ø    Asigurarea conformitatii proiectului cu standardele de calitate existente.


Managerul de proiect este cel care a exercitat procesul de management in cadrul proiectului, a adoptat decizii, si-a asumat riscuri si responsabilitati si a initiat actiuni.

Pentru a putea realiza activitatile prezentate mai sus, managerul de proiect a trebuit sa demonstreze bune cunostinte in domeniul economic si de administrare a afacerilor, in gestionarea resurselor umane, in marketing, in managementul evenimentului, managementul riscului, managementul timpului si o buna stapanire a tehnicilor de comunicare interpersonala si organizationala si cele de negociere. Mai mult, managerul a trebuit sa dovedeasca bune abilitati de gestionare a crizelor de diferite tipuri si capacitatea de a se adapta si de a facilita adaptarea echipei la procesul de continua schimbare ce a caracterizat realizarea proiectului.


12. Evaluarea rezultatelor dupa terminarea proiectului

In vederea evaluarii pertinente a feed-back-ului proiectului in cadrul grupurilor tinta, dupa finalizarea propriu-zisa a proiectului, vor fi demarate sondaje de opinie cu o periodicitate de 3, 6, 9 luni, in scopul de a se observa eventuale cresteri ale nivelului de informatie despre existenta acestor cursuri si despre desfasurarea lor.

De asemenea, se va recurge la metoda sociologica a observatiei structurate, prin intermediul careia se va observa, masura si modalitatea in care au fost impropiate la nivel atitudinal si comportamental principalele repere de conduita promovate de proiect in raportarea fata de dezvoltarea durabila a societatii.


13. Proceduri de respectare a dreptului de proprietate intelectuala

Partenerii implicati in proiect isi iau angajamentul ferm ca toate serviciile si resursele utilizate vor respecta normele agreate la nivel international. Astfel, nu vor fi folosite decat produse si programe cu licenta si, de asemenea, se va urmari permanent respectarea drepturilor de autor al materialelor utilizate.


14. Managementul echipei de proiect.

Managementul echipei de proiect in cadrul proiectului de "Reintegrare in campul muncii a fostilor toxicomani" a fost un proces continuu si sistematic de analiza a necesarului de resurse umane in functie de obiectivele urmarite si de previzionarea dezvoltarii acestora in concordanta cu politica pe termen mediu si lung a proiectului, a partenerilor de proiect si partilor interesate in cadrul proiectului. Scopul fundamental al managerului a fost atingerea potentialului maxim al membrilor echipei de proiect.

Managerul de proiect a fost pus in situatii in care a trebuit sa conduca membri echipei de proiect intr-un mediu de lucru in care apar conflicte din cauza personalitatilor diferite a oamenilor, a pozitiilor pe care acestia le detin si conditiilor puternic concurentiale. S-a impus astfel ca managerul de proiect sa dovedeasca calitati remarcabile de leadership si abilitati performante de comunicare interpersonala.

Managerul de proiect a dovedit calitati de leadership, caracteristica care reprezinta latura informala a puterii, respectiv capacitatea de influenta, procesul de influentare si orientare a comportamentului membrilor echipei de proiect, cu ajutorul instrumentelor de natura psiho-sociala (motivare, implicare in realizarea obiectivelor, generarea satisfactiei, etc.) astfel incat acestia sa realizeze actiuni conform obiectivelor performante ale proiectului. Leadership-ul reprezinta abilitatea de a conduce. Persoana centrala a leadership-ului este liderul, in jurul careia graviteaza ceilalti membri ai proiectului/consortiului si care se identifica cu acesta. Liderul, in acest caz managerul de proiect, este persoana care propune obiective de realizat si determina membrii echipei de proiect sa le asume si sa le realizeze cu convingere si competenta.

La baza leadeship-ului s-a aflat spiritul de echipa al initiatorilor proiectului, definit ca starea care reflecta acceptul membrilor echipei de a gandi, de a se comporta si de a actiona armonizat in vederea indeplinirii cu succes a scopului proiectului. Spiritul de echipa al proiectului s-a realizat pe baza unor aspecte cumulative:

experienta anterioara comuna a membrilor echipei de proiect care a condus la construirea increderii reciproce;

asumarea unui obiectiv comun;

existenta unor interese convergente care conduc la o motivare puternica individuala si de grup;

desfasurarea proceselor decizionale in regim participativ.

Managerul de proiect a demonstrat ca poseda si calitatile unui manager de criza, avand tot timpul o gandire proactiva. Astfel managerul proiectului a desfasurat pe parcursul proiectului monitorizarea riscurilor si dezvoltarea procedurilor de raspuns in cazul cand a fost necesar managementul efectiv al crizei. Acesta a definit, in situatiile de criza, impreuna cu echipa de proiect, o noua strategie de desfasurare a proiectului care sa permita o relansare activa si de succes a activitatilor proiectului. Competentele "managerului de proiect de criza" includ specializari precum expertiza financiara, inteligenta emotionala si comunicare eficienta.

Managementul echipei de proiect implica si planificarea resurselor umane. Etapele urmate in aceasta planificare au fost:

v     Realizarea unei estimare a necesarului de resurse umane pe termen mediu si lung in proiect/parteneri/organizatie. Au fost luate in consideratie posturile noi care s-au creat, dar si cele care au fost transformate.

v     Analiza disponibilitatilor cantitative si calitative de personal: personal existent, nou recrutat si personal pierdut (prin pensionari, demisii, concedieri).

v     Analiza posibilitatilor de asigurare cu resurse umane din interiorul si exteriorul organizatiei. In afara de cercetarea atenta a pietei fortei de munca si a posibilitatilor

reale de recrutare a diferitelor categorii de personal, este foarte importanta cunoasterea politicilor guvernamentale referitoare la personal si anticiparea schimbarilor legislative care ar putea interveni.

v     Stabilirea surselor de asigurare a resurselor umane in functie de structura si obiectivele stabilite de organizatie. Necesarul de resurse umane a fost impartit pe principalele surse de asigurare: recrutare, promovare interna, formare-perfectionare.

v     Elaborarea si punerea in aplicare a planului. Planurile operative de lucru cuprind detalii referitoare la calendare, bugete si actiuni ce vor fi efectiv intreprinse. In final a rezultat necesarul de resurse umane cantitativ si calitativ, diferentiat pe profesii, meserii, varsta, sex etc.

Managementul echipei de proiect include procesele necesare pentru optimizarea activitatilor din cadrul proiectului. In aceasta activitate sunt incluse toate resursele umane din cadrul partilor interesate in proiect. Etapele principale ce au fost urmate in cadrul managementului echipei de proiect, respectiv a resurselor umane in proiecte, sunt

v     Planificarea organizationala, ce include identificarea, documentarea si atribuirea rolurilor in cadrul proiectului, a responsabilitatilor si a relatiilor de interdependenta.

v     Recrutarea personalului, ce presupune atragerea de resurselor umane necesare pentru realizarea proiectului.

v     Dezvoltarea echipei ce reprezinta dezvoltarea individuala si competentele echipei pentru sporirea performantelor proiectului.


In cadrul fiecarei etape persoanele implicate variaza, de la o singura persoana pana la mai multe grupuri de indivizi.

Asimilate acestor etape, pe parcursul proiectului s-au intalnit urmatoarele activitati:

v     conducere, comunicare, negociere, managementul deprinderilor;

v     delegarea, motivarea, indrumarea, consilierea si alte subiecte referitoare la negocierea individuala cu persoanele implicate;

v     construirea unei echipe, negocierea conflictelor si alte subiecte referitoare la negocierea cu grupurile;

v     aprecierea performantelor, recrutarea, integrarea, dezvoltarea relatiilor de munca, aplicarea regulamentului de protectie a muncii si alte subiecte referitoare la administrarea functiilor resurselor umane.

Pentru a se asigura continuitatea si aplicabilitatea proiectului, rezultatele procesului de planificare organizationala au fost revizuite cu regularitate in toate privintele si, daca organizarea initiala nu s-a mai dovedit efectiva, aceasta a fost revizuita in cel mai scurt timp.


15. Managementul calitatii proiectului.

Managementul calitatii proiectului include procesele necesare pentru asigurarea ca proiectul va satisface cerintele pentru care a fost lansat. Acesta include toate functiile de management care determina politica de calitate, obiectivele si responsabilitatile aferente proiectului si se realizeaza prin planificarea calitatii, asigurarea calitatii, controlul calitatii si cresterea calitatii, cuprinse in sistemul calitatii.

Managementul calitatii proiectului prezinta trei componente distincte, fiecare dintre acestea fiind structurate pe:date de intrare, instrumente si tehnici de realizare a etapei calitative si rezultatele finale, ce sunt prezentate sub forma unor date de iesire. Echipa de proiect a pastrat la baza activitatilor sale una din axiomele fundamentale ale managementului modern al calitatii: calitatea se planifica, nu se controleaza.

Fiecare dintre etapele managementului calitatii proiectului a fost realizata urmarind urmatoarea structura:

1) Planificarea calitatii proiectului identifica standardele de calitate relevante (de referinta) pentru proiect si determina modalitatile de satisfacere a acestora si cuprinde:

v       Intrari

Politica de calitate: Reprezinta intentiile si directiile generale ale organizatiei in ceea ce priveste calitatea, exprimate de conducerea acesteia. In cadrul acestui proiect echipa de proiect si-a definit propria politica de calitate: implementarea unui sistem bine functional, orientat catre client si societate, bazat pe incredere, dezvoltare continua, respect, educatie, profesionalism si prestigiu. Echipa de proiect a fost responsabila de a asigura ca partenerii implicati in proiect sunt constienti de politica de calitate adoptata.

Obiectivele stabilite: acestea reprezinta cheia intrarilor in procesul de planificare a calitatii si ele sunt cele stabilite la inceputul proiectului.

Descrierea produsului: serviciul propus genereaza un impact social benefic, ce ajuta la cresterea calitatii si a standardului de viata a unui grup social dezavantajat.

Standarde si reglementari: standardele si reglementarile legale si de alta natura ce pot afecta rezultatul proiectului au fost luate in considerare in desfasurarea acestuia.

Iesirile altor procese: cerintele de calitate ale tuturor proceselor de iesire au fost verificate pentru a asigura compatibiliatea cu cele de intrare in procesul urmator.


v       Instrumente si tehnici

Analize beneficiu / cost: au condus la estimarea costurilor si beneficiilor tangibile si intangibile ale diferitelor variante de proiect si au utilizat instrumente financiare cum ar fi: durata de recuperare a investitiei, valoarea neta actualizata a investitiei, rata interna de rentabilitate. Aceste analize s-au dovedit utile pentru evaluarea proiectului si identificarea alternativelor. Cel mai important beneficiu al stabilirii cerintelor de calitate il reprezinta efortul corectiv mai mic, productivitate mai mare, costuri de realizare a proiectului mai mici, satisfactie din partea partenerilor. Cel mai important cost se refera la cheltuielile asociate activitatilor de management al calitatii.

Analiza comparativa si adaptiva a pietei: proiectul a fost comparat cu practicile similare intalnite in alte proiecte, cu scopul de a stabili standardele de masurare a performantelor.

Diagrame de flux: diagrama cauza efect a fost utilizata pentru a vedea cum variaza in timp un anumit sistem de resurse utilizat in proiect.

Simulari

Costul calitatii: Costul calitatii se refera la costul total al eforturilor pentru realizarea calitatii produsului si include toate activitatile care asigura atat conformitatea cat si neconformitatea produsului. Costul calitatii cuprinde trei tipuri de costuri: costuri de prevenire, costuri de evaluare, costuri datorate omisiunilor.


v       Iesiri

Planul de management al calitatii: prin planul de management al calitatii, echipa de proiect a prezentat modalitatile de implementare a politicii de calitate. Sistemul calitatii proiectului, conform ISO 9000, cuprinde: "structura organizatorica, responsabilitati, proceduri, procese si resurse necesare pentru implementarea managementului calitatii". Planul de management al calitatii are ca intrari rezultatele (iesirile) tuturor proceselor de planificare si este orientat spre controlul calitatii, asigurarea calitatii si cresterea calitatii proiectului. Acest plan a fost realizat schematic, semi-formal, in concordanta cu cerintele proiectului.

Definirea specificatiilor de calitate: specificatiile de calitate descriu, in termeni specifici,domeniile si limitele procesului de control al calitatii. In planificarea duratei unei activitati, echipa de proiect a indicat data de inceput si de sfarsit a acesteia, daca ea va fi masurata complet sau doar anumite rezultate ale ei si care anume

Liste de control: acestea instrumente au fost utilizate ca mijloc de apreciere si corectie a performantelor proiectului.

Intrari pentru alte procese: prin procesul de managemet al calitatii au fost identificate necesitatile pentru realizarea activitatilor cuprinse in celelalte procese de management.


2) Asigurarea calitatii proiectului evalueaza performantele generale ale proiectului pentru asigurarea ca acesta va satisface conditiile standardelor de referinta si cuprinde:

v       Intrari

Planul de management al calitatii.

Rezultatele controlului calitatii: reprezinta inregistrarile incercarilor, verificarilor si masuratorilor realizate, in format comparabil (valori comparabile) pentru realizarea evaluarilor.

Definirea specificatiilor de calitate.


v       Instrumente si tehnici

Instrumente si tehnici de planificare a calitatii

Audituri ale calitatii: reprezinta o evaluare facuta asupra activitatilor de management al calitatii realizate, in vederea imbunatatirii performantelor proiectului.


v       Iesiri

Cresterea calitatii: imbunatatirea continua a calitatii include actiuni de crestere a eficacitatii si eficientei proiectului in vederea obtinerii de beneficii pentru parteneri si satisfactie pentru utilizator. Implementarea cresterii calitatii necesita actiuni preventive si corective, conform procedurilor de control stabilite in planul de executie a proiectului


3) Controlul calitatii proiectului monitorizeaza rezultatele specifice ale proiectului pentru asigurarea ca acesta va satisface conditiile standardelor de referinta.


v       Intrari

Rezultatele activitatilor: acestea sunt incluse in planul de executie a proiectului si cuprind atat performantele produsului/ serviciului cat si rezultatele proceselor de management a proiectului. Rezultatele planificate au fost disponibile pe tot parcursul executiei proiectului pentru compararea cu rezultatele obtinute sau in curs de realizare.

Planul de management al calitatii

Definirea specificatiilor de calitate

Liste de control

v       Instrumente si tehnici

Inspectii: includ activitati precum masurare, examinare si testare in vederea stabilirii conformitatii rezultatelor proiectului cu cerintele acestuia.

Diagrame de control: au fost utilizate pentru monitorizarea diferitelor variabile de iesire, pentru activitati repetitive, costuri sau variante de termene, erori in documentati.

Diagrame Pareto: tehnica consta in izolarea a 20% din parametrii unei activitati care explica 80% din problemele acesteia. Este o metoda de decizie si control care permite utilizarea prioritatilor dupa diferite criterii, folosind statistici descriptive si analizarea lor. Ea ajuta la conducerea interventiilor in mod metodic abordand succesiv punctele cele mai importante si permite sa se stabileasca un plan de actiune eficient.

Esantionare statistica: presupune alegerea unor categorii de activitati sau procese reprezentative, din lista completa, pentru inspectie.

Diagrame de flux

Analize privind politica de viitor: se bazeaza pe o extrapolare a datelor din trecut spre viitor si au fost utilizate pentru monitorizarea performantelor tehnice, costul si programarea activitatilor.


v       Iesiri

Cresterea calitatii

Elaborarea deciziilor: componentele neconforme ale activitatilor sau proceselor, identificate in timpul inspectiilor, pot fi acceptate sau eliminate. Componentele eliminate presupun aplicarea de activitati corective.

Corectii: sunt actiuni de eliminare a neconformitatilor.

Completarea listelor de control

Procese de ajustare: Procesele de ajustare presupun actiuni preventive si corective imediate, ca urmare a rezultatelor controlului calitatii. In unele cazuri, aceste procese s-au desfasurat o data cu procesele de control integrat al proiectului


16. Managementul comunicarii in proiect

Procesul de management al comunicarii in proiecte asigura legaturile necesare unei comunicari eficiente, dintre persoanele implicate in proiect si informatiile vitale acestuia. In atributiile managerului de proiecte a intrat comunicarea continua cu toate partile interesate in cadrul proiectelor, echipa de proiect, clientii, finantatorii, etc.

Procesele manageriale ale comunicarii in proiecte au inclus urmatoarele:

v     Planificarea comunicarii, ce presupune determinarea informatiei si a cerintelor de comunicare a partenerilor/actionarilor proiectului.

v     Distributia informatiei, informatie ce trebuie facuta disponibila la timp pentru toti partenerii proiectului.

v     Rapoartele de performanta, ce stau la baza strangerii si distributiei de informatii cu privire la performante proiectului.

v     Conducerea partenerilor proiectului, procese care satisfac cerintele si rezolva probleme cu partenerii proiectului si partile interesate in cadrul acestuia.

Fiecare proces a necesitat efort din partea unuia sau a mai multor persoane, sau grupuri de persoane, in functie de cerintele proiectului. Fiecare proces a avut loc cel putin odata in fiecare proiect si in una sau mai multe etape ale sale. In practica etapele s-au suprapus si au interactionat in modalitati caracteristice fiecarui caz in parte.

Managerul de proiect a trebuit sa dea dovada unei bune stapaniri a artei comunicarii si a unor cunostinte precum:

Modele "emitator-receptor"

Alegerea, in functie de situatie, a mediului de comunicare - scris vs. oral, raport formal vs. memo informal, fata in fata vs. e-mail.

Stilul de scris

Tehnici de prezentare in cadrul sedintelor si intalnirilor

Tehnici de management al unei intalniri

Codificari si de codificari de mesaje, astfel incat ele sa fie pe intelesul tuturor

Transmiterea si formularea mesajelor

Identificarea si eliminarea zgomotul in comunicare


Printre metodele de comunicare cel mai des intalnite intre participantii la proiect amintim: comunicarea verbala directa, telefon, tele-conferinta, e-mail, chat, video-web si nota scrisa.

Un rol vital in managementul comunicarii in proiect l-au jucat rapoartele saptamanale de status si cele de performanta. Rapoartele de status contin prezentarea stadiului unui activitati si subactivitati, termenele de finalizara si situarea actuala pe axa temporala, problemele intalnite, sugestii si intrebari.

Rapoartele de performanta au fost elaborate dupa urmatoarea structura:

Intrari: informatii despre performanta muncii, evaluarea performantelor, prognoze, masuri de control al calitatii, planul de management al proiectului, schimbari cerute si aprobate, distributii.

Instrumente si tehnici: instrumente de prezentare, adunarea si compilarea informatiilor de performanta, intalniri pentru rapoarte de stare, sisteme de raportare la timp si costuri.

Iesiri: rapoarte de performanta, prognoze, schimbari cerute, actiuni de corectare recomandate, puncte tari ale procesului organizational.

17. Analiza SWOT

Puncte tari :

 • Este un proiect nou, idee noua.
 • Succesul programului va conduce la scaderea ratei somajului.
 • Formarea profesionala prin cursuri de specializare.
 • Trateaza o problema sociala.
 • Promoveaza un interes national, reducerea numarului de toxicomani din Romania.

Puncte slabe :

 • Are in vedere putini fosti toxicomani comparativ cu numarul acestora.
 • Se limiteaza la un numar mic de cursuri de formare profesionala.

Oportunitati :

 • Posibilitatea de obtinere de fonduri.
 • Posibilitate de prelungire a programului de reintegrare a fostilor toxicomani in campul muncii.
 • Extinderea programului si in alte orase din Romania.

Amenintari :

 • Companiile nu mai sunt dispuse sa angajeze datorita problemelor cauzate de criza economica.
 • Prejudecata angajatorului in legatura cu performantele fostilor toxicomani.
 • Neseriozitatea unora dintre candidatii angajati pot determina angajatorul sa refuze colaborarile viitoare.
 • Refuzarea inscrierii in program de catre fostii toxicomani.
 • Nerespectarea de catre parteneri a contractelor.
 • Nerespectarea contractelor de catre fostii toxicomani.

ANALIZA UTILIZATORILOR/BENEFICIARILOR

Implicarea companiilor in acest proiect poate lua forma unei campanii de responsabilitate sociala si, pe cale de consecinta, duce la scaderea impozitelor, iar un succes al acestui proiect va duce la prelungirea parteneriatelor. In plus, companiile implicate vor beneficia de o mai buna vizibilitate de o promovare a unei imagini favorabile. De asemenea, se doreste continuarea parteneriatului cu ANOFM, in vederea desfasurarii unor proiecte similare ulterioare.

Pentru a putea fi implementat si in alte zone ale tarii, acest proiect trebuie sa detina un grad ridicat de flexibilitate si adaptabilitate spatio-temporala. Proiectul este realizat in asa fel incat sa poata fi reluat impreuna cu aceiasi parteneri, dar la fel de bine sa poata fi realizat si cu ajutorul unor terti parteneri. Principiile de implementare ale proiectului sunt specifice si usor de urmat, astfel incat el poate fi adaptat si utilizat si de alte echipe, impreuna cu alti parteneri.


6. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

Strategiile de diseminare la nivel regional (Bucuresti) pe care le vom utiliza sunt:

Ø      Realizarea si actualizarea site-ului proiectului

Ø      Aparitia unui reprezentant al proiectului in cadrul emisiunilor radio si TV

Ø      Organizarea intalnirilor cu partenerii in cadrul carora se vor prezenta rapoartele privind rezultatele proiectului

Ø      Organizarea conferintelor de presa in care se vor prezenta rezultatele partiale si finale ale proiectului

Ø      Distribuirea materialelor informative


7. IMPACTUL PROIECTULUI

7.1. Impactul asupra consortiului, partenerilor, societatii

Ø      Crearea si ocuparea de noi locuri de munca

Ø      Aducerea in atentia publicului a situatiei fostilor toxicomani

Ø      Reintegrarea in societate a unei categorii sociale marginalizate

Ø      Calificarea, respectiv recalificarea unor persoane fara experienta in campul muncii

Ø      Reducerea numarului de someri

Ø      Stimularea categoriilor sociale defavorizate de a se reintegra in campul muncii

Ø      Asigurarea unei mai bune vizibilitati a organizatiilor implicate

Ø      Promovarea unei imagini favorabile organizatiilor din cadrul consortiului

Ø      Acumularea de experienta, dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor personalului

Ø      Perfectionarea metodelor de organizare si comunicare intre parteneri


7.2. Proceduri cantitative si calitative de masurare a impactului

Ø      Se vor organiza teste de verificare finale, in urma carora cursantii vor primi diplomele de calificare.

Ø      Se va face apel la metoda sondajelor de opinie in randul angajatorilor si in randul unui numar de fosti toxicomani care nu au participat la programul de reintegrare, cu scopul de a verifica:

Masura in care opinia angajatorilor asupra capacitatii fostilor toxicomani de a se reintegra in societate s-a imbunatatit.

Daca reintegrarea acestei categorii sociale in campul muncii a avut un impact pozitiv asupra celorlalti fosti toxicomani care nu au participat la proiect.

Ø      Se vor realiza studii de impact cu scopul de a evalua:

Masura in care au fost indeplinite activitatile si obiectivele proiectului

Gradul de ocupare a posturilor create

8. BUGETUL PROIECTULUI

Contractul finantare Nr....

 

Total Planificat

(An I+AnII;

Finantare+ Cofinantare) (RON)

An I

Planificat

(RON)

An II

Planificat

(RON)

 

Finantare

Cofinantare

Finantare

Cofinantare

I. Cheltuieli directe - total


I.1. Cheltuieli de personal


I.1.1. Cheltuieli cu salariile personal permanent


I.1.2. Alte cheltuieli de personal (deplasari)


a) Cazare


b) Diurna


c) Transport


d) Alte cheltuieli


I.1.3. Salarii colaboratori


I.4. Cheltuieli materiale si servicii


I.2.1. Materii prime si materiale


a) Materii prime si materiale


b) Materiale consumabile


c) Combustibil


d) Piese de schimb


e) Obiecte de inventar


I.2.2. Lucrari si servicii executate de terti (max 5%)


a) Colaboratori persoane juridice


b) Tiparire, diseminare


c) Amenajare spatiu interior


d) Teste, masuratori ,analize


e) Omologari


f) Studii, anchete statistice


g)Asistenta tehnica, consultanta


I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului (max 5%)


II. Cheltuieli indirecte - total


II.1. Regia (--%I.1.1)


III. Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii - total


III.1. Echipamente pentru suport activitati cercetare - dezvoltare


III.2. Mobilier, aparatura, birotica


III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice


III.4. Mijloace de transport


III.5. Studii pentru obiective de investitii


III.6. Proiecte tehnologice inovative


III. Alte dotari


TOTAL ( I+II+III)


Nr.

risc

Risc /

Sursa de

risc

Distributia

riscurilor intre parteneri

proiect

Perioada de

aparitie in

cadrul

proiectului

(activitate/

luna)

Risc acoperit

contactual

(Da/Nu)


Coeficient de

importanta

al riscului in proiect

(CIR)

(scala: min.0-max.10)

Impact

potential

negativ

(scala: min.0-max.10)

(IPN)

Coeficient de impact potential negativ

(scala: min.0-max.10)

(CIPN)Posibili-

tate

de aparitie

(scala: min.0-max.10)

(PA)

Coeficient posibilitate de aparitie

(scala min.0-max.10)

(CPA)


Evaluarea financiara a riscului

(scala min.0-max.10)

(EFR)

Coeficient de impact financiar al riscului

(scala min.0-max.10)

(CFR)


Scorul de risc

(scala: min.0-max.3000)

(SR)

Ierarhizare riscuri

(1 Risc Maxim -n Risc minim)

Strategie

reducere

efecte

negative


Identificarea unui numar insuficient de fosti toxicomani pentru demararea proiectului

P1 - P5

L 1


Da


Demararea unei campanii de informare, educare si motivare a publicului tinta


Utilizarea unui mesaj inadecvat publicului tinta

P5

L 3 - L 24


Nu


Semnalarea sistematica a disfunctionalitatilor pentru a se putea lua masuri corective prompte


Dezinteresul fostilor toxicomani de a se inscrie la cursurile organizate

P3

L 5

Nu


Prezentarea avantajelor oferite de aceste cursuri


Absenteismul fostilor toxicomani la cursuri

P3

L6 - L 11

Nu


Semnalarea faptului ca 2/3 din cursuri sunt practice


Posibilitatea ca firmele partere sa nu doreasca sa angajeze fosti toxicomani

P2

L12-L18

Da


Acesti parteneri ai ANOFM au mai angajat si alte persoane cu dizabilitati


Fostii toxicomani sa nu doreasca sa fie consiliati

P2

L19-L22

Nu


Precizarea avantajelor consilierii


Aparitia erorilor in interpretarea rezultatelor sondajelor

P2

P5

L23

Activitatea 5.1

Nu


Verificarea rezultatelor obtinute si corectarea eventualelor erori


Lipsa interesului mass-media pentru rezultatele promovate

P2

L24

Activitatea 5.2

Nu


Delegarea responsabililor care sa gestioneze relatiile cu mass-media


 Posibilitatea ca partenerii proiectului sa nu-si indeplineasca in bune conditii atributiile si sarcinile

 P1

P2

P3

P4

P5

 L1-L24

 Da


Mentinerea interesului pentru proiectul demarat


 Posibiliatea ca echipa de proiect sa nu-si indeplineasca in bune conditii sarcinile si atributiile

 P1

P2

P3

P4

P5

 L1-L24

 DaPlanificarea raspunsului la factorii de risc

Se vor evidentia strategiile pentru reducerea posibilelor efecte negative a riscurilor reziduale ramase cat si strategiile pentru dezvoltarea oportunitatilor si cresterea efectelor pozitive. Se prezinta in final planul privind managementul riscului in cadrul proiectului.


9.3. Monitorizarea si controlul riscurilor

Se vor prezenta strategii de monitorizare a evenimentelor pentru riscurile reziduale ramase cu evaluarea efectelor negative ale acestora asupra proiectului. Se vor evidentia noi riscuri.


Analiza profilului de risc al proiectului

Element de analizat Notare

a. Propunerea de proiect este :

Noua              3

Combinatie cu una veche 2

Continuarea unei propuneri mai vechi 1


b. Managerul de proiect este

Fara experienta in domeniu                                 3

Cu 2-4 ani experienta 2

Experienta indelungata in domeniu 1


c. Durata proiectului este

Mai mare de 12 luni                                                                                             3

Mai mare de 6 luni 2

Mai mica de 6 luni 1


d. Numarul de parteneri implicati in desfasurarea proiectului :

Mai mult de 3                                                                                                        3

2-3 departamente 2

Unul singur 1


e. Domeniul de aplicabilitate al proiectului, este :

Nou pentru echipa de proiect 3

Nou pentru unii membrii ai echipei de proiect       2

Este cunoscut pentru toti membrii proiectului 1


f. Echipa de proiect este :

Noua in totalitate                                                                                3

Unii dintre membrii au mai colaborat 2

Este o echipa care a mai colaborat in alte proiecte 1


g. Bugetul proiectului a fost construit :

Independent (de catre membrii echipei de proiect) 3

Autoritatea contractanta (sponsorul proiectului) 2

Autoritatea contractanta si managerul de proiect 1


h. Desfasurarea temporala a activitatilor, a fost stabilita

Independent (de catre membrii echipei de proiect)                                                3

Autoritatea contractanta (sponsorul proiectului) 2

Autoritatea contractanta si managerul de proiect 1


i. Suportul acordat managerului de proiect de catre echipa de proiect, este :

Scazut (lasat in seama finantatorului) 3

Mediu (numai daca se traseaza directive in mod expres) 2

Mare (implicare totala) 1


j. Proiectul prezinta in final o interfata catre :

Exterior (alte proiecte similare)                                                                            3

Interior (proiecte interne ale partenerilor proiectului) 2

De sine statator                                                                                                     1


Modul de evaluare al profilului de risc:

Raspundeti la fiecare intrebare a profilului de risc atribuind fiecareia o notare cuprinsa intre 1 si 3 conform grilei de mai sus

Utilizati pentru calcul urmatoarea formula cu ponderi:

5a +5b+3c+5d+4e+3f+5g+5h+5i+4j

3. Interpretati rezultatele conform grilei:

44 -66 risc scazut 67 -112 risc mediu 113 - 132 risc ridicat10. MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUIOperatia logica

Indicatori de performanta verificabili in mod obiectiv

Surse si mijloace de verificare

Ipoteze

Scop

Facilitarea accesului, precum si reintegrarea pe piata muncii a fostilor toxicomani, in vederea asigurarii incluziunii sociale a acestora


Cuantificarea numarului de doritori din randul fostilor toxicomani, interesati de proiect.


Contactarea telefonica directa a acestora..


Studii calitative (interviuri) asupra efectelor de informare si participare.


Interviuri.

Informare prin intermediul site-ului.


Proiectul beneficiaza de expertiza specializata in vederea asigurarii integrarii pe piata de munca a fostilor toxicomani.

Obiective principale si specifice

1.Identificarea nevoilor socio-economice in vederea integrarii pe piata muncii a fostilor toxicomani.


Identificarea nevoilor de formare a fostilor toxicomani in prima luna de la demararea proiectului;

Identificarea a 500 de locuri de munca disponibile in primele 3 luni de la demararea proiectului.


2. Facilitarea accesului la formarea personala a fostilor toxicomani.


2.1 Dezvoltarea a 5 oferte de formare si reconversie profesionala intr-o perioada de 2 luni;


2.2 Accesul celor 500 de fosti toxicomani in cadrul cursurilor alese, ce se vor desfasura pe parcursul a 6 luni.


3. Ocuparea locurilor de munca si asigurarea integrarii pe piata muncii.


3.1 Distribuirea locurilor de munca identificate intr-o perioada de 6 luni de la finalizarea cursurilor de formare;


3.2.Gestionarea relatiilor cu organizatiile angajatoare.


Numarul de nevoi identificate in urma cercetarii.


Numarul de locuri de munca identificate.


Numarul de oferte de formare si reconversie profesionala identificate.


Numarul de locuri de munca distribuite.


Gradul de gestionare a relatiilor cu angajatorii.


Existenta unui feedback puternic din partea fostilor toxicomani angajati, angajatorilor, prin exprimarea opiniilor personale fata de proiect.

Interviuri

Repoarte asupra rezultatelor cercetarilor

Repoarte financiare

Studii de impact

Studiu asupra fostilor toxicomani care nu au participat in cadrul proiectului dar au aflat despre el.

Observatie directa

Riscuri financiare legate de nerespectarea deadline-urilor, neincadrarea in proiect,


Riscuri sociale determinate de reticenta comunitatii fata de proiect, a fostilor toxicomani fata de proiect si a angajatorilor fata de oferirea locurilor de munca fostilor toxicomani.


Neasumarea responsabilitatilor in cadrul structurilor organizatorice.


Dificultatea gestionarii resurselor umane


Incompetenta, lipsa de implicare

Rezultate preconizate

1. Din cele 500 de angajari, 80-90% sa-si pastreze locurile de munca obtinute.

2. Participarea la conferinte si discutii libere la care fostii toxicomani sa-si impartaseasca din experientele trecute pentru a da un exemplu persoanelor aflate in situatii similare.

3. In urma acestei activitati si alti fosti toxicomani din alte sectoare sa fie determinati sa apeleze la asociatia noastra pentru un loc de munca.


Setul de indicatori extrinseci: incadrarea in limitele impuse de parametrii stabiliti precum ar fi incadrarea in buget, deadline-ului, calitatii facilitatilor si serviciilor oferite si alocarii optime a resurselor umane si materiale etc.


Setul de indicatori intrinseci: evaluarea numarul de fosti toxicomani care au participat la cursuri, celor care s-au implicat la cursuri, care au absolvit cursurile, care si-au mentinut locurile de munca dupa ce au fost angajati si care au acceptat consilierea oferita dupa angajare.

Rapoarte / lucrari scrise interne si externe

Gestionarea conditiilor si factorilor externi prin intermediul monitorizarii si controlului riscurilor externe.Activitati

1. Contactarea fostilor toxicomani.

2. Identificarea si selectarea unei baze de date

3. Cercetarea si analiza nevoilor de formare a fostilor toxicomani.

4. Informare si publicitate asupra proiectului.

5. Organizarea cursurilor de formare si conversie profesionala.

6. Amenajarea spatiului.

7. Realizarea cursurilor si a materialelor informativ-educative.

8. Repartizarea fostilor toxicomani in functie de cursul ales.

9. Identificarea potentialelor ocupatii si dezvoltarea unor masuri de acompaniere pentru persoanele din grupul tinta.

10. Evaluarea si promovarea rezultatelor proiectului


Mijloacele necesare pentru implementarea activitatilor - cheie vor avea ca punct de referinta gestionarea eficienta a resurselor umane, sesiunile de training in vederea perfectionarii profesionale, administrarea corecta a resurselor materiale aferente proiectului + folosirea echipamentelor de catre specialisti capabili sa interpreteze stiintific rezultatele studiilor, a testelor etc.

Distribuirea materialelor informative - publicitare in zona sectorului 1 din BucurestiAparitii frecvente in mass-media locala din Bucuresti.


Organizarea unor actiuni tematice.


Organizarea unor conferinte de presa in care sa se prezinte ipotezele proiectului si rezultatele finale.


Problematica proiectului ar trebui sa se afle in zona de interes societatii civile.Membrii consortiului se implica activ in solutionarea problemelor proiectului si in gestionarea resurselor in mod eficient.


Mediul legislativ este stabil si favorizeaza implicarea in domeniul de reintegrare sociala.O.G.1 - Identificarea nevoilor socio-economice in vederea integrarii pe piata muncii a fostilor toxicomani.