Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    
 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate
Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

Sisteme de osatura. Nomenclatura elementelor de structura principale ale corpului navei

i7r13rd 2.1. Sisteme de osatura utilizate in constructia corpurilor de nave Structura oricarui corp de nava include doua tipuri de elemente de osatura: longitudinale si transversale. Dupa modul de dispunere si dupa gradul de participare la structura corpului, a celor doua tipuri de elemente amintite mai inainte, in constructiile navale se deosebesc urmatoarele patru sisteme de osatura:
Text complet - 805 cuvinte

Analiza cheltuielilor fixe

  Tn cazul cheltuielilor fixe analiza isi propune sa determine cauzele care au condus la modificari ale cheltuielilor fixe unitare reprezentate prin indicatorul nivelul cheltuielilor fixe la 1000 lei desfaceri, intrucat acesta se modifica si nu volumul total al cheltuielilor fixe, care reprezinta o valoare constanta. Nch.f. = Ch f *1000 CA –factor cantitativ
Text complet - 3577 cuvinte

Analiza cifrei de afaceri (CA)

1.Analiza dinamica si structurala a CA; 2.Analiza factoriala a CA; 3.Analiza corelatiei dintre CA si preturi; 4.Analiza calitatii produselor.   1.Prin cifra de afaceri se intelege totalitatea afacerilor realizate de intreprindere evaluate in preturi curente. An sens larg prin CA intelegem ansamblul incasarilor intreprinderii, sau ansamblul desfacerii unei intreprinderi in decursul un
Text complet - 2035 cuvinte

Analiza factoriala a rezultatului exercitiului  Rez.ex. = Rez.expl. + Rez.fin. + Rez.excep\ional Analiza factorial` prin care se stabilesc factorii care influen\eaz` modificarea fenomenului analizat va avea an vedere an special rezultatul exploat`rii antruc@t acesta este dominant an cadrul rezultatului activit`\ii antreprinderii precum ii datorit` faptului c` rezultatul financiar ii excep\ional sunt mai greu de modelat. Pr
Text complet - 3834 cuvinte

Analiza patrimoniului

  1.Bilan\ul contabil – caracterizare general` 2.Bilan\ul patrimonial – con\inut ii valoarea opera\ional` an analiza financiar` 3.Analiza structurii patrimoniului a antreprinderii pe baza bilan\ului.   1.Bilan\ul contabil – este acel document ce prezint` situa\ia patrimonial` a unei antreprinderi, respectiv ansamblul drepturilor ii angajamentelo
Text complet - 1154 cuvinte

Analiza si evaluarea activitatii intreprinderii

  Analiza stocurilor Stocul de marf` reprezint` un fel de rezervor pentru activitatea antreprinderii al c`rei nivel variaz` an func\ie de diferen\a algebric` a fluxurilor de intrare ii ieiire. Stocul de marf` reprezint` acel flux de intrare ce condi\ioneaz` continuitatea fluxurilor de ieiire ,respectiv realizarea desfacerilor. Stocul de marf` reprezint` acele active circulante ,respecti
Text complet - 2051 cuvinte

Analiza si evaluarea intreprinderii

  Analiza costurilor : 1.Tipologia costurilor 2.Analiza dinamica si structurala a costurilor 3.Analiza factoriala a costurilor variabile,fixe si totale 4.Analiza principalelor categorii de cheltuieli 5.Analiza economiilor sau depasirilor de cheltuieli ca urmare a variatiei nivelului lor relativ. 1.Tipologia costurilor: Analiza costurilor reprezinta o
Text complet - 1817 cuvinte

Analiza valorii adaugate
Este un indicator ce comensureaz` performan\ele comerciale ale antreprinderii, este mai expresiv ca CA, antruc@t an cuprinsul indicatorului CA apar ii elemente din amonte,respectiv cuantumul materiilor prime, materialelor, semifabricatelor ce apar an cuprinsul produselor comercializate de antreprindere. Comensureaz` acel plus realizat de antreprindere f`r` a lua an calcul elementele ce provin d
Text complet - 3158 cuvinte

Analiza factoriala a productivitatii muncii

  Was=z*Wzs z – zile lucratoare Was – productivitatea anuala   Iteratia Indicatori t0 t1 Z(zile) Wzs 200 2 250 3   &Del
Text complet - 1716 cuvinte

Analiza riscului a intreprinderii

Ratele de structur` ale pasivului: Prin analiza ratelor de structur` ale pasivului se ob\ine o imagine asupra politicii financiare a antreprinderii prin eviden\ierea unor aspecte privind stabilitatea ii autonomia financiar` a antreprinderii. 1.Rata stabilit`\ii financiare :ofer` informa\ii despre sursele de finan\are permanent` a antreprinderii. RSF = CP * 100 CP = capital permanent
Text complet - 2452 cuvinte

Pagini:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | + 139 | 140 |

 
Copyright 2005 - 2019 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite